Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-12-2013: Laatste raadsvergadering 2013

Deel deze column:

Het regent amendementen

De laatste raadsvergadering van 2013 afgelopen dinsdag telde erg veel bespreekpunten. Diverse onderwerpen die de politieke aandacht vroegen. Daarom begon de vergadering ook al om 17:00 uur en uiteindelijk kon de vergadering zo rond 23:00 uur toch nog redelijk op tijd afgesloten worden. In de tussentijd werd er veel gediscussieerd en werden opmerkelijk veel amendementen ingediend. En diverse amendementen werden ook aangenomen en dat is toch opmerkelijk.

Een amendement is een wijzigingsvoorstel; de indiener wil het voorliggende raadsvoorstel op een of meer onderdelen veranderen. In tegenstelling tot een motie, waarbij de indiener een bepaalde wens t.a.v. toekomstig beleid tot uitdrukking kan brengen. Bij de jaarlijkse begrotingsvergadering worden meestal diverse moties ingediend. Amendementen komen minder vaak voor; er gaan vele raadsvergaderingen voorbij zonder dat er ook maar één amendement wordt ingediend. Maar afgelopen dinsdag kwam het ene na het andere wijzigingsvoorstel in stemming en diverse amendementen werden ook aangenomen. Dat begon al meteen bij het eerste bespreekpunt, de regeling Paracommercie Drank- en Horecawet 2013. In het raadsvoorstel stond dat sportkantines e.d. dagelijks vanaf 13:00 uur mochten beginnen met het schenken van alcohol. Voor enkele verenigingen zoals gildes e.d. komt dat niet goed uit want zij hebben hun wekelijkse activiteiten op de vroege zondagochtend en daar willen ze graag een versnapering bij gebruiken. Gemeentebelangen en Heusden Eén konden daar wel begrip voor opbrengen en kwamen met het voorstel om die begintijd (alleen op de zondag) te vervroegen naar 11:00 uur. Dat amendement werd door een grote meerderheid aangenomen (alleen de VVD was tegen) en dus werd het raadsbesluit op dit punt aangepast. Een amendement van Heusden Transparant op dit onderwerp werd ingetrokken en dus niet in stemming gebracht. En dat gold ook voor een ander amendement van DMP-Heusden.

Even later kwam de Winkeltijdenverordening aan bod. Zoals bekend mogen gemeenten voortaan bepalen hoe de openingstijden van de winkels geregeld worden. In het raadsvoorstel stond dat de meeste winkels voortaan 18 (i.p.v. 12) zondagen open mochten zijn. Alleen supermarkten mogen elk weekend open. Dat voorstel was tot stand gekomen in overleg met het bedrijfsleven; een soort compromis van uiteenlopende meningen. Tijdens de raadsvergadering kwam DMP met een amendement dat in eerste instantie erg onduidelijk was. Men was tegen branchedifferentiatie; men wilde dezelfde regeling voor alle winkels en ook in alle kernen, maar hoe die regeling er dan uit moest zien, dat stond niet in het amendement. Tijdens de discussie werd het amendement dan ook aangepast in die zin dat voor alle winkels in alle kernen dezelfde regeling zou gaan gelden als in de Vesting Heusden. Gevolg: alle winkels mogen voortaan elk weekend open. Ook dat amendement werd door een grote meerderheid aangenomen. Alleen CDA en Gemeentebelangen waren tegen. Gemeentebelangen was wel vóór verruiming van de openingstijden zoals in het raadsvoorstel werd voorgesteld (van 12 naar 18 zondagen per jaar) maar elke week open, dat vonden wij nou net een stap te ver. Overigens kwam ook D66 met een amendement bij dit onderwerp, maar dat werd tijdens de vergadering weer ingetrokken.

Bij de 2e Bestuursrapportage kwam het CDA ook nog met een amendement om het krediet Voorste Venne te verlagen, maar dat amendement kon geen genade bij de raad vinden. Alleen het CDA zelf stemde daar vóór. Het CDA had toch al geen gelukkige hand bij het indienen van amendementen. Die partij had nl. ook een amendement bij het onderwerp kernmanagement, maar dat amendement bleek meer een motie te zijn. Bovendien werd er ook niet over gestemd omdat de wethouder aangaf de suggestie van het CDA ook zonder motie best mee te willen nemen.

Aan het einde van de vergadering ging het nog over het Exploitatieplan Centrum Vlijmen, een zeer ingewikkelde materie en een voorstel waarop de Wet van Murphy wel erg van toepassing bleek. Op het ontwerpbesluit waren een viertal zienswijzen ingediend; die zienswijzen gaven geen aanleiding om het besluit aan te passen. Maar bij de behandeling van die zienswijzen was wel gebleken dat er diverse fouten en foutjes in het voorstel stonden. Die werden d.m.v. een ambtshalve wijziging alsnog gecorrigeerd. Maar bij de aanbieding van dat voorstel gingen er ook weer allerlei zaken fout. Tot en met twee dagen voor de raadsvergadering moesten er nog fouten hersteld worden. Maar uiteindelijk haalde het voorstel wel de eindstreep en bij dit voorstel waren er geen amendementen.

Al met al werden er in deze vergadering 7 amendementen ingediend; voor zover ik dat kan nagaan is dat een absoluut record.

Tijd voor het Kerstreces. Fijne feestdagen.

Drunen, vrijdag 20 december 2013

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op: www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer