Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-09-2015: Voorste Venne

Deel deze column:

Gaat het nu wel lukken?

Het zomerreces is weer voorbij; de eerste ronde met informatievergaderingen is al weer achter de rug; diverse onderwerpen passeerden de revue, maar mijn eerste column gaat toch over een onderwerp dat nog besproken moet worden in een extra informatievergadering a.s. maandag: de Voorste Venne. Er ligt een raadsvoorstel om tot een snelle vernieuwbouw van het Voorste Vennecomplex te komen, maar dat is helaas niet de eerste keer. Vele plannen hebben we in de afgelopen jaren voorbij zien komen, laatstelijk in maart 2013 toen er een kant en klaar plan geagendeerd stond en toen de behandeling daarvan op het allerlaatste moment werd afgeblazen. Een brief van de Aleph met een aantal aanvullende eisen was toen de reden daarvan.

Nu zijn we al weer twee en een half jaar verder en weer ligt er een plan waarbij wederom de bibliotheek, de Aleph en de Voorste Venne betrokken zijn. In die 2½ jaar is veel en lang met deze drie partijen gesproken, maar ook met andere partijen zoals gebruikers van de Brugzaal en met Hunenhof. De bedoeling was in eerste instantie om die Brugzaal ook af te stoten, maar aankoop door de gebruikers van die zaal bleek niet haalbaar. De Brugzaal maakt nu dus weer onderdeel uit van de nieuwe plannen.
Zoals bekend is er bij de coalitievorming in voorjaar 2014 afgesproken dat er maximaal 5 miljoen uitgetrokken zou worden voor de renovatie van de Voorste Venne. Bovendien werd vastgelegd dat het gebruik van de theaterzaal vooral gericht zou moeten zijn op lokale verenigingen en instellingen en dat we de grotere landelijke voorstellingen minder prioriteit zouden geven. Die uitgangspunten staan uiteraard nog helemaal overeind.

De besprekingen in de afgelopen 2½ jaar hebben geleid tot aanvullende uitgangspunten zoals het afstoten van de woningen aan de Grotestraat. De instellingen die daarin gehuisvest waren (zorg en maatschappelijk werk) zijn inmiddels verhuisd naar het gemeentehuis Drunen, waar Bijeen ook gevestigd is. De woningen aan de Grotestraat zullen worden verkocht en maken dan ook geen onderdeel meer uit van de renovatieplannen. De opbrengst van de woningen komt ten goede aan de taakstelling verkoop gemeentelijke eigendommen. De verbouwing c.q. renovatie zal verder beperkt blijven tot het zuidelijke Carré plus de Brugzaal. Dat betekent dat de noordelijke Aleph-vleugel met atelier gesloopt zullen worden. Wat er met de vrijkomende ruimte gaat gebeuren is nu nog niet helemaal duidelijk.

Het beheer van het vernieuwde complex zal in handen komen van een nieuwe rechtspersoon, waarschijnlijk een nieuwe stichting die gevormd wordt door Bibliotheek Heusden, De Voorste Venne en de Aleph. De gebruikers van de Brugzaal en Hunenhof zijn daar dus niet bij betrokken, maar die blijven wel gebruik maken van ruimten in het complex. Of die instellingen ook allemaal een eigen ruimte zullen krijgen, dat valt nog te bezien. Uitgangspunt is namelijk dat ruimten zoveel mogelijk multifunctioneel bruikbaar moeten zijn en dat er optimaal gebruik gemaakt moet gaan worden van gemeenschappelijke voorzieningen, maar ook van personeel en bundeling van activiteiten. Ook wordt er ingezet op het benutten van extra mogelijkheden voor horeca en verhuur.

Om een en ander de komende maanden verder uit te werken en in goede banen te leiden wil men een zgn. kwartiermaker benoemen. Daarvoor en voor de verdere planvorming is een voorbereidingskrediet van 3 ton noodzakelijk, althans dat staat in het raadsvoorstel. Dat bedrag maakt onderdeel uit van de al genoemde 5 miljoen die in totaal beschikbaar is. Verder stelt het college voor om incidentele voordelen zoals onderuitputting (naar ik aanneem hoort daar de jaarlijkse stelpost van 435 duizend euro in de begroting 2016 ook bij) te gebruiken voor mogelijke tegenvallers in het proces. En die zullen er ongetwijfeld komen. Zelfs de opbrengst van het vrijkomende bibliotheekgebouw in Drunen (eventueel gedeeltelijk) wordt daarbij betrokken, maar dat gaat wat mij betreft toch wel erg ver.

Medio 2016 zou de verbouwing concreet moeten starten en het vernieuwde complex zou dan per 1 januari 2017 in gebruik genomen moeten worden. Maar om dat te halen zal er nog veel werk verzet moeten worden en de ervaring bij dit complex leert dat de samenwerking tussen alle betrokken verenigingen en instellingen een tijdrovend proces is. Maar de grootste vraag is wederom:  gaat het nu wel lukken?

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 18 september 2015

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer