Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-03-2021: Baanbrekers

Deel deze column:

Nieuwe ontwikkelingen bij Baanbrekers

Twee nieuwe ontwikkelingen bij Baanbrekers, die afgelopen maandag in een vergadering van het Algemeen Bestuur werden besproken. Op de eerste plaats de huisvesting van de organisatie, want die is behoorlijk gedateerd. Op de locatie aan de Zanddonkweg in Waalwijk staan vier gebouwen die eigenlijk alle vier niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Bovendien werkt de spreiding over de vier gebouwen niet altijd even efficiënt om het maar voorzichtig uit te drukken. Al geruime tijd wordt gesproken over de te kiezen richting: de bestaande gebouwen opknappen en weer bij de tijd brengen, nieuwbouw op de huidige locatie of nieuwbouw op een geheel andere locatie, bij voorkeur in Waalwijk. Men heeft een extern adviesbureau ingehuurd om de organisatie daarbij te adviseren. De voorkeur lijkt nu volgens het voorstel van het Dagelijks Bestuur uit te gaan naar nieuwbouw op de huidige locatie. Vernieuwbouw komt veel te duur uit en het blijft bovendien behelpen met die spreiding over vier gebouwen en andere locaties zijn in Waalwijk niet direct beschikbaar. Nieuwbouw op de huidige locatie blijft als beste keus over waarbij een deel van het totale terrein dan verkocht kan worden. Door concentratie van de activiteiten kan men volstaan met minder oppervlakte en kan een deel van het totale bedrijfsterrein verkocht worden. Die opbrengst kan in mindering komen op de investeringskosten. Het dagelijks bestuur stelde afgelopen maandag voor om verder te gaan met deze voorkeursvariant (nieuwbouw op de huidige locatie) en die verder uit te werken.

Tweede belangrijke ontwikkeling is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Baanbrekers is een uitvoeringsorganisatie die namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de participatiewet uitvoert. Die samenwerking berust op een gemeenschappelijke regeling en die regeling is al een tijdje toe aan een actualisatie. Een ding verandert er niet: de samenstelling van het algemeen bestuur. Op zich is die best bijzonder omdat er vanaf het begin van de samenwerking ook raadsleden in het algemeen bestuur zitten en dat is bij de meeste gemeenschappelijke regelingen niet het geval. Raadsleden hebben als belangrijke taak het dagelijks bestuur (college van burgemeester en wethouders) te controleren en dan moet je geen deel gaan uit maken van dat bestuur. Toch heeft die deelname ook een belangrijk voordeel: de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het bestuur van deze relatief kleine gemeenschappelijke regeling is veel groter. Wat mij betreft is dat voordeel groter dan het theoretische nadeel van de zgn. twee pettenproblematiek. Op dit punt wordt de gemeenschappelijke regeling niet aangepast; wel op een ander gevoelig onderdeel van de regeling: de verdeelsleutel van de kosten over de drie gemeenten. Tot nu toe was het zo geregeld dat de drie gemeenten de rijksbudgetten voor bijstand en voor de sociale werkvoorziening een op een doorschuiven naar Baanbrekers. Voor de algemene uitvoeringskosten (ambtelijk apparaat) geldt dat de kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. Als er aan het einde van het jaar een overschot of tekort bij Baanbrekers is, dan wordt dat verrekend ook op basis van het aantal inwoners. Nu heeft men na maandenlang overleg (het is nou eenmaal een gevoelig onderwerp) een nieuwe regeling voorgesteld. Er komen drie verdeelsleutels:

  • een verdeelsleutel voor de uitvoering van de bijstandsuitkeringen op basis van het aantal bijstandsuitkeringen in elke gemeente;
  • een verdeelsleutel voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening op basis van de integratie-uitkeringen die de drie gemeenten van het Rijk ontvangen en:
  • een derde verdeelsleutel voor de overheadkosten (de algemene uitvoeringskosten) die een gemiddelde is van de eerste twee verdeelsleutels.

Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling moet worden goedgekeurd door de drie gemeenteraden en dus zal er in de komende maanden nog intensief gesproken gaan worden over dit voorstel. Wat zijn de financiële effecten voor de drie gemeenten en zijn die gevolgen ook goed te onderbouwen. Dat aspect kunnen we uit het bestuursvoorstel van afgelopen maandag nog niet herleiden maar dat komt ongetwijfeld nog wel aan bod.

Drunen, vrijdag 19 maart 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns