Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-02-2020: APV

Deel deze column:

Vuurwerk in de Raad

Op de agenda van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stonden niet zoveel agendapunten. Maar de lengte van de agenda zegt niet alles; de vergadering duurde bijna 4 uren en dat werd voornamelijk veroorzaakt door twee agendapunten, het IHP ofwel het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs in onze gemeente en aanpassingen van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Over het eerste onderwerp heb ik al eerder geschreven, vandaag dus alleen over de APV.

Drie items vroegen daarbij afgelopen dinsdag veel aandacht. Op de eerste plaats was er de vraag of de geluidsoverlast op de terrassen in onze gemeente beperkt moet worden met geluidsnormen. Aanleiding hiervoor was een inspreekreactie van een bewoner uit de Vesting Heusden die stelde dat er regelmatig ernstige overlast was van het terras aan het Burchtplein. De meeste raadsleden waren van mening dat enige geluidsoverlast bij een beperkt aantal evenementen acceptabel moet zijn; bovendien zou een verdere beperking ook van invloed zijn op de terrassen elders in de gemeente, met name in de kernen Drunen en Vlijmen en dat vond men toch te ver gaan. Een motie op dit onderwerp werd uiteindelijk ingetrokken en kwam dus niet in stemming.

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks kwamen met een motie waarin werd voorgesteld om op 31 december 2020 een beveiligingsbedrijf in te huren. Probleem op oudejaarsavond is namelijk de handhaving. Er komen op die avond vaak veel klachten binnen van geluidsoverlast, tot caféruzies, relletjes, vernielingen, autobranden en noem maar op. De politiecapaciteit is beperkt en wordt logischerwijs ingezet op die zaken waar hoge prioriteit aan verbonden is. Terecht natuurlijk, maar voor zaken als vuurwerk afsteken e.d. heeft de politie dan echt geen tijd. Vandaar de suggestie om dan maar een beveiligingsbedrijf in te huren. Maar er bleken nogal wat haken en ogen aan te zitten: welke bevoegdheden hebben die beveiligers, ze mogen in ieder geval geen boetes of andere straffen uitdelen, hoeveel gaat het kosten en wat levert het op. De motie werd met grote meerderheid verworpen.

Maar het belangrijkste punt, althans het punt dat de meeste aandacht kreeg, was een mogelijk verbod op carbid schieten. Er lag een motie van Heusden Een en het CDA om het carbid schieten bij de jaarwisseling te verbieden binnen de bebouwde kom. Nu is er ook een verbod, maar alleen tot 18:00 uur; daarna mag er tot 2:00 uur ’s nachts geschoten worden.
Bekende argumenten zoals overlast en gevaarlijke situaties gingen over de tafel. Ook de uitslag van een bewonersenquête werd er bijgehaald. Bij die enquête is gebleken dat 40% van de mensen vóór een carbidverbod is en dat nog eens 40% carbid onder strikte voorwaarden wil toestaan; 20% was van mening dat er geen verdere maatregelen nodig zijn. De motie werd uiteindelijk door een aanzienlijke meerderheid in de raad verworpen omdat de meerderheid van mening is dat die overlast wel erg lokaal is (alleen in Drunen omgeving Breeveldpark) en dat de overlast niet zodanig is dat carbid schieten overal verboden zou moeten worden.

Niet alleen het inwonerspanel was verdeeld over dit onderwerp, ook de raad en zelfs onze fractie. Gemeentebelangen is van mening dat carbid schieten met oudjaar mogelijk moet blijven. Echter enkele weken terug kwam het kabinet met de mededeling dat er een algemeen verbod komt op knalvuurwerk en op vuurpijlen. Voor mij persoonlijk de aanleiding om dan voortaan ook tegen carbid schieten met oudjaar te zijn. Het is wat mij betreft niet uit te leggen dat je met oudjaar geen rotje meer mag afsteken, maar dat je wel met grote carbid bussen de straat op mag. Bovendien zou de overlast van carbid wel eens aanzienlijk kunnen toenemen nou knalvuurwerk niet meer mag en carbid dan een aantrekkelijk alternatief zou kunnen zijn. Maar die argumenten waren blijkbaar voor de rest van de fractie en raad niet overtuigend genoeg.

Drunen, vrijdag 21 februari 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer