Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-09-2020: Corona

Deel deze column:

Gevolgen Coronacrisis voor gemeente Heusden ongewis

Op de agenda voor de raadsvergadering van 22 september a.s. staat o.a. de voorbereiding op de begroting 2021 vermeld. Aanvankelijk zou er een extra raadsvergadering komen om die voorbereiding uitgebreider te bespreken. Reden: bij het opmaken van de Voorjaarsnota was er nog onvoldoende informatie beschikbaar om daar een zinnige beschouwing aan te wijden. Er dreigen grote tekorten niet alleen als gevolg van de Coronacrisis, maar vooral ook de zorgkosten blijven maar stijgen (denk bijvoorbeeld aan de kosten van de Jeugdzorg en de Hulp bij de Huishouding). We zijn nu enkele maanden verder, op ambtelijk niveau is er gewerkt aan een analyse van het bestaand beleid want ook daar zou ruimte in de begroting gevonden kunnen worden. Maar eigenlijk zijn we nog niet veel verder. De compensatie vanuit het Rijk voor de extra “Coronakosten” die gemeenten moeten maken zijn voor een deel dan wel bekend, maar op de uiteindelijke vergoeding voor individuele gemeenten is nog altijd geen zicht. Het totaalpakket dat het Kabinet op 28 augustus bekend maakte bedroeg 777 miljoen voor “mede-overheden”, maar op welk bedrag Heusden dan kan rekenen, dat blijft nog even een verrassing.

De totale (al gerealiseerde) impact van Corona op de gemeentelijke financiën in het eerste halfjaar is nu becijferd op een nadeel ruim 177 duizend euro; daar staat een compensatie vanuit het Rijk tegenover van 50 duizend euro. De grootste uitgavenposten daarbij zijn de lagere opbrengst toeristenbelasting (45.500), lagere opbrengst zwembad (85.000) en extra uitgaven digitalisering (40.000). Dit zijn al gerealiseerde extra uitgaven over het eerste halfjaar. Maar daarmee zijn we er uiteraard nog niet, want de crisis duurt nog altijd voort en het einde is nog niet in zicht.

Voor de rest van het jaar is een inschatting gemaakt van alle risico’s die de gemeente loopt. Risico’s waarvan nog niet zeker is of ze zich zullen voordoen en zo ja, hoe groot de impact dan zal zijn. Het totale risico wordt met behulp van de zgn. Monte Carlo analyse (dat is een simulatietechniek waarbij talloze scenario’s worden doorgerekend) berekend op 280.000 euro. Voor wat het waard is. Het geeft in ieder geval een redelijke indicatie van de risico’s die de gemeente loopt. De impactanalyse is een opsomming van tientallen risico’s op diverse bedrijfsterreinen. Als voorbeeld de gemeentelijke belastingen en andere vorderingen: in verband met Corona is vaak uitstel van betaling verleend, maar of daadwerkelijke betaling inderdaad zal plaats vinden, dat moet je maar afwachten. Het risico op dit punt is maximaal 150.000 met een kans van 50% dat dit zich inderdaad zal voordoen. Ander voorbeeld: minder huurinkomsten en hogere kosten bij sportaccommodaties, nadeel van 100.000 met een kans van 50%. Of tekorten bij welzijnsorganisaties, geschat op 50.000 met een kans van 70%. Nog een voorbeeld op een geheel ander terrein: we dreigen subsidies mis te lopen omdat enkele projecten als gevolg van de Coronacrisis vertraging oplopen, maximaal risico 140.000 met een kans van 50%.

Nogmaals, er is vooralsnog alleen sprake van risico’s en een aantal daarvan zullen zich inderdaad ook wel voordoen. In welke mate dat het geval zal zijn, dat zullen we nog moeten afwachten. Het exacte beeld zal pas na afloop van het jaar opgemaakt kunnen worden. Maar dat de Coronacrisis de gemeente veel geld zal gaan kosten, dat is wel duidelijk, en hoeveel compensatie daarvoor van het Rijk ontvangen gaat worden, ook dat is nog onduidelijk.

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. In de Miljoenennota is het steunpakket voor mede-overheden (incl. de gemeenten) ad 777 miljoen opgenomen. Verder is er een extra bedrag voor de stijgende kosten van de Jeugdzorg van 300 miljoen geraamd. Hoe de verdeling over die mede-overheden zal zijn en hoe groot het bedrag voor de gemeente Heusden zal zijn is nog onbekend, maar intussen moet de begroting 2021 wel opgemaakt worden. En dat is geen sinecure, ga maar na, de uitgaven zijn in deze tijden zeer ongewis, maar ook de inkomsten.

Drunen, vrijdag 18 september 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer