Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-11-2021: Brandweerkazerne

Deel deze column:

Brandweerkazerne Drunen naar Dillenburg?

Al geruime tijd wordt in de gemeentelijke politiek gesproken over verplaatsing van de brandweerkazerne in Drunen. Die kazerne is nu nog gehuisvest aan de Wilhelminastraat, maar dat pand voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de afgelopen jaren werden alle brandweerkazernes in de Veiligheidsregio Brabants-noord in eigendom overgedragen aan de regio. Maar voor de kazerne in Drunen werd een uitzondering gemaakt i.v.m. mogelijke nieuwbouwplannen. Men ging op zoek naar een geschikte locatie voor die nieuwbouw en uiteindelijk is men uitgekomen op een tweetal geschikte terreinen: een bedrijfskavel in het plan Dillenburg bij de rotonde Lipsstraat-Tinie de Munnikstraat of het parkeerterrein bij recreatiepark DeSchroef, een honderd meter ten noorden van de genoemde bedrijfskavel. In eerste instantie leek dat parkeerterrein de voorkeur te gaan krijgen vanwege de financiën. Immers een bedrijfskavel heeft een veel hogere waarde dan een parkeerterrein. De verkoopprijs bij commerciële verkoop ligt op 225 euro per m2; voor maatschappelijke doeleinden geldt een prijs van 146 euro per m2. Voor de kazerne denkt men 2500 m2 nodig te hebben; een eenvoudig rekensommetje leert dat de totale waardedaling van de bedrijfskavel uitkomt op 79 euro per m2 ofwel in totaal 197.500 euro. Dat nadeel zou je bij keuze voor het parkeerterrein niet hebben. Overigens moet de grond om niet worden overgedragen aan de Veiligheidsregio.

Afgelopen week heeft het college besloten om te kiezen voor de bedrijfskavel Dillenburg. Uit een uitgebreide analyse is gebleken dat er verschillende redenen zijn voor die keuze want financiën zijn belangrijk maar er zijn ook andere zaken die een rol spelen. Belangrijkste reden is het verkeer: de bereikbaarheid van het nieuwe gebouw voor opkomend verkeer (brandweerlieden die naar de kazerne komen voor de uitruk) en uitrukkend verkeer. Deze twee verkeersstromen moeten elkaar bij voorkeur niet kruisen. Ook het aantal kruisingen met ander verkeer moet zo klein mogelijk zijn. Bij andere aspecten zoals milieu, klimaat, groenstructuur, stedenbouwkundige aspecten, civiele techniek zijn de verschillen tussen beide locaties niet zo groot. Bij de financiën lijkt het parkeerterrein in het park De Schroef in eerste instantie dan wel goedkoper, maar men verwacht dat men ook daar toch met extra kosten te maken krijgt zoals verplaatsing van het huidige parkeerterrein, aanleg van riolering en nutsvoorzieningen e.d. Bovendien ligt er mogelijk vormzand op dit terrein en ook dat zou tot extra kosten kunnen leiden. Maar die mogelijke extra kosten zijn verder niet meer in beeld gebracht. De verkeersaspecten gaven al voldoende aanleiding om te kiezen voor de bedrijfskavel Dillenburg. Ook de brandweerlieden van de post Drunen hebben aangegeven voor deze locatie te zijn.

Het wordt dus de bedrijfskavel Dillenburg, althans als de gemeenteraad daarmee instemt. In december mag de raad daarover een uitspraak doen. De nieuwbouw zou dan kunnen starten in 2024, maar binnen de begroting van de veiligheidsregio zijn daar nog geen gelden voor vrij gemaakt. Begin 2023 moet daar meer duidelijkheid over komen als de Voorjaarsnota 2024 wordt vastgesteld. Dat gaat dus nog even duren en tot die tijd blijven de onderhoudskosten van de huidige kazerne voor rekening van de gemeente Heusden.
Over enkele jaren zal de locatie aan de Wilhelminastraat vrijkomen; de meest waarschijnlijke bestemming voor deze locatie, zo dicht tegen het centrum aan, is woningbouw, m.n. sociale woningbouw want daar is in de kern Drunen grote behoefte aan en er zijn nauwelijks nog locaties beschikbaar.

Drunen, vrijdag 19 november 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns