Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

20-12-2019: Milieu

Deel deze column:

Stikstofdiscussie in de Raad

Afgelopen dinsdag, de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar. Niet erg veel punten op de agenda en bijna geen bespreekpunten. Maar er werd een extra agendapunt aan de vergaderagenda toegevoegd, een zgn. motie vreemd aan de orde ofwel een motie over een onderwerp dat niet geagendeerd staat. DMP, VVD, CDA en Heusden Transparant wilden een motie over het stikstofbeleid van de provincie en de gevolgen daarvan voor Heusden indienen. En dus kwam het stikstofbeleid van de provincie zo ook op de tafel van de gemeenteraad in Heusden. De motie was wel vooraf aangekondigd zodat de diverse raadsfracties zich enigszins hadden kunnen voorbereiden.

De motie wilde de zorgen over de gevolgen van de Brabantse Aanpak Stikstofproblematiek in de gemeente Heusden tot uitdrukking brengen. Doelstelling van de motie was om te komen tot een raadsbreed gesteunde brandbrief aan de provincie om die zorgen over te brengen. De gevolgen van de Brabantse Aanpak  zullen zeker ingrijpend zijn. Heusden wordt begrensd door Natura 2000-gebieden, denk aan de Loonse en Drunense Duinen en het Vlijmens Ven met de Moerputten. De provincie wil binnen 5 kilometer van die gebieden stikstofruimte creรซren en daarbij o.a. boerderijen uitkopen. Overigens is het voorstel van GS vorige week vrijdag niet door Provinciale Staten goedgekeurd.

De zorgen van genoemde partijen over de gevolgen van het stikstofbeleid voor het grondgebied van Heusden leefden ook bij alle andere fracties. Dat gevoelen was dus inderdaad raadsbreed. Maar er waren ook fracties, waaronder mijn fractie Gemeentebelangen, die de motie wel erg eenzijdig vonden. Immers er is ook het belang van de natuur. In ons betoog hebben wij gepleit voor een meer evenwichtige benadering, waarbij niet alleen de belangen van de agrarische sector aan de orde komen, maar waarbij er ook aandacht is voor de natuur. De Natura-gebieden hebben ernstig te leiden van de ammoniakdepositie die voor een belangrijk deel afkomstig is van de intensieve veehouderij. Toevalligerwijs verscheen vorige week de decembereditie van Puur Natuur, het maandblad van Natuurmonumenten. In een zeer lezenswaardige artikel staan de gevolgen beschreven van ammoniakdepositie op het Naturagebied De Kampina, het heidegebied bij Oisterwijk. Er zijn diverse planten die floreren dankzij de stikstof, zoals brandnetels, bramen, grassoorten zoals het pijpenstrootje. Die planten gaan woekeren en verdringen alle andere soorten met verstrekkende gevolgen voor zowel flora als fauna. Iedereen die regelmatig in ons buitengebied komt ziet dat ook gebeuren. U kunt het zeer lezenswaardige artikel ook online terug lezen op de website van Natuurmonumenten:

Dat er iets moet gebeuren is voor de meeste mensen dan ook wel duidelijk. Maar dat moet niet ten koste van de boeren gaan. De boeren valt niks te verwijten; zij zijn de afgelopen tientallen jaren min of meer gedwongen meegegaan in het rijksbeleid van schaalvergroting en aan dat beleid moet echt een einde komen. Om de ammoniakuitstoot drastisch terug te brengen zal een behoorlijk aantal bedrijven moeten stoppen (bijvoorbeeld via een ruimhartige en vrijwillige uitkoopregeling); de overblijvende bedrijven zullen stevig moeten investeren in emissiereducerende voorzieningen, want die ammoniakuitstoot moet echt terug. Uit cijfers van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 30% van de uitstoot neerkomt op de grond binnen een afstand van 5 kilometer van de bron; het afstandscriterium dat de provincie hanteert is dus nog niet zo gek. Dat het te voeren stikstofbeleid daarmee ingrijpende gevolgen zal hebben voor het buitengebied in Heusden is ook duidelijk.

Maar stikstofbeleid is landelijk en provinciaal beleid en op die niveaus moeten er dan ook besluiten genomen worden. De gemeenteraad is niet het gremium dat hier over gaat. Wij mogen uiteraard wel onze zorgen uitspreken voor de gevolgen van het beleid voor onze inwoners en voor ons grondgebied, maar dat moet wat mij betreft dan wel een evenwichtig oordeel zijn met aandacht voor zowel agrarische sector als voor onze natuurlijke omgeving.

De motie werd uiteindelijk weer ingetrokken en fracties kwamen overeen om in de komende dagen te gaan werken aan een brandbrief die inderdaad moet beantwoorden aan die evenwichtige benadering.

Het jaar 2019 zit er weer bijna op; ik wens alle lezers prettige Kerstdagen en een fijne en veilige jaarwisseling.

Drunen, vrijdag 20 december 2019

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer