Actuele Zaken & Columns.

18-12-2020: Die Heygrave

Deel deze column:

Wel of niet verduurzamen?

Afgelopen dinsdag de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar en ja hoor, Die Heygrave stond weer op de agenda en weer voor een aanvullend krediet. Dat was inmiddels al de derde keer dat het voorstel tot verduurzaming van het zwembad annex sporthal besproken werd. Het begon al in september 2019 toen de gemeenteraad voor de eerste keer een krediet beschikbaar stelde, toen ging het om een bedrag van 2,6 miljoen. Dat bedrag was gebaseerd op een maatwerkadvies van een extern adviesbureau. Het was een grove benadering van de investeringskosten, achteraf blijkt wel erg grof want toen de plannen verder in detail werden uitgewerkt bleken de kosten toch aanzienlijk hoger uit te komen. In september 2020 werd een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om een extra krediet van 372 duizend euro beschikbaar te stellen. Dat was op basis van een zgn. Voorlopig Ontwerp van een ander extern adviesbureau. Een flinke tegenvaller, maar dat bleek niet de laatste. Onlangs bleek dat de afdeling Financiën op het gemeentehuis bij de berekening van het krediet ook in de fout was gegaan. In het totale krediet moeten behalve de bouwkosten en de zgn. staartkosten (indirecte bouwkosten) ook nog indirecte kosten worden meegenomen. Dat zijn o.a. de externe advieskosten en de ambtelijke uren. En die indirecte kosten had men abusievelijk niet meegenomen. Opnieuw was er een correctie van het raadskrediet noodzakelijk, dit keer moest er 711 duizend euro extra krediet bijkomen. Het totale krediet voor de verduurzaming van Die Heygrave komt nu dus uit op een totaal bedrag van bijna 3,7 miljoen inclusief BTW.

Een slordige gang van zaken, natuurlijk. Maar aan de andere kant ook goed dat die fouten tijdig ontdekt zijn, want als de gemeenteraad achteraf met dit soort overschrijdingen te maken krijgt, dan heb je een politiek probleem. Let wel, er is geen sprake van een budgetoverschrijding want daarvan kan alleen sprake zijn bij de uitvoering van het project. Het investeringsbedrag is foutief berekend en dat is toch iets anders. Niettemin moet de raad dan toch een nieuwe afweging maken, de investering valt een stuk duurder uit dan eerder was voorzien en dan is de vraag of je dat dan überhaupt nog wel moet doen. CDA en VVD voelden daar afgelopen dinsdag helemaal niets voor, maar  de overgrote meerderheid van de raad wilde toch verder met het project. Waarbij verschillende argumenten golden. Op de eerste plaats is er al een behoorlijk bedrag geïnvesteerd in de voorbereiding van dit project en als je dan de zaak stopzet, dan zou dat weggegooid geld zijn. Op de tweede plaats leidt de nieuwe investering ook tot een besparing op de onderhoudskosten. Als de investering niet doorgaat moeten huidige installaties vervangen worden (kosten 550.000 euro in een periode van 10 jaren) en moet er toch geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen (kosten 90.000 euro). En als derde en waarschijnlijk ook het belangrijkste argument: de CO2-uitstoot. Die Heygrave is een grote energieverbruiker, vooral gas. En daar moeten we vanaf. Dat is niet alleen overheidsbeleid, maar ook een belangrijke doelstelling in de duurzaamheidsagenda die de gemeente Heusden zelf heeft vastgesteld. Dat geldt overigens niet alleen voor dit gebouw, maar ook voor andere gemeentelijke eigendommen. Maar niet alles kan tegelijk, Die Heygrave is wel de grootste energievreter en dat de gemeente die als eerste wil aanpakken is dus niet zo onlogisch.

Al met al een zeer ongelukkige gang van zaken bij de voorbereidingen van dit project en we zijn er nog niet. Want er zijn best grote risico’s aan dit project verbonden. Kan het project voor het nu beschikbare bedrag aanbesteed worden, kan die energiebesparing inderdaad gerealiseerd worden, hoe zal het gaan met de compensatie van de BTW en zo zijn er nog wel enkele zaken te benoemen. Risico’s die je bij elk groot project wel tegenkomt en die tot een echte budgetoverschrijding, maar ook budgetonderschrijding kunnen leiden.

Ik wens de lezer fijne Kerstdagen en Jaarwisseling ondanks alle Coronamaatregelen en zonder vuurwerk en/of carbid. De politiek gaat nu met Kerstreces; in het nieuwe jaar meld ik mij weer.

Drunen, vrijdag 18 december 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns