Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

19-12-2014: Laatste raadsvergadering

Deel deze column:

Terugblik raadsvergadering

Afgelopen dinsdag: de laatste raadsvergadering in dit jaar met zo hier en daar toch wel enkele opvallende momenten. Dat was al het geval toen helemaal aan het begin van de vergadering de agenda vastgesteld moest worden. Vanuit de CDA-fractie werd opgemerkt dat de transitie in het sociale domein, u weet wel, de overdracht van taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie naar de gemeenten, niet op de laatste raadsagenda van dit jaar prijkte. Naar mijn mening een merkwaardige opmerking want in de novembervergadering heeft de raad uitgebreid stil gestaan bij deze transitie; er werden verordeningen vastgesteld en er werd een beleidsnota Participatie vastgesteld. Het college had zijn zaakjes dus tijdig voor elkaar en royaal vóór de fatale datum via de raad geregeld. Zijn we een keer op tijd, vindt het CDA het vreemd dat er niet over deze zaak in de laatste raadsvergadering vóór de invoering gesproken wordt. Daar komt nog bij dat er afgelopen donderdag nog een inloopavond rondom dat thema gehouden werd. Los daarvan, als men bepaalde zaken op de agenda wil hebben, dan zijn er altijd mogelijkheden.

Ook bij de behandeling van de bestuursrapportage enkele opvallende zaken. Eén van de onderwerpen was Baanbrekers, deze organisatie kampt met grote liquiditeitsproblemen. Er zijn tekorten o.a. vanwege het grote aantal bijstandsuitkeringen, een probleem waarmee vele sociale diensten te maken hebben. Het CDA had vragen over het verstrekken van leningen aan Baanbrekers, maar met leningen is die organisatie natuurlijk niet geholpen. Leningen heeft Baanbrekers al meer dan genoeg (bijna 6 miljoen), nota bene bij een eigen vermogen dat tot bijna nihil is gereduceerd. Exploitatietekorten moet je ook niet met leningen willen afdekken, want dan komt zo’n organisatie alleen maar dieper in de put. De enige juiste oplossing is dat de drie betrokken gemeenten over de brug komen met een extra gemeentelijke bijdrage in de exploitatietekorten. En dat is op zich helemaal niet zo vreemd, als er in het verre verleden tekorten waren bij de eigen sociale dienst van de gemeente, dan kwam dat ook gewoon in de jaarrekening van die gemeente terug en werd dat binnen die jaarrekening door de gemeente zelf afgedekt.

Een derde item bij de bestuursrapportage was de grondexploitatie. Bekend probleem in onze gemeente (maar ook in talloze andere gemeenten). De grondvoorraad staat in de gemeentelijke boeken voor een slordige 100 miljoen en dus zijn de risico’s aanzienlijk. Iedereen onderkent dat en iedereen is het er over eens dat die risico’s goed gemonitord moeten worden. De Rekenkamer heeft eerder dit jaar daar ook al over gerapporteerd. Eén van de zaken die de gemeente zou moeten doen is de belangrijkste exploitatieopzetten vaker actualiseren. Nu gebeurde dat eenmaal per jaar bij het opstellen van de jaarrekening. Op dat moment werd doorgerekend of de risicovoorzieningen wel of niet bijgesteld moesten worden. De Rekenkamer adviseerde om de belangrijkste grondexploitaties met de grootste risico’s vaker te actualiseren; ook de gehele gemeenteraad onderschrijft dat. Voor de eerste keer heeft het college dat nu gedaan in de bestuursrapportage en de conclusie van die tussentijdse actualisatie was dat de verliesvoorzieningen moesten worden opgehoogd met ruim 4 ton. En dus kwam het college met het voorstel om dat ook inderdaad te doen ten laste van de Algemene Reserve. Maar wat blijkt, het CDA komt met een amendement om dat weer terug te draaien. Men wil die 4 ton pas afboeken als de jaarrekening 2014 volgend jaar wordt opgesteld. Argument: als je die afboeking nu al pleegt, dan wordt het jaarresultaat over 2014 niet meer correct weergegeven. Nou komen alle financiële besluiten uit de bestuursrapportage vanzelf in die jaarrekening terecht en het is helemaal niet zo moeilijk om die 4 ton in de jaarrekening nadrukkelijk te vermelden. Maar het blijft opvallend dat uitgerekend het CDA, dat in de afgelopen jaren zo gehamerd heeft op het tijdig nemen van verliezen, nu met dit voorstel komt. Het amendement werd overigens door een grote meerderheid van de raad verworpen.

nwe jeugdburgemeester

Het jaar 2014 zit er op, een nieuw jaar komt er weer aan en dat wordt een druk jaar. Aan het begin van de raadsvergadering afgelopen dinsdag kwam de nieuwe jeugdburgemeester met zijn loco nog even langs om kennis te maken. Kasper van der Poel en Milou Pessers spraken de grote mensenraad toe en daarbij bleek dat ze allerlei zaken voortvarend willen aanpakken. Dat worden dus extra drukke tijden voor de gemeenteraad.

 

Fijne feestdagen en alvast veel goede wensen voor 2015. Deze column gaat enkele weken met Kerstreces.

 

Drunen, vrijdag 19 december 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns