Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-04-2018: Hart van Brabant en Leisure

Deel deze column:

Goede voornemens maar wat komt ervan terecht?

Deze week verscheen het jaarverslag en jaarrekening 2017 van de regio Hart van Brabant, een uitgebreid boekwerk met veel informatie over wat er in 2017 in regionaal verband allemaal bereikt is. De bijdragen van de deelnemende gemeenten in 2017 was in totaal bijna 1,3 miljoen en dat bedrag is ook praktisch helemaal besteed; onder aan de streep is er nog een overschotje van ruim 12.000 euro over. Vraag is dan natuurlijk of het geld ook goed besteed is. Op diverse onderdelen zijn er overschrijdingen; op andere weer onderschrijdingen, maar op zich is dat niet ongebruikelijk. Zo is er voor Koningsdag 2017 50.000 euro uitgegeven (als bijdrage aan de gemeente Tilburg die deze dag organiseerde) en dat bedrag was niet in de begroting opgenomen. Op andere onderdelen zijn er dan weer voordelige resultaten behaald. Zo is in het programma Mens & Samenleving een voordeel behaald doordat er geen bijdrage voor de veiligheidscoördinator meer betaald hoeft te worden, terwijl dat wel in de begroting was opgenomen. Maar mijn speciale aandacht gaat toch wel uit naar het hoofdstukje over Leisure. Twee jaren terug, in juli 2015 schreef ik namelijk in deze column over de zeer ambitieuze plannen van de regio op dit gebied. Ik citeer de belangrijkste doelstellingen uit de toen gepresenteerde plannen:

  • Groei van 10 miljoen naar 20 miljoen dagrecreatieve bezoekers per jaar
  • Verbreding/verlenging van het seizoen van de huidige 250 naar 350 dagen
  • Toename van de leisure-omzet van 900 mln. nu naar 1,5 miljard in 2025
  • Verdubbeling van de werkgelegenheid tot 25.000 fte’s
  • Nieuwe investeringen in de regio van ca 850 miljoen tot 1 miljard.

Zeer ambitieuze voornemens stelde ik toen al en dus ben je benieuwd naar de resultaten tot nu toe. In de plannen was ook de oprichting van een Regionaal Ontwikkelingsfonds opgenomen. Dat fonds moest ondernemers bijstaan bij de ontwikkeling en bijstelling van nieuwe plannen en vooral ook bij de financiering van die plannen. Welnu, dat fonds is er inderdaad gekomen. Het fonds is in april 2017 officieel van start gegaan. Als je op de website van het Fonds zoekt naar de eerste resultaten, dan is er echter nog helemaal niets te vinden. Blijkbaar zijn er nog geen leningen ter financiering van nieuwe projecten verstrekt.
Verder werden in 2017 diverse events georganiseerd waaronder een Leisure-congres in Loon op Zand, er kwam subsidie voor een haalbaarheidsstudie naar een infotainmentthemapark in Tilburg. Bij de diverse accommodaties waren er ook mooie ontwikkelingen te melden zoals een nieuwe attractie bij de Efteling en een nieuw vakantiepark. Er kwam een nieuw Van der Valkhotel naar Tilburg en er werden gesprekken gevoerd om een potentiële derde grote attractie naar onze regio te halen. In 2018 wil men voorts de leisure-inspanningen van de regio en Midpoint Brabant verenigen in één leisureteam; in december werd een prestatieovereenkomst gesloten waarbij budget en activiteiten voor de jaren 2018 tot en met 2020 worden belegd bij Midpoint Brabant. Men gaat verder onder de naam Een Gezond Leisure Klimaat. En dat is het dan. Blijkens de jaarrekening werd er in 2017 een bedrag van bijna 180.000 euro besteed aan het programma Vitaal Leisure Landschap.Als je deze resultaten plaatst tegenover de eerder genoemde doelstellingen, dan moet je constateren dat die doelstellingen bij lange na niet gehaald gaan worden. Er zijn best stappen gezet, maar ook niet meer dan dat. Waarbij ik natuurlijk wel het voorbehoud moet maken dat er ook bij Midpoint Brabant hard gewerkt wordt aan dit beleid. De resultaten daarvan zullen we binnenkort in het jaarverslag van die organisatie kunnen lezen, maar vooralsnog lijkt er van die ambitieuze doelstellingen nog niet veel terecht te komen. Het is ook de vraag of je bij een budget van 180.000 euro veel meer mag verwachten.

Drunen, vrijdag 20 april 2018

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns