Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-02-2019: Welstandsbeleid

Deel deze column:

Welstandsbeleid wordt verder versoepeld

Er is een nieuwe welstandsnota in de maak; het college heeft een eerste concept onlangs vastgesteld en dit concept gaat nu de inspraak in. Na verwerking van eventuele zienswijzen wordt de definitieve welstandsnota later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De nu nog geldende nota dateert al weer uit het jaar 2012; toen werd een begin gemaakt met het welstandsvrij maken van grote delen van de gemeente. In bepaalde delen van de diverse kernen en bijvoorbeeld ook in de vesting Heusden bleef de welstandstoets van kracht; in andere delen van de gemeente waaronder de diverse woonwijken werd de welstandstoets afgeschaft. Men ging daarbij uit van het vertrouwen dat inwoners geen gekke dingen zouden doen en er belang bij hebben dat nieuwe gebouwen passen in de omgeving. Bouwers hebben er belang bij dat het pand dat ze bouwen ook verkoopwaarde heeft en zullen daar dan ook rekening mee houden. In de praktijk van de afgelopen 6 jaren is gebleken dat er zich inderdaad weinig of geen excessen (zoals dat in welstandstermen genoemd wordt) hebben voorgedaan; m.a.w. het vertrouwen in onze burgers is terecht gebleken. Reden om in de nieuwe nota het welstandstoezicht verder te beperken en meer gebieden welstandsvrij te maken.

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest met diverse betrokken partijen, o.a. met de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die de welstandstoets voor de gemeente uitvoert. Conclusie kan zijn dat de huidige nota goed werkt, nog altijd een goede kwaliteit heeft, maar wel aangepast moet worden aan nieuwe ontwikkelingen. Daarbij is een verdere versoepeling van het welstandstoezicht meegenomen.
Een voorbeeld daarvan vormen de oude dorpskernen en bebouwingslinten zoals de Grotestraat in Drunen, de dorpslinten in Elshout, in Nieuwkuijk, Vlijmen en Haarsteeg. Die bebouwingslinten blijven voor het overgrote deel welstandsplichtig, maar sommige delen worden welstandsvrij gemaakt omdat er in de afgelopen jaren toch ontwikkelingen zijn geweest die de kwaliteit van het straatbeeld enigermate hebben aangetast. Zo vervalt de welstandstoets bijvoorbeeld in de Eindstraat en in de Kleinestraat in Drunen en ook een groot deel van de Voordijk in Vlijmen en de Hoeven in Haarsteeg worden welstandsvrij. Verder wordt de welstandstoets afgeschaft in gebieden met thematische bebouwing zoals het Meliepark in Vlijmen.

In overgrote delen van de bebouwingslinten blijft de welstandstoets gewoon gehandhaafd, maar men wil die toch ook verder gaan beperken tot 10 meter achter de primaire bebouwing (meestal de woning). Dit geldt dan met name voor percelen die dieper zijn dan 75 meter. Voor de bebouwing op het achterste deel van die percelen is dan ook geen welstandstoets meer noodzakelijk.

Voor veel gebieden, met name bedrijventerreinen, gelden op dit moment zgn. beeldkwaliteitsplannen. Men heeft overwogen of al die beeldkwaliteitsplannen nog wel nodig zijn, maar uiteindelijk is er toch voor gekozen om die beeldkwaliteitsplannen te handhaven tot de laatste bouwplannen in deze gebieden gerealiseerd zijn. Als een terrein eenmaal volgebouwd is zoals in Nieuwkuijk, dan heeft zo’n beeldkwaliteitsplan geen toegevoegde waarde meer. Toch wil men het beeldkwaliteitsplan voor de zichtlocaties langs de A59 en Spoorlaan handhaven, maar voor de gebieden daarachter geldt dat niet. Ook voor die gebieden wil men nu de welstandstoets afschaffen.

Zo wordt er in de geactualiseerde Welstandsnota toch weer een stap gezet in het verder dereguleren van het welstandsbeleid. Verder is de nieuwe nota uiteraard ook aangepast aan nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen 6 jaren, want de tijd heeft niet stilgestaan. De nota komt nu ter inzage en er komen ook enkele algemene informatieavonden voor iedereen die geïnteresseerd of belanghebbend is en iedereen kan zijn of haar zienswijze indienen. De verwachting op dit moment is dat na verwerking van die zienswijzen de nota definitief kan worden vastgesteld in de raadsvergadering van 14 mei a.s.

Drunen, vrijdag 22 februari 2019

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer