Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-04-2017: Langstraat

Deel deze column:

Samenwerking op de tocht?

Afgelopen dinsdag werd in de informatievergadering Bestuur en Beheer uitvoerig gesproken over de intergemeentelijke samenwerking in de Langstraat. Dit item kwam in eerste instantie aan de orde door een brief van de provincie van eind januari, waarin de provincie haar zorgen uitsprak over de voortgang van de gemeentelijke samenwerking tussen Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De provincie constateert min of meer een status quo en vraagt of de drie gemeenten willen werken aan een verkenning naar de maatschappelijke opgaven op lokaal en subregionaal niveau en om hierbij ook inwoners, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen te betrekken. Overigens kregen niet alleen de Langstraatgemeenten een brief met een soort update van de stand van zaken m.b.t. het dossier Veerkrachtig Bestuur. Alle gemeenten in onze provincie hebben een dergelijke brief ontvangen, uiteraard afgestemd op de situatie in die betreffende gemeente.

Het college van Heusden heeft de brief van de provincie in positieve zin beantwoord. Heusden is bereid een verkenning, zoals door de provincie bedoeld, op te starten. Tegelijkertijd merkt het college in de antwoordbrief op dat de samenwerking tussen de drie gemeenten op een aantal punten best goed loopt en dat er vooruitgang wordt gemaakt. Ook Waalwijk reageerde in principe positief op het verzoek van de provincie. Sterker nog: Waalwijk schrijft dat een door de provincie genoemde aanpak al eerder door de drie colleges van de Langstraatgemeenten is besproken. Maar men kon daar helaas geen overeenstemming over bereiken. Uiteindelijk hebben de drie colleges gekozen voor een nader onderzoek naar samenwerking op een vijftal items: vergunningverlening en handhaving, veiligheid, omgevingswet, digitalisering en voorzieningenbeleid. Inmiddels is ook wel duidelijk waarom de drie gemeenten niet tot een bredere aanpak konden komen: Loon op Zand voelt daar namelijk niets voor. Dat bleek vorige week wel toen het antwoord van Loon op Zand op de provinciale brief bekend werd. Loon op Zand voelt helemaal niets voor een brede maatschappelijke verkenning. Ook Loon op Zand wil de samenwerking in de Langstraat graag voortzetten, uitbreiden en zelfs verdiepen, maar een maatschappelijke verkenning zoals door de provincie voorgesteld vindt men nu niet aan de orde. Het Brabants Dagblad kopte zelfs “Loon op Zand haakt af: visie voor samenwerking in de Langstraat te beperkt”, daarmee de argeloze lezer op een verkeerde spoor achterlatend. Want Loon op Zand is wel degelijk voor intergemeentelijke samenwerking, ook in de drie Langstraatgemeenten. Tegelijkertijd stelt men ook andere samenwerkingsvormen te koesteren, denk daarbij aan de samenwerking in de regio Hart van Brabant, maar ook aan samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Oosterhout en met Oisterwijk/Goirle/Hilvarenbeek. Daarmee zit Loon op Zand in een vergelijkbare positie als Heusden. Ook in Heusden “dansen we op verschillende schalen”, er wordt samengewerkt met Hart van Brabant, maar ook met Agrifood in Noordoost Brabant. Heusden werkt samen met enkele Meierijgemeenten. Heusden werkt ook samen met de Veiligheidsregio Noordoost Brabant. Maar de samenwerking in de Langstraat vindt Heusden ook van groot belang en het gemeentebestuur is ook van mening dat we die samenwerking verder moeten uitbreiden. Op één punt zijn de drie gemeenten het in ieder geval wel eens: een samenvoeging van de drie gemeenten is niet aan de orde. En die brede maatschappelijke verkenning zoals de provincie gevraagd heeft zal er waarschijnlijk niet komen (Loon op Zand haakt op dat punt inderdaad af), maar de samenwerking tussen de drie gemeenten wordt gewoon voortgezet en de komende jaren ook verder uitgebreid.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 21 april 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns