Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-06-2014: Balie gemeentehuis Drunen

Deel deze column:

Balie gemeentehuis Drunen dicht? Nee, natuurlijk niet, maar mogelijk wel een andere functie!

In de Voorjaarsnota 2014 die onlangs verscheen en die op 1 juli in de gemeenteraad besproken wordt staat o.a. vermeld dat de balie in het gemeentehuis Drunen een andere functie gaat krijgen. Kennelijk lezen mensen dit alsof de balie helemaal dicht gaat, maar dit is geenszins het geval. Vanuit verschillende hoeken kwam er kritiek op dit voornemen. Die kritiek richtte zich met name op Gemeentebelangen; wij schrijven immers in ons verkiezingsprogramma dat de Front Office (FO) in zowel Vlijmen als Drunen open moet blijven. Met die maatregel uit de Voorjaarsnota gooit Gemeentebelangen een verkiezingsbelofte te grabbel, zo wordt van diverse zijden gesteld. Maar de werkelijkheid ligt zoals zo vaak veel genuanceerder.

De plannen om de FO in Drunen (in zijn huidige vorm) te sluiten en de (huidige) Front Office taken te concentreren in Vlijmen hebben te maken met diverse ontwikkelingen.

Op de eerste plaats komen er steeds minder mensen regelmatig op het gemeentehuis om zaken te doen. Paspoort en rijbewijs hebben tegenwoordig een geldigheidstermijn van 10 jaren, dus voor die twee documenten hoef je geen dure FO open te houden. Want het open houden van een FO, waarin rijbewijzen en paspoorten worden verkocht, is een dure aangelegenheid. Er moeten namelijk nogal wat maatregelen genomen worden om steeds te zorgen voor voldoende personele bezetting en voor voldoende beveiligingsmaatregelen. En als je nou één maal in de 10 jaren voor een paspoort naar Vlijmen moet en zelfs nog een tweede keer in diezelfde 10 jaren voor een rijbewijs, is dat dan werkelijk zo’n probleem?

Gemeentehuis Drunen

Op de tweede plaats worden steeds meer zaken digitaal afgehandeld. In de Voorjaarsnota 2014 is daarover het volgende opgenomen, mede op basis van het nieuwe coalitieprogramma: De digitale dienstverlening wordt de komende bestuursperiode verder verruimd. Alle frontoffice taken, met uitzondering van de taken die samenhangen met de transitie, worden geconcentreerd in de locatie Vlijmen. Hierdoor creëren we de randvoorwaarde om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verhogen en een kostenbesparing op personele inzet van twee frontoffices. In Drunen zal, in overleg met de zorgaanbieders, een fysiek informatiepunt voor de transitietaken komen met een backoffice.

Derde overweging is dat op de bedrijfsvoering/personeel in de komende jaren veel wordt bezuinigd. In de meerjarenbegroting was al een bezuiniging opgenomen die oploopt tot 1,25 mln. in 2017 en daar komt nu nog eens 2 ton bovenop. Niet zo moeilijk om uit te rekenen over hoeveel FTE’s we dan ongeveer spreken. Het aantal benodigde werkplekken zal navenant dalen. Besparing op huisvesting is dan een logische vervolgstap.

En dan wellicht nog de belangrijkste overweging: de grote transities in het sociale domein (jeugdzorg, AWBZ-WMO) komen er begin volgend jaar al aan. Wij denken dat we hier een forse efficiencywinst kunnen behalen door zowel de Front Office als de Back Office op deze specifieke gebieden in het gemeentehuis van Drunen te concentreren. Dat betekent dus ook dat het gemeentehuis in Drunen een belangrijke publieke functie blijft behouden. Mogelijk komen er straks nog wel meer mensen dan in de huidige situatie. Mensen uit de hele gemeente kunnen met hun zorgvragen terecht op het gemeentehuis in Drunen. Overigens zullen die zorgvragen ook vaak bij de mensen thuis beantwoord gaan worden.

Het is dus niet de bedoeling om het gemeentehuis af te stoten o.i.d.; het krijgt wel een andere maar zeker niet minder belangrijke functie: een soort centraal zorgloket voor de gehele gemeente Heusden.

Hoe past dit dan in ons verkiezingsprogramma? Wel nu, deze oplossing past misschien niet helemaal in de letterlijke tekst van ons verkiezingsprogramma, maar naar onze mening wel degelijk in de geest van ons verkiezingsprogramma, nl. dat het gemeentehuis in Drunen een belangrijke rol in de publieke dienstverlening moet blijven vervullen. Het plan om de FO in het gemeentehuis Drunen een andere functie te geven is nog in een heel pril stadium en het is nog maar de vraag of het er ooit van komt. Maar de stelling dat de balie in het gemeentehuis Drunen gaat verdwijnen is dus niet juist.

 

Drunen, vrijdag 20 juni 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer