Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-05-2016: Keuzes maken

Deel deze column:

Tegen, maar toch vóór stemmen?

Afgelopen dinsdag moest de raad een definitief besluit nemen over de locaties voor vluchtelingenopvang. Na de drie dialoogsessies met de bevolking in Drunen, Vlijmen en in Heusden heeft het college gewikt en gewogen. Factoren als beschikbaarheid en geschiktheid, bereikbaarheid openbaar vervoer, mogelijkheid tot integratie, gebruiksmogelijkheden e.d. hebben daarbij een rol gespeeld en na veel plussen en minnen kwam het college met twee voorkeurslocaties. Het Innoseedsterrein op de Grassen in Vlijmen voor opvang van 200 vluchtelingen en de abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk voor de opvang van 50 minderjarige meisjes. Opvallend daarbij was natuurlijk dat de Poort van Heusden, de locatie waarop bij de dialoogsessies het meest was gestemd, niet in het rijtje voorkwam. Reden die het college daarvoor aandroeg: de gemeente is momenteel in een vergevorderd stadium met de onderhandelingen met een mogelijke koper van het complex en de opvang van vluchtelingen op die locatie zou een mogelijk deal onmogelijk maken. Op zich klinkt dat als een redelijk motief, maar omdat er al zolang over verkoop van de Poort van Heusden wordt gesproken werd dat toch door sommige raadsleden in twijfel getrokken.

Het CDA kwam nog met een amendement waarbij men eiste dat de locaties werden gespreid over de voormalige gemeenten Vlijmen, Drunen en Heusden. Twee locaties in de oude gemeente Vlijmen was teveel van het goede, aldus het CDA. Maar omdat eigenlijk iedereen wel voor abdij Mariënkroon was, betekende dat automatisch dat de locatie Innoseeds moest afvallen. Een onmogelijk voorstel dat uiteindelijk dan ook door het CDA werd ingetrokken. Bleef over het voorstel van het college voor de twee genoemde locaties. Daarover moest gestemd worden. Voor Heusden Transparant was dat geen probleem, want die fractie was sowieso tegen elk voorstel omdat men het niet eens is met een opvangperiode van drie jaren. Maar andere fracties moesten dus wel een keuze maken. Zoals gezegd, Mariënkroon geen probleem, prima locatie, maar sommige fracties en individuele raadsleden hadden wel erg veel moeite met Innoseeds. Het conceptraadsbesluit gaat uiteraard over beide locaties en dan sta je als raadslid dus voor een dilemma: vóór of tegen beide locaties stemmen. De fractie CDA had daar iets op bedacht: de stemverklaring. Dat hield in dat men wel vóór het raadsvoorstel wilde stemmen, maar dat men in een stemverklaring wilde aangeven dat men tegen de locatie Innoseeds was. Dat doet het CDA ook al enkele jaren bij de vaststelling van de begroting. Men stemt vóór de begroting met de aantekening dat men tegen toeristenbelasting is. Nou is dat naar mijn idee toch niet helemaal vergelijkbaar omdat de toeristenbelasting maar een heel klein onderdeeltje is van het totale besluit dat je dan neemt: het vaststellen van de begroting. Dan kan ik me een dergelijke handelwijze nog wel voorstellen. Je bent tegen toeristenbelasting, maar om dan meteen tegen de hele begroting te stemmen, ja, dat gaat dan wel ver. Want in zo’n begroting staat altijd wel iets, waar je niet gelukkig mee bent.

Maar nu ging het over een besluit over de opvang van 200 vluchtelingen op de locatie Innoseeds, verreweg het belangrijkste onderdeel van het totale besluit. De stemverklaring is leuk voor de notulen en je kunt er altijd nog naar terug verwijzen, maar je hebt uiteindelijk wel vóór het besluit gestemd. En daar gaat het bij een raadsbesluit om: het concrete stemgedrag. Dat bepaalt of een raadsvoorstel wordt aangenomen of verworpen. Als raadslid moet je voortdurend keuzes maken en dat is lang niet altijd makkelijk. Soms ook keuzes die bij het publiek niet altijd populair zijn, want dat buurtbewoners niet vrolijk worden bij de opvang van 200 vluchtelingen in hun buurt, dat is heel begrijpelijk. Een raadslid mag daarbij best aangeven dat hij of zij niet gelukkig is met een bepaalde keuze, maar geef dan wel aan waarom je toch vóór stemt. En anders, ja dan moet je gewoon tegen stemmen.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 20 mei 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:    www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns