Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-05-2017: Grote projecten

Deel deze column:

Hypocrisie en opportunisme

De raadsvergadering van afgelopen dinsdag mag best een historische vergadering genoemd worden. Niet vanwege de lengte van de agenda en ook niet vanwege de lengte van de vergadering, maar vooral vanwege de onderwerpen die op de agenda stonden. Drie grote projecten waar al jarenlang over gesproken wordt stonden op de agenda: de renovatie van de Voorste Venne, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de sporthal Dillenburcht. Drie grote projecten waar afgelopen dinsdag belangrijke stappen werden gezet.

Bij sporthal Dillenburcht ging het om een aanvullend krediet van ruim drie ton en dat was niet de eerste keer; al eerder moest de raad een extra bedrag beschikbaar stellen. Toen ging het om een bedrag van 450 duizend euro. De raad was er uiteraard niet over te spreken: wederom moet er extra geld vanwege zaken die deels te voorzien waren geweest en die deels te wijten zijn aan fouten van de gemeente. Sprekende voorbeelden daarvan: een elektronisch scorebord of de inrichting van de opslagruimte, die niet in de begroting waren opgenomen en wat te denken van de extra kosten in verband met de fundering van de buitentribune vanwege de sloot die daar pal voor ligt. De raad was “not amused”, en een en ander was voor DMP zelfs reden om tegen het voorstel te stemmen. Een actie die vooral een signaalfunctie zou moeten hebben, want de bouw van de sporthal moet natuurlijk gewoon doorgaan en dat extra krediet komt dan later wel bij de bestuursrapportage, aldus DMP. Naar mijn idee een wat hypocriet standpunt, je bent toch wel vóór maar je stemt tegen en als hetzelfde onderwerp later terug komt in de bestuursrapportage zou je dan toch weer vóór moeten stemmen. Maar de stemverklaring die DMP hierover aflegde had wel gevolgen. Oppositiepartijen handelen soms heel opportunistisch: het CDA, dat in eerste termijn ook kritisch was, stelde aanvankelijk niet meer tegen te kunnen stemmen want de bouw moest toch verder. Maar na de DMP-stemverklaring draaide het CDA als een blad aan een boom en kondigde aan dan ook tegen te stemmen en dat laatste deden Heusden Transparant en D66 ook. Uiteindelijk werd het raadsvoorstel toch aangenomen met 13 stemmen vóór en 12 stemmen tegen. Met de hakken over de sloot dus.

Bij het raadsvoorstel inzake de renovatie Voorste Venne was de raad enerzijds tevreden dat er nou eindelijk een reëel renovatieplan ligt en dat alle betrokken partijen tot overeenstemming gekomen zijn; aan de andere kant waren diverse fracties ook hier huiverig voor budgetoverschrijdingen. En ook bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) spelen financiële overwegingen een rol. Merkwaardig is dan om te zien dat fracties precies andersom redeneren en meer budget beschikbaar willen stellen voor eventuele noodzakelijke (mitigerende) maatregelen om verkeersveiligheid en -doorstroming te bevorderen. Overigens zonder zich af te vragen of de financiële ruimte dit wel toelaat, maar dat even terzijde. Zowel CDA als Heusden Transparant hebben er niet voldoende vertrouwen in of vinden dat er nog meer overleg met inwoners moet plaats vinden. Maar we zijn nu al meer dan 10 jaren bezig en er moeten stappen gezet worden. De stap van afgelopen dinsdag is dan nog maar een bescheiden stap: het ging om een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan. De provincie gaat de reacties verwerken in een ontwerp bestemmingsplan en dat komt na de zomervakantie ter inzage te liggen. En dan volgt er weer een nieuwe inspraakronde. In de tussentijd gaat de gemeente verder overleggen met buurtbewoners over noodzakelijke aanvullende maatregelen buiten het GOL-gebied. Zowel het voorstel inzake de Voorste Venne als het GOL-voorstel werden dan ook met royale meerderheid aangenomen. Op naar de volgende ronde.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 19 mei 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer