Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

21-11-2014: Buurt Bestuurt

Deel deze column:

De wijkwethouder komt er aan

Bestuur dichter bij de burger brengen; de burger zelf laten beslissen over zaken die hun directe leefomgeving betreffen. Het motto daarbij: de burger weet zelf het beste wat er in zijn directe leefomgeving verbeterd kan worden. Uitgangspunten in het coalitieprogramma voor deze raadsperiode en die nu verder geïmplementeerd worden bij het wijkgerichte werken dat tot nu toe ook al (steeds meer) werd toegepast. In combinatie daarmee, de introductie van de wijkwethouder, een suggestie die als ik me goed herinner een keer door het CDA werd ingebracht bij de behandeling van het coalitieprogramma in de raad en die vervolgens werd overgenomen door de gehele raad.

buurt bestuurt

Het college van Heusden heeft enkele weken geleden weer de nodige vervolgstappen gezet. De invoering van BUURT BESTUURT wordt verder uitgewerkt. In de wijken Venne-oost en Oudheusden zijn al inwoners actief onder de vlag van de BUURT BESTUURT. Die initiatieven worden ondersteund door professionals van ContourDeTwern. Dat systeem wil men nu verder uitrollen over de gehele gemeente. In wijken waar nog geen buurtcomité aanwezig is wil men nu mensen gaan werven voor BUURT BESTUURT. De bedoeling is natuurlijk wel dat die buurtcomités representatief zijn voor de wijk, dat betekent een goede afspiegeling vormen van de bewoners en dat mensen van allerlei pluimage ook vertegenwoordigd zijn. Je kunt daarbij denken aan leeftijdscategorieën, geslacht, culturele achtergrond, ondernemerschap en andere zaken die in een bepaalde wijk aanwezig kunnen zijn. De gemeente gaat er met haar partners op toezien dat dit ook het geval is. Doel is dat inwoners zelf de problemen die zij in hun wijk belangrijk vinden in kaart brengen, prioriteren en aanpakken. Dat zal altijd in samenhang met de gemeente en partners moeten gebeuren. Die partners kunnen verschillende instanties zijn zoals politie, Woonveste, Contour deTwern, afhankelijk ook van de problematiek.

De verdere introductie van de BUURT BESTUURT gaat samen met de introductie van de zgn. wijkwethouder. Deze vormt het bestuurlijke aanspreekpunt voor de wijk. Hij kan aanschuiven bij het overleg van de buurtcomités en hij vormt de schakel naar de gemeentelijke organisatie. Deze vorm van burgerparticipatie gaat verder dan de tot nu toe jaarlijks gevoerde wijkgesprekken. Die komen dan ook te vervallen. Daarmee komt ook het budget voor de wijktips te vervallen en er wordt dan ook voorgesteld om dat bedrag beschikbaar te houden voor BUURT BESTUURT. Het gaat daarbij om een bedrag van 135 duizend euro per jaar, al zal dat bedrag nog niet in 2015 volledig beschikbaar zijn omdat er voor de uitvoering van diverse wijktips ook nog geld beschikbaar moet blijven.

 

Drunen, vrijdag 21 november 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer