Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

22-11-2019: Financieel beleid

Deel deze column:

Tweede bestuursrapportage: zorgen over zorg

Volgende week wordt in de informatievergadering Bestuur en Beheer de Tweede Bestuursrapportage 2019 behandeld. In deze rapportage geeft het college aan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting. De begroting 2019 werd eind vorig jaar vastgesteld, maar in de loop van het jaar kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen die een wijziging van de begroting noodzakelijk maken. De eerste Rapportage is eerder dit jaar al behandeld en had betrekking op de eerste vier maanden van het jaar. Nu dus de tweede rapportage die betrekking heeft op de maanden mei t/m augustus.

Na de eerste bestuursrapportage was het verwachte saldo van de begroting 2019 nog 154.000 euro negatief. De nu voorliggende rapportage geeft een voordelig effect van 361.000, zodat het begrotingssaldo nu naar verwachting weer positief uitkomt en wel op 207.000 euro. Die bijstelling is voornamelijk te danken aan een positieve bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds (609.000) en de vrijval van de post Onvoorzien die men niet meer nodig denkt te hebben (230.000). Verder is er een (relatief kleine) meeropbrengst van de OZB van ruim een ton. Overigens meldt de bestuursrapportage ook dat de uitkering uit het Gemeentefonds in de jaren na 2020 aanzienlijk zal stijgen. In 2021 wordt een stijging van 1,1 miljoen voorzien, voor 2022 is dat 1,3 miljoen. Daardoor zou er dan wat financiële ruimte in de meerjarenbegroting komen.

Er zijn ook enkele tegenvallers. Zo zijn de kosten ter bestrijding van de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop tegengevallen, die kosten vallen 127 duizend euro hoger uit. Het grootste nadeel zit echter bij de interne uren van het ambtelijk apparaat. Er kunnen veel minder uren worden toegerekend aan kredieten en aan grondexploitaties; daardoor komen er meer uren ten laste van de reguliere exploitatie (dus ten laste van de begroting); het gaat daarbij om een aanzienlijk bedrag van 350.000 euro.

De mee- en tegenvallers lijken uiteindelijk wel mee te vallen en het saldo van de begroting wordt alleen maar positiever en dus lijkt er niet veel aan de hand. Maar schijn bedriegt. Wie wat dieper in de cijfers duikt komt tot de ontdekking dat er wel degelijk grote tegenvallers te melden zijn. En die zitten vooral in het Sociaal Domein. Grote uitschieter is de Jeugdzorg; de kosten daarvan vallen dit jaar 1,2 miljoen hoger uit dan eerder verwacht. En bij die eerdere verwachting werden de kosten ook al naar boven bijgesteld met een kleine 500 duizend euro. De kosten voor Hulp bij het Huishouden nemen toe met 165 duizend euro; bovendien zijn er 75.000 euro minder inkomsten als gevolg van de verlaging van de eigen bijdrage. De kosten Maatpact (zorg op maat) komen een ton hoger uit en zo zijn er nog een aantal kleinere tegenvallers in de zorgsector. Deze tegenvallers komen echter niet terug in het begrotingssaldo. De gemeente kan deze tegenvallers opvangen omdat in de afgelopen jaren een reservepotje is opgebouwd, de Reserve Sociaal Domein. Naar verwachting zal er over 2019 een bedrag van 3,5 miljoen uit die Reserve gehaald moeten worden. In die reserve zit nu nog ruim 7 miljoen, dus die onttrekking levert verder geen problemen op, maar dat kun je natuurlijk niet lang volhouden. Op zich vormen die stijgende zorgkosten dus best een groot probleem. De gemeente Heusden kan nu nog putten uit die reserve maar voor veel gemeenten zijn er nu al grote financiële problemen. De oplossing kan echter alleen maar uit Den Haag komen, meer budget vooral voor de Jeugdhulp.
Laat ik eindigen met een financiële meevaller in het Sociaal Domein: Baanbrekers zal waarschijnlijk over 2019 een aanzienlijk bedrag overhouden. Het aandeel van de gemeente Heusden hierin kan oplopen tot 500 duizend euro, dus dat geld ontvangt de gemeente volgend jaar dan weer terug.

Drunen, vrijdag 22 november 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:    www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer