Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-03-2016: Baanbrekers

Deel deze column:

Aantal uitkeringen neemt (nog) niet af!

Enkele weken terug zijn de resultaten van Baanbrekers over 2015 bekend gemaakt. Het tekort over 2015 komt uiteindelijk uit op 3,8 miljoen, zo staat te lezen in de bestuursrapportage over het 4e kwartaal. En je mag er van uitgaan dat het resultaat in de jaarrekening daar mee overeen komt. Bij de begroting werd nog uitgegaan van een tekort van 3,5 miljoen. Het nadelige verschil van drie ton wordt veroorzaakt door diverse mee- en tegenvallers. Probleem is wel dat de tegenvallers structureel van aard zijn; de meevallers zijn echter incidenteel.

Zo wordt het budget voor de bijstandsuitkeringen gunstig beïnvloed door enkele incidentele aanvullende uitkeringen. Het beschikbare budget komt zes ton hoger uit dan begroot. Maar de uitgaven aan bijstandsuitkeringen komen vijf ton hoger uit dan begroot. Dat ligt niet aan het aantal uitkeringen want dat is iets lager dan begroot. Maar de gemiddelde uitkering ligt aanzienlijk hoger dan begroot. Dat komt weer doordat allerlei aangekondigde verlagingen zoals de kostendelersnorm en het wegvallen van toeslag alleenstaande ouders niet, of later, of veel lager dan verwacht werden doorgevoerd. Bijstandsuitkeringen laten zich nou eenmaal niet zo makkelijk sturen.

Een andere stevige tegenvaller is het budget voor de SW subsidie (Sociale Werkvoorziening). In de begroting was per abuis geen rekening gehouden met het feit dat veel SW-ers elders geplaatst zijn. Bovendien was ook geen rekening gehouden met de kosten van begeleid werken. Voor beiden geldt dat het subsidie verrekend moet worden met derden. Een tegenvaller van negen ton. En zo zijn er meer tegenvallers te melden. Gelukkig ook meevallers, maar zoals gezegd, die zijn wel incidenteel van aard, zoals een BTW-teruggave, nagekomen subsidies voor ESF-projecten en nog diverse andere kleinere bedragen; in totaal bijna zeven ton.

Het aantal bijstandsuitkeringen blijft een punt van zorg. De economie vertoont al geruime tijd een voorzichtig herstel, maar het uitkeringenbestand wordt niet echt kleiner. In tegendeel, de uitstroom in 2015 was aanzienlijk (511 personen), maar de instroom was nog groter (518). Eind 2015 zaten er 1600 mensen in de uitkering. Die cijfers gelden voor Waalwijk, Loon op Zand en Heusden samen. Voor Heusden alleen was de instroom 183 en de uitstroom 188; de eindstand in 2015 kwam voor Heusden uit op 585 personen. Het feit dat het aantal uitkeringen in de Langstraat niet of nauwelijks daalt is niet uitzonderlijk. Volgens CBS-gegevens is het aantal uitkeringen in geheel Nederland in 2015 nog met 16.000 personen (vooral jongeren en 45+) gestegen, d.i. een stijging van 3,6%. Dan komen we in de Langstraat met een stijging van 1% nog gunstig uit. De werkgelegenheidscijfers vertonen wel enige verbetering maar werkgevers putten op de eerste plaats nog uit een aanzienlijk reservoir van werklozen; blijkbaar komen de bijstandsgerechtigden pas later aan de beurt.

Als je kijkt naar de totale beroepsbevolking in Heusden, dan krijgt 2,2% daarvan een bijstandsuitkering. In Waalwijk en Loon op Zand gelden vergelijkbare percentages (achtereenvolgens 2,8% en 1,9%). Kijk je naar de omliggende grote steden, dan zie je veel hogere percentages zoals in Den Bosch (4,2%) en in Tilburg (6%). Zoals gesteld, de economie kan dan wel een voorzichtig herstel vertonen, het aantal bijstandsuitkeringen neemt vooralsnog niet af.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 18 maart 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer