Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-10-2017: Peuterspeelzaalwerk

Deel deze column:

Peuterspeelzaal wordt kinderopvang

Op 1 januari 2018 komt er een nieuwe regeling voor het peuterspeelzaalwerk en voor de kinderopvang. Dan treedt namelijk de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking. Die nieuwe wet heeft gevolgen voor met name het peuterspeelzaalwerk, ook in onze gemeente Heusden. Vorige week donderdag werd daarover gesproken in de informatievergadering Samenleving en op 31 oktober zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Een best lastige materie als je het raadsvoorstel leest en dat is wellicht ook de reden waarom er in de publiciteit relatief erg weinig aandacht voor is. Toch heeft de nieuwe regeling wel degelijk gevolgen voor de doelgroep: ouders met kinderen tot 4 jaar.

Best een ingewikkelde materie en dat is meteen ook de reden waarom de gemeente Heusden de invoering van deze harmonisatie samen met de gemeente Waalwijk heeft opgepakt. Zie hier een voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking, in dit geval met Waalwijk, zoals wij dat in Heusden ook graag zien: samenwerking in die situaties waarin dat ook voordelen kan opleveren en daar heb je echt geen herindeling voor nodig. Maar dat terzijde, want dit verhaal gaat over peuterspeelzaalwerk. Den Haag heeft in de nieuwe wet Harmonisatie willen regelen dat het peuterspeelzaalwerk een kwaliteitsimpuls krijgt: dat werk moet minimaal op hetzelfde kwaliteitsniveau komen als de huidige kinderopvang. Daarom wordt het nu zo geregeld dat het peuterspeelzaalwerk voortaan onder de kinderopvang valt en daarmee moet voldoen aan de kwaliteitseisen (aantal begeleiders, opleidingsniveau, begeleiding) die ook voor de kinderopvang gelden. Het gevolg hiervan is ook dat de ouders met kinderen die nu naar de peuterspeelzaal gaan recht krijgen op kinderopvangtoeslag en dat heeft dan weer gevolgen voor de subsidies die de gemeente verstrekt voor de zgn. voorschoolse voorzieningen.

Die voorschoolse voorzieningen (voor kinderen van 2 – 4 jaar) worden om meerdere redenen van groot belang geacht. Op de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen zelf: de voorschoolse voorzieningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. Maar ook voor de ouders is er een belang: zij kunnen dankzij deze voorzieningen arbeid en zorg voor de kinderen mooi combineren. Maar de ontwikkeling van de kinderen is natuurlijk hoofdzaak. Daarbij nemen de kinderen waarbij een taalachterstand is vastgesteld nog een bijzondere positie in. Vooral bij deze kinderen is de voorschoolse voorziening, of in dit verband liever Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van groot belang om kinderen een goede startpositie te geven bij de aanvang van hun schoolcarrière. De kinderen met taalachterstand krijgen dan ook twee dagdelen extra VVE aangeboden.

De uitgangspunten voor het beleid in Heusden staan duidelijk in het raadsvoorstel verwoord:

  • Het realiseren van voldoende, kwalitatief hoogwaardig aanbod voor peuteropvang en VE
  • peuteropvang en VE die financieel toegankelijk is voor de ouders;
  • stimuleren dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan
  • invoeren van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor alle ouders op basis van de Wet Kinderopvangtoeslag;
  • dat VE ook na 2018 aangeboden wordt in gemengde groepen: gemeente wenst dus geen gesegregeerde groepen met zestien doelgroepkinderen;

 

Het nieuwe beleid kost geld, maar zoals het er nu naar uitziet past dat binnen de beschikbare budgetten. Ook voor de ouders zijn er financiële gevolgen, maar die laten zich wat moeilijker beschrijven. Die zijn namelijk o.a. afhankelijk van het gezinsinkomen. Voor gezinnen met een lager inkomen zijn er geen of nauwelijks gevolgen; gezinnen met een hoger inkomen zullen een iets hogere bijdrage moeten gaan betalen.

De harmonisatie zoals die nu ingevoerd gaat worden heeft met name gunstige effecten (dat mag je althans veronderstellen) voor kinderen met een taalachterstand. Die kunnen rekenen op een kwalitatief en kwantitatief betere begeleiding en als dat inderdaad die taalachterstand kan wegwerken, dan is er een belangrijke doelstelling bereikt. De praktijk zal het moeten leren maar de voorwaarden zijn nu in ieder geval aanwezig.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 20 oktober 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns