Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-06-2018: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Deel deze column:

Geen verder uitstel!

Vorige week woensdag 13 juni werd in de informatievergadering Ruimte weer eens uitvoerig stil gestaan en gediscussieerd over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de GOL. Wethouder van de Poel gaf een toelichting op de plannen, dit naar aanleiding van de reactie van de provincie op de vele zienswijzen die op de plannen waren ingediend. Een aantal van die zienswijzen hebben tot bijstellingen geleid; nu gaan de plannen naar Provinciale Staten die eind deze maand een beslissing gaan nemen, althans dat is de planning tot nu toe.

Stichting Van Gol naar Beter (VGNB) pleitte samen met enkele andere organisaties echter voor uitstel, daarin gevolgd door de oppositiepartijen (8 zetels) in de Heusdense gemeenteraad (excl. de PvdA). De coalitiepartijen (18 zetels) en oppositiepartij PvdA willen echter verder. De discussie rondom de GOL loopt nu al meer dan 10 jaren en er is geen uitzicht op een betere oplossing dan de nu voorliggende plannen.

Het probleem zit met name in het feit dat er een nieuwe randweg in de Baardwijkse Overlaat moet komen. Dat is volgens de GOL de enige denkbare oplossing om de verkeersproblematiek in Waalwijk-noord en in Drunen-west op te lossen. De inmiddels veel genoemde variant 72A van VGNB biedt wat dat betreft ook geen uitzicht. Die variant is vorig jaar zomer uitvoerig doorgesproken in extra expertsessies en de reactie van de provincie daarna was duidelijk: de variant biedt geen oplossing voor de genoemde verkeersproblematiek, de variant heeft ook geen oplossing voor het landbouwverkeer en de variant is stukken duurder. De provincie gaaf destijds aan dat de variant zelfs meer dan twee zo duur zou zijn als de GOL-oplossing. In een rapport van Ingenieursbureau Rotterdam, dat op verzoek van VGNB werd opgesteld, werden de kosten van variant 72A aanzienlijk lager berekend, maar nog altijd veel duurder dan de GOL-variant en nog altijd zonder landbouwtunnel.
Maar de belangrijkste doelstelling blijft het oplossen van de verkeersproblematiek. Variant 72A biedt geen oplossing voor de verkeersproblematiek in Waalwijk-noord, maar ook niet voor Drunen-west zoals uit onderstaande tabel duidelijk blijkt:

Een soortgelijke tabel is er ook voor Waalwijk-noord, maar die zal ik u besparen.

Het rapport van Ingenieursbureau Rotterdam komt vervolgens weer met een nieuwe variant op de proppen: het volledig afsluiten van de op- en afritten in Waalwijk-oost, Waalwijk-centrum en Drunen-west. Die nieuwe variant zou dan nog eens een keer doorgerekend moeten worden op alle effecten, maar de provincie wijst dat af. Immers door het afsluiten van al die op- en afritten zal de verkeersproblematiek in Waalwijk niet kleiner worden (al het verkeer moet naar Waalwijk-west of naar het Ei van Drunen) en in Drunen-west wordt de problematiek alleen maar groter. Volgens gedeputeerde van Merrienboer zou een nieuwe dialoogronde geen nieuwe inzichten opleveren en alleen maar verkeerde verwachtingen kunnen wekken; hij sprak van herhaling van zetten en vertraging.
De coalitiepartijen in Heusden (en ik ga ervan uit dat het in Waalwijk niet anders zal zijn) zijn diezelfde mening toegedaan. Het wordt na jaren van plannen maken en discussiëren eindelijk eens tijd om tot actie over te gaan. Omwonenden van al die veel te drukke straten in Waalwijk, Drunen en Vlijmen wachten al veel te lang op een goede oplossing.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 22 juni 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns