Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-02-2021: Verkeer Vlijmen (2)

Deel deze column:

Veel reacties op artikel

Het artikel van vorige week over het verkeer in Vlijmen heeft nogal wat reacties opgeleverd. Vooral op Facebook reageerden diverse lezers met uiteenlopende vragen. Als het gaat om zaken als verkeer, dan raakt dat inwoners in hun persoonlijke belangen. Want eenrichtingsverkeer is niet aantrekkelijk als je daar elke dag mee geconfronteerd wordt en steeds maar weer een omweg moet maken. Alle begrip daarvoor, maar dit soort maatregelen wordt genomen om het gehele verkeersbeeld in een bepaalde buurt goed te kunnen regelen. En dat pakt niet voor iedereen even gunstig uit.

Een vraag die bij meerdere mensen leeft gaat over de noodzaak van de GOL-maatregelen en de gevolgen daarvan voor het onderliggend wegennet. De GOL ofwel de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is een project, dat al jarenlang loopt. Er is inmiddels al weer een hele generatie opgegroeid die de start van het project nog niet eens heeft meegemaakt. Het is een veelomvattend project dat in totaal meer dan 120 miljoen euro kost en dat niet alleen gaat over de aanwezige infrastructuur, al is dat natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Het gaat naast verkeer ook over natuurontwikkeling met de aanleg van ecologische verbindingszones, over waterberging en de hoogwaterproblematiek rondom Den Bosch, over een snelfietsroute en in algemene zin over de bereikbaarheid van de kernen en bedrijventerreinen in de oostelijke Langstraat. Als het specifiek over het verkeer in Vlijmen gaat, dan spreken we met name over een nieuwe oostelijke randweg vanaf de afslag Den Bosch-west op de A59 naar de Vijfhoevenlaan en het doortrekken van de Spoorlaan vanaf de rotonde Nieuwkuijk naar de Vendreef. De huidige op- en afritten van en naar de A59 in Vlijmen-oost komen te vervallen en de zuidelijke op- en afritten in Nieuwkuijk worden verplaatst richting de Vendreef. Voor welk probleem is dit een oplossing, zo vragen enkelen zich af. Welnu, er zijn een drietal redenen waarom deze ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn:

  • De verkeersoverlast op de Akker/Grote Kerk wordt alsmaar groter. De straten kunnen het verkeer eigenlijk al niet meer aan en de drukte neemt alleen maar toe. Ter hoogte van de Grote Kerk rijden dagelijks meer dan 13.000 motorvoertuigen; in 2030 zal dat zonder maatregelen oplopen naar meer dan 17.000, zo is de verwachting. Het verkeer in het centrum loopt zonder maatregelen volledig vast.
  • Hetzelfde geldt eigenlijk voor de verkeerssituatie in Nieuwkuijk bij de rotonde en met name ook op de Wolput aan de noordzijde van de A59. Daar rijden nu al 15.000 voertuigen per dag en ook dat neemt zonder verdere maatregelen alleen maar toe. Bijna dagelijks staan daar files (hoewel dat in de coronatijd wellicht meevalt).
  • Derde belangrijke reden is de woningbouw in Vlijmen. Er is een grote behoefte aan woningen voor onze inwoners en die moeten vooral gebouwd worden op twee grote bouwlocaties, Geerpark en de Grassen. De woningbouw in het Geerpark verloopt voorspoedig, maar op de Grassen stagneert de bouw. Er mag niet verder gebouwd worden zonder een goede verkeersontsluiting. Nu moet een groot deel van het verkeer nog door het centrum maar de verkeersdruk is daar al te groot. Voordat er verder gebouwd kan worden moet er eerst een nieuwe ontsluiting komen.

Die GOL-maatregelen gaan leiden tot nieuwe verkeersstromen in het dorp Vlijmen en om dat goed te regelen worden er nu voorbereidingen getroffen. Het voorstel verkeerscirculatie centrum Vlijmen is daar onderdeel van. Het is ondoenlijk om alle vragen hier te beantwoorden. Maar er komt nog een digitale informatieavond en iedereen kan nog reageren met een zienswijze.  Kijk op de website van de gemeente Heusden voor meer informatie:

https://www.heusden.nl/nieuws/actueel-nieuws/verkeer-in-heusden/

Drunen, vrijdag 19 februari 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns