Actuele Zaken & Columns.

19-10-2018: Ruimtelijke Ordening

Deel deze column:

Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied!

De gemeente Heusden is weer toe aan een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied; de vierde herziening alweer. Woensdag 10 oktober jl. werd er voor de eerste keer over gesproken in de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid (de nieuwe naam voor deze informatievergadering). De voorontwerpfase heeft de gemeente dit keer maar over geslagen; het plan was begin september al ter inzage gelegd en de termijn voor het indienen van zienswijzen is inmiddels al verstreken. Wat mij betreft een wat vreemde gang van zaken.

De vierde herziening is voor een belangrijk deel een samenraapsel van al eerder vastgestelde plannen. In de afgelopen jaren zijn er in dit verband diverse plannen aan de orde geweest. Al die plannen worden nu één op één overgenomen in deze nieuwe herziening. Dan gaat het op de eerste plaats natuurlijk over de vorige herzieningen, maar ook over de twee reparatieplannen A en B die naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State destijds noodzakelijk waren. Bovendien zijn er ook nog acht postzegelplannetjes uit de afgelopen jaren in deze herziening meegenomen en verwerkt. Tot zover dus eigenlijk niks nieuws onder de zon. Allemaal plannen die in de afgelopen jaren al uitvoerig zijn besproken en door de raad zijn vastgesteld. In dat geval kun je inderdaad zoals het college dan ook gedaan heeft de verkorte procedure toepassen en de voorontwerpfase overslaan.

Maar dan lees je verder in het plan en dan blijkt dat er ook nieuwe ontwikkelingen zijn, niet allemaal even grote en ingrijpende ontwikkelingen, maar toch zeker ontwikkelingen die van belang zijn voor omwonenden. Zo wordt aan de Bosscheweg in Drunen een oude woonboerderij vervangen door een nieuwe woning met een kantoorruimte. Aan de Hoeven in Haarsteeg wordt zelfs de bouw van meerdere nieuwbouwwoningen, waaronder een bedrijfswoning, mogelijk gemaakt. De bedrijfswoning lijkt daarbij wel ruimtelijk verantwoord, maar waarom elders op de Hoeven dan twee burgerwoningen gebouwd mogen worden, is voor mij een raadsel. Het college hanteert al enige tijd als beleidsregel dat op particuliere grond het bouwen van één eigen woning zal worden toegestaan mits ruimtelijk inpasbaar uiteraard. Maar in dit geval wijkt men van die regel af en mag de eigenaar zelfs twee woningen voor de verkoop bouwen. Het college heeft wat uit te leggen, lijkt me.
Op de Mariendonkstraat in Elshout wordt een woning toegevoegd en aan de Mayweg wordt een paardenhouderij aanzienlijk uitgebreid. De provincie heeft overigens al de nodige bemerkingen op die aanpassing gemaakt, niet zozeer tegen het feit dat er een paardenhouderij komt, maar over de wijze waarop de gemeente het bestemmingsplantechnisch wil regelen.
In de Baardwijkse Overlaat wordt een teeltondersteunende voorziening bij een fruitteeltbedrijf mogelijk gemaakt en dan is er ook nog een bouwplan aan de Westakker in Oudheusden waarbij de initiatiefnemer een oude bouwval wil vervangen door nieuwbouw. Tenslotte wordt een bedrijfsverzamelgebouw aan de Tuinbouwweg in Haarsteeg gelegaliseerd.

Toch allemaal ontwikkelingen die de toepassing van een normale procedure zouden rechtvaardigen. Daar komt nog iets bij. Elke bestemmingsplanprocedure begint met een publicatie zodat inwoners kennis kunnen nemen van het plan en zo nodig of gewenst een zienswijze op het plan kunnen indienen. Die publicatie heeft nu uiteraard ook plaatsgevonden maar tot overmaat van ramp wordt in die publicatie geen melding gemaakt van al die nieuwe ontwikkelingen. Als inwoner wordt je dus niet attent gemaakt op een mogelijke nieuwe ontwikkeling bij jou in de buurt. Een slecht voorbeeld van goede informatievoorziening dus en ik heb er bij de wethouder dan ook op aangedrongen om dat een volgende keer beter te doen. Die toezegging heeft hij in ieder geval gedaan en nou maar hopen dat die toezegging ook wordt nagekomen.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 19 oktober 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer