Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-02-2014: Bouwen aan de Parklaan Vlijmen

Deel deze column:

De laatste raadsvergadering van deze raadsperiode (afgezien van de (afscheidsvergadering van 25 maart) vond afgelopen dinsdag plaats. De sfeer was zo af en toe best een beetje kribbig; je kon merken dat de verkiezingen er aan zitten te komen.  Toch waren er nog enkele belangrijke agendapunten waarover een besluit genomen moest worden. Daaronder het bestemmingsplan Vlijmen-Vliedberg eerste Herziening met daarbij o.a. de woningbouwlocatie Parklaan 2. De gemeenteraad ging akkoord met woningbouw op deze locatie. Toch was er nog gedoe met een motie van de oppositiepartijen over het vervolgproces.

Aan de Parklaan 2 op de Vliedberg staat het voormalige Mavogebouw. Onderwijs wordt er al jarenlang niet meer gegeven; het gebouw was bestemd voor de sloop maar zover is het tot op heden nog nooit gekomen. In tegendeel, het gebouw werd gebruikt voor de huisvesting van enkele verenigingen, o.a. de Haarsteegse harmonie en musicalvereniging Applaus. Die verenigingen betalen een belachelijk lage gebruikersvergoeding. Applaus betaalt slechts enkele tientjes per maand voor het gebruik van een groot aantal voormalige klaslokalen. Dat is die vereniging best gegund, maar de huisvesting daar was wel bedoeld als tijdelijk.

In het Bestemmingsplan Vlijmen-Vliedberg is voor deze locatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, d.w.z. dat het college de gronden kan bestemmen voor woningbouw op het moment dat zich een ontwikkelaar voor die gronden aanmeldt. Het gaat om bijna 6 duizend m2 en dus is er best een groot financieel belang. Reken maar na, als je uitgaat van driehonderd euro per meter, dan kom je al op 1,8 miljoen euro. Geld dat we als gemeente in deze financieel moeilijke tijden heel goed kunnen gebruiken.

Maar als de beslissing dan uiteindelijk op de raadstafel voor ligt, dan komen er toch altijd weer de nodige vragen. Moeten we daar wel willen bouwen in de nabijheid van het bedrijf Koninklijke Sanders en hoe moet het dan met die verenigingen die nu nog in het gebouw zitten? Gaat het college zorgen voor vervangende huisvesting? De twijfel slaat weer toe, zeker met verkiezingen in aantocht. GroenLinks-raadslid Verboven maakte op dat punt een volledig terechte opmerking: als een dergelijke locatie vrijkomt, plaats er dan nooit verenigingen in, want dan vraag je om problemen. Die verenigingen moeten daar weer een keer uit en dan zit je met de gebakken peren. Je kunt zo’n gebouw dan veel beter meteen slopen, dan voorkom je een hoop problemen. Hij zei er niet bij dat in de Vesting Heusden precies hetzelfde speelt met een gymzaal en het voormalige Mavogebouw.

Wat de nabijheid van Sanders betreft: dat blijkt geen probleem te zijn. Uit nader onderzoek blijkt dat de beoogde locatie geheel buiten het directe risicogebied valt. Maar die gebruikers of huurders van het gebouw, dat is een ander verhaal. Een projectontwikkelaar is pas geïnteresseerd in een dergelijke bouwlocatie als hij niet gehinderd wordt door huurders van het gebouw. Een projectontwikkelaar wil zekerheid dat hij kan gaan bouwen en anders koopt hij de grond gewoon niet. Natuurlijk betekent dat niet dat je als gemeente de gebouwen direct moet slopen. Maar je moet wel zorgen dat je de handen vrij hebt en dat je zo nodig op korte termijn tot sloop kunt overgaan. Daar passen geen moties van de gemeenteraad bij waarin staat dat verenigingen het gebouw kunnen blijven gebruiken “in afwachting op een toekomstvaste huisvesting voor al deze partijen” (letterlijk citaat uit een motie van de vier oppositiepartijen).

Nieuwe huisvesting is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van die verenigingen zelf. De gemeente heeft geen enkele verplichting om die verenigingen te huisvesten. Dat wil niet zeggen dat de gemeente dan maar achterover moet leunen en moet zeggen, zoeken jullie het zelf maar uit. De gemeente kan wel degelijk mee zoeken en kijken naar alternatieven. Maar dat zoekproces mag de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar niet in de weg staan. Daarvoor is het financiële belang te groot, let wel een belang voor de gehele Heusdense gemeenschap en niet alleen voor enkele verenigingen (uiteraard met alle respect).

Drunen, vrijdag 21 februari 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns