Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-06-2019: Baanbrekers

Deel deze column:

Mooie resultaten bij Baanbrekers

Volgende week staat Baanbrekers op de agenda van de raad, maar veel zal daar niet over gezegd worden. Want het gaat al enkele jaren erg goed met Baanbrekers. Met dank natuurlijk aan de gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en ook de vestiging van enkele grote bedrijven in Waalwijk draagt een steentje bij. Baanbrekers sloot het jaar 2018 af met een voordelig resultaat van ruim 2,5 miljoen. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat Baanbrekers veel klanten naar regulier werk begeleidt. De uitstroom is aanzienlijk groter dan gemiddeld in heel Nederland waardoor er een overschot ontstaat op het budget voor bijstandsuitkeringen. Overigens wordt het grote overschot in 2018 ook voor een belangrijk deel (8 ton) veroorzaakt door het vrijvallen van een voorziening ten behoeve van dochter RueLong (ofwel WML-Facilitair). Het vormen van die voorziening droeg enkele jaren terug nog flink bij aan de verliezen van toen. Het overschot van 2018 zal worden terugbetaald aan de drie deelnemende gemeenten; Heusden kan een bedrag van 986 duizend euro tegemoet zien. Nee, dat is geen extra meevaller, er was in de bestuursrapportages al rekening mee gehouden.

Financieel gezien gaat het dus erg goed bij Baanbrekers, maar ook beleidsmatig werden er klinkende resultaten behaald en natuurlijk hangt dat met elkaar samen. In 2018 werden 482 mensen naar regulier werk geleid, dat is aanzienlijk méér dan begroot (360). Er was ook instroom: er kwamen 708 aanvragen voor een uitkering binnen, maar daarvan kregen “slechts” 338 mensen een uitkering. Veel mensen worden al direct bij de aanvraag naar werk en/of school begeleid zodat een uitkering niet meer nodig is.
Een instrument dat erg vaak door Baanbrekers benut wordt is de zgn. loonkostensubsidie: mensen met een beperking worden bij een bedrijf geplaatst in een reguliere baan; Baanbrekers verstrekt een loonkostensubsidie als compensatie voor de lagere arbeidsproductiviteit van die mensen. 64 Mensen kregen op die manier een baan en dat lijkt misschien niet zoveel maar dat cijfer ligt toch fors boven het landelijk gemiddelde.

Wat minder goed lukt is de invulling van de zgn. banenafspraken en het nieuwe beschut werken. Volgens de begroting hadden er 120 banenafspraken tot stand moeten komen, maar uiteindelijk zijn er 96 ook daadwerkelijk gerealiseerd. Bij het Beschut Werken werden slechts 13 mensen geplaatst op een beschutte werkplek, terwijl de doelstelling (vanuit het rijk opgelegd) 25 was. Volgens Baanbrekers doet men er alles aan om de doelstellingen wel te halen, maar er zijn gewoon te weinig kandidaten. Even ter herinnering: de vroegere Sociale Werkvoorziening is er niet meer, althans niet voor nieuwe kandidaten, daar is het nieuwe beschut werken voor in de plaats gekomen. Het feit dat de doelstelling niet gehaald wordt doet zich niet alleen bij Baanbrekers voor, maar is een landelijk verschijnsel. De landelijke doelstelling was, dat er per eind 2018 4600 beschutte arbeidsplekken zouden zijn, maar daarvan werden er slechts 2500 gerealiseerd. De doelstelling voor eind 2019 is zelfs 6000, maar ook dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald gaan worden. De taakstelling voor Baanbrekers in 2019 is 34 werkplekken.

Nog een opvallend cijfer in de jaarrekening 2018: sinds enkele jaren besteed Baanbrekers extra aandacht aan de terugvordering van onterechte uitkeringen. Dat kan betrekking hebben op een onterechte bijstandsuitkering; het kan ook betrekking hebben op bijzondere bijstand. Vaak is er in deze situaties gewoon sprake van geconstateerde bijstandsfraude en natuurlijk is het goed dat dit keihard wordt aangepakt. Die extra aanpak heeft in 2018 een bedrag van 1 miljoen euro opgeleverd, alle reden dus om die extra inzet met volle kracht voort te zetten, want als er iets is wat ons sociale systeem ondermijnt, dan is het wel uitkeringsfraude.

 

Drunen, vrijdag 21 juni 2019

Kees Musters:

P.S.:

Vandaag (puur toeval) was ik met enkele andere raadsleden uit de gemeente Heusden op werkbezoek bij Baanbrekers en heb daar ter plaatse wederom ervaren dat deze organisatie prima werk verricht. Natuurlijk zijn er her en der wel knelpunten en problemen en natuurlijk wordt er voortdurend gewerkt aan oplossingen en verdere verbeteringen. Maar de organisatie staat als een huis; complimenten aan de organisatie als geheel en nogmaals dank aan de medewerkers van Baanbrekers die een bijdrage aan het werkbezoek geleverd hebben.

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer