Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

18-11-2016: GOL nader bekeken

Deel deze column:

De achtergrondrapporten

De conclusies die ik op deze plaats 14 dagen terug over het GOL schreef moet ik deze week toch enigszins nuanceren. Het ging over de twee varianten die in de MER zijn meegenomen naar aanleiding van eerdere discussies: de variant Overstortweg in de Baardwijkse Overlaat en het verleggen van de zuidelijke op- en afrit bij Nieuwkuijk. De verschillen tussen deze varianten en de voorkeursvarianten (Heidijkvariant en turborotonde bij Nieuwkuijk) zijn inderdaad minimaal; de alternatieven lijken gelijkwaardig. Maar in de afgelopen weken kwamen de achtergrondrapporten beschikbaar en als je daar in duikt, dan blijken er toch wel belangrijke verschillen te zijn.

De turborotonde in Nieuwkuijk bijvoorbeeld blijkt niet alle verkeersproblemen op te lossen. Met name de Wolput, de Jnk. de la Courtstraat en het Burg. Van Houtplein blijven zwaar overbelast. In de varianten waarbij de zuidelijke op- en afrit verlegd worden richting de Vendreef wordt het verkeer veel beter verdeeld en komen die straten toch nog onder het maximale streefniveau. Dat voordeel van deze variant is niet onbelangrijk en kan in de discussie wel eens doorslaggevend gaan worden.

In de Baardwijkse Overlaat kwamen beide alternatieven op het eerste gezicht zo goed als gelijkwaardig uit de bus. Maar ook hier toch een nadere nuancering, want op onderdelen zijn er toch wel enkele kenmerkende verschillen. Als je kijkt naar het aspect landschap, dan scoort de Heidijkvariant bij het deelaspect Ruimtelijke Inpassing beter dan de Overstortvariant. Dat nadeel van de Overstortvariant wordt in het rapport weer gecompenseerd door het openmaken van de spoordijk, waardoor die variant weer enkele plusjes krijgt. Maar daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten; immers dat open maken van de spoordijk kun je ook doen bij de Heidijkvariant en dus is dat aspect niet echt onderscheidend.

Je kunt overigens toch al vraagtekens zet bij het weer open maken van de Spoordijk ofwel het terugbrengen van de brug in de Baardwijkse Overlaat. Reden om dat te doen zou zijn dat je een stukje openheid in het landschap terug brengt. Maar waarom zou je dat doen? Vanuit de Baardwijkse Overlaat gezien wordt het uitzicht er niet beter op; je kijkt alleen naar de A59 en een aantal nieuwe wegen. Vanaf de andere kant lijkt het ook niet zo zinvol. Uitzicht op de Baardwijkse Overlaat wordt inderdaad beter maar dat doe je dan voor automobilisten die daar met 120 km/u voorbij rijden. Daar komt nog bij dat je een forse structurele kostenpost aan het creëren bent, want het onderhoud van zo’n brug is peperduur. Dat hebben we al kunnen zien bij het onderhoud aan de huidige brug over het kanaal. Er is nog een ander belangrijk nadeel van de Overstortvariant: de landbouwgronden tussen Overstortweg en Heidijk worden zo goed als onbereikbaar. Het achtergrondrapport spreek over een semihard pad langs de teen van de Heidijk. Vroeger noemden wij dat een karrenspoor. Nou, rij daar met die moderne landbouwwerktuigen maar eens over heen en dan moet je met die werktuigen ook nog die brede Overlaatsloot over! Bij de behandeling van de varianten gisteravond in een extra informatievergadering voor de raad bleek dan ook nog eens dat die Overstortvariant aanzienlijk duurder uit komt. Mijn conclusie:

  • De Overstortvariant levert geen verbetering op t.a.v. de leefbaarheid. Items als geluid, verkeersdruk e.d. scoren praktisch gelijk aan de Heidijkvariant; op onderdelen scoort de Heidijkvariant zelfs iets beter;
  • Bij het aspect Ruimtelijke Inpassing scoort de Overstortvariant veel slechter omdat het open overlaatgebied praktisch in tweeën wordt verdeeld; het openmaken van de spoordijk is daarbij niet onderscheidend;
  • De landbouwgronden ten oosten van de Overstortweg worden bij de Overstortvariant onbereikbaar; er zullen dure maatregelen nodig zijn om die landbouwpercelen weer bereikbaar te maken;
  • De Overstortvariant is een stuk duurder dan de Heidijkvariant.
  • Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar de Heidijkvariant.

Ook de stichting Van Gol naar Beter kwam met een inspraakreactie. De stichting wijst de voorliggende plannen van de hand en wijst op de problemen op de A59. De doorstroming op de A59 is het probleem en dat moet daar ook opgelost worden en niet op het onderliggend wegennet, aldus de stichting. Dat er problemen zijn met de doorstroming op de A59 zal niemand ontkennen; dat zien we allemaal bijna dagelijks. Maar de oplossing daarvoor moet op de eerste plaats komen vanuit Den Haag. Daar kun je op gaan zitten wachten maar dat lost de problemen in de Eindstraat en Kastanjelaan-west of op de Akker in Vlijmen niet op. Zelfs al zou de A59 optimaal functioneren, dan nog zijn deze maatregelen op het onderliggend wegennet noodzakelijk. Dat geldt ook voor zaken als bevordering fietsverkeer en openbaar vervoer; zaken die alle aandacht verdienen en dat gebeurt gelukkig ook. Maar hoe belangrijk ook, een afdoende oplossing voor het autoverkeer is daarmee nog niet beschikbaar. Wat mij betreft dus zo snel mogelijk verder met de GOL-maatregelen en dan kies ik voor de Heidijkvariant in de Baardwijkse Overlaat en voor het verleggen van de zuidelijke op- en afrit van Nieuwkuijk richting de Vendreef.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 18 november 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer