Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-05-2020: (Digitale) Raadsvergadering

Deel deze column:

Toch watervelden voor hockeyverenigingen

Zoals vorige week vermeld kom ik nog even terug op de raadsvergadering van 12 mei, of liever gezegd 13 mei, want de vergadering werd op dinsdag om 23:00 uur geschorst en op woensdag werden de resterende agendapunten alsnog behandeld. En dat waren niet de minst belangrijke.

Allereerst was daar het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (het GVVP). De komende maanden moet dat verder uitgewerkt worden naar een Uitvoeringsprogramma; nu ging het alleen nog maar over de eerste stap op weg naar een GVVP, de Mobiliteitsvisie, waarin zeer algemene uitgangspunten geformuleerd zijn. Drie partijen kwamen met een volstrekt overbodige motie over veiligheid fietsers en over waterberging alsof die onderdelen vergeten zouden worden. De wethouder gaf terecht aan dat met die aspecten al lang rekening wordt gehouden, ook al in het huidige beleid. De moties werden dan ook vrij snel weer ingetrokken. Over het raadsvoorstel hoefde ook niet gestemd te worden want voor de verandering was iedereen akkoord en werd het voorstel met een hamerslag van de voorzitter vastgesteld.
Datzelfde gold ook voor het volgende onderwerp op de agenda: de Startnotitie Omgevingsvisie Heusden. Geen moties, geen stemming, de raad ging unaniem akkoord. Voor zowel het GVVP als de Omgevingsvisie geldt dat inwoners bij de verdere invulling van het beleid uitvoerig betrokken zullen worden. Vanwege de Coronaperikelen kan dat niet in fysieke bijeenkomsten; het participatieproces zal nu voornamelijk digitaal vorm gegeven moeten worden.

Ook het onderwerp over de maatschappelijk voorzieningen in de Grassen werd met een hamerslag vastgesteld en toen kwam de discussie over de hockeyvelden in onze gemeente. De twee hockeyverenigingen zijn toe aan een nieuw hoofdveld op hun accommodaties en hebben gekozen voor een waterveld, tegenwoordig een vrij veel voorkomende voorziening. Bijna alle hockeyverenigingen van enige betekenis beschikken wel over zo’n veld in plaats van de met zand ingestrooide kunstgrasvelden. Toch kwamen de partijen GroenLinks, de PvdA en D66 met een amendement om toch maar te kiezen voor zand ingestrooide velden want die zijn aanzienlijk goedkoper (scheelt een half miljoen) en de financiën van de gemeente Heusden zijn toch al niet florissant, zeker als je ook nog rekening houdt met de effecten van de Corona-crisis. De partijen schermden met een NRC-artikel over de slechte solvabiliteit van de gemeente. Nou is die inderdaad slecht, ik schreef daar enkele weken terug ook al over. Maar een investering zoals deze hoeft helemaal geen invloed te hebben op die solvabiliteit. Solvabiliteit heeft betrekking op de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen en bij een investering hoeven beiden niet te veranderen (afhankelijk van de wijze van financiering). Maar dat terzijde. Het amendement kreeg geen enkele steun, niet van het college en ook niet van andere fracties en werd dan ook weer ingetrokken. Vervolgens werd het raadsvoorstel aangenomen. Een motie om een integraal sport plan (een ISP) op te stellen werd wel aangenomen, zij het door een sterk verdeelde raad (15 stemmen vóór, 11 stemmen tegen); het college zal aan het einde van dit jaar met zo’n plan moeten komen, zo luidt de opdracht. En daarmee was de tweede digitale raadsvergadering in de gemeente Heusden afgerond. Een vergadering met belangrijke besluiten die je liever in een normale fysieke vergadering zou nemen, maar goed, we zitten nou eenmaal met die vermaledijde corona en dan moet het maar op de digitale manier.

Drunen, vrijdag 22 mei 2020

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns