Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-05-2015: Economisch beleid

Deel deze column:

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Economisch beleid in de gemeentelijke politiek staat niet altijd in het brandpunt van de belangstelling. Toch waren er de afgelopen weken twee zaken die voor de lokale economie van belang zijn. Op de eerste plaats het collegebesluit om extra geld uit te trekken voor parkmanagement en vervolgens kwam de Stichting Metal Valley in het nieuws.

Allereerst dat parkmanagement. Een aantal jaren geleden begon Francois van Son met het toen nog redelijk nieuwe fenomeen van parkmanagement op het toen nog nieuwe industrieterrein ’t Hoog in Nieuwkuijk. In de loop der jaren heeft dat parkmanagement zich verder ontwikkeld en het is zonder enige twijfel een groot succes gebleken. Van Son heeft een speciaal voor dit doel nieuw bedrijf opgericht dat zich uitsluitend met parkmanagement bezig houdt. Solaris Parkmanagement is nu al actief op diverse grote en kleine bedrijventerreinen, niet alleen in de gemeente Heusden, maar bijvoorbeeld ook op het bedrijvenpark Haven in Waalwijk, bedrijvenpark Kaatsheuvel en de bedrijvenparken Kraaiven en Vossenberg in Tilburg. Parkmanagement kan veel betekenen voor de individuele bedrijven op zo’n bedrijvenpark. Met name bevordering en instandhouding van de kwaliteit van het bedrijvenpark als het gaat om onderhoud openbaar groen, bewegwijzering, beveiliging e.d. Maar ook concrete voordelen bij collectieve inkoop van diverse goederen en diensten zoals afvalinzameling, energie-inkoop en schoonmaakwerkzaamheden. Verder kan het parkmanagement specifieke projecten ontplooien zoals het realiseren van een glasvezelnetwerk. Elk bedrijvenpark krijgt een parkmanager toegewezen, die o.a. de contacten met de gemeente onderhoudt. Daardoor kunnen de lijntjes erg kort gehouden worden. Kortom, voordelen te over voor de aangesloten bedrijven. En dat is tegelijk ook een voorwaarde voor het succes van parkmanagement. Het werkt alleen als het overgrote deel van de bedrijven op het park, bij voorkeur allemaal, ook meedoet.

Inmiddels is in de gemeente Heusden het parkmanagement op bijna alle bedrijvenparken ingevoerd. Een drietal bedrijvenparken ontbreken nog in het rijtje, dat zijn Heesbeen, Bakkersdam en Meeuwaert. Nou heeft de gemeenteraad in het verleden geld beschikbaar gesteld voor de herstructurering of vitalisering van diverse bedrijfsterreinen en uit die pot is nog ruim 129 duizend euro beschikbaar. De totale kosten voor de drie genoemde bedrijventerreinen zijn echter veel hoger, nl. 423 duizend euro. Vorige week heeft het college besloten om het tekort van 294 duizend euro alsnog beschikbaar te stellen. De gemeenteraad zal daarover nog een besluit moeten nemen, waarschijnlijk gebeurt dat over enkele weken bij de vaststelling van de Voorjaarsnota. Daarmee zou dus bijna drie ton extra beschikbaar moeten komen voor economisch beleid; samen met het bedrag dat al beschikbaar was betekent dat een gemeentelijke investering van bijna 7½ ton in de economische structuur van onze gemeente.

En dan kwam er nog het bericht van de Stichting Metal Valley die vijf ton beschikbaar heeft voor nieuwe innovatieve ideeën van metaalbedrijven. Metal Valley wil die nieuwe initiatieven ondersteunen met een bedrag van 30 duizend euro maximaal. Op die manier denkt de stichting de verdere ontwikkeling van de metaalsector en de werkgelegenheid in de regio te bevorderen. Want het gaat niet alleen om Heusdense bedrijven, nee, ook bedrijven buiten Heusden kunnen in aanmerking komen voor deze extra financiële hulp. In de kantlijn deelde wethouder Van Aart nog mee, dat er gewerkt wordt aan een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijvenpark Metal Valley. De gemeente streeft naar meer flexibiliteit bij de inrichting van het park en dat moet de aantrekkelijkheid voor nieuwe bedrijven dan weer verder vergroten. Kortom, er is ook op economisch gebied volop gaande.

 

Drunen, vrijdag 22 mei 2015
Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer