Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

23-04-2021: Baanbrekers

Deel deze column:

Opnieuw een uitstekend jaar voor Baanbrekers

Het jaar 2020 was een goed jaar voor Baanbrekers en dat klinkt best vreemd. Het jaar van de coronapandemie, waarin de economie voor een groot deel stil kwam te liggen, waarin vele bedrijven in de problemen dreigden te komen en de werkloosheid zou toenemen. Maar bij Baanbrekers gaat het financieel toch goed en dat lijkt tegenstrijdig. Niet dat er in het afgelopen jaar niks te doen was, in tegendeel. De rijksoverheid kwam bedrijven te hulp met diverse regelingen en de uitvoering van die regelingen kwam voor een groot deel te liggen bij Baanbrekers. Dat betekende veel extra inzet, niet alleen van eigen personeel maar er moesten ook extra krachten worden ingehuurd. Om een indruk te geven, Voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (de zgn. Tozo-regeling) werden in 2020 meer dan 3400 aanvragen ingediend en die moesten ook allemaal beoordeeld worden. Daar stond gelukkig wel een royale tegemoetkoming vanuit het rijk tegenover. Die tegemoetkoming heeft dan ook mede bijgedragen aan het positieve financiรซle resultaat van Baanbrekers over 2020.

De jaarrekening over 2020 sluit met een positief resultaat van ruim 3,8 miljoen (vorig jaar was dat nog ruim 3 miljoen). Van die 3,8 miljoen verwacht men ruim 500 duizend euro nodig te hebben voor nog te betalen uitvoeringskosten van de corona steunmaatregelen. De rest, 3,3 miljoen euro, gaat terug naar de drie deelnemende gemeenten. Heusden kan nog een bedrag van 1,2 miljoen tegemoet zien. Deze meevaller komt uiteraard niet helemaal uit de lucht vallen want bij eerdere bestuursrapportages werd al een positief resultaat over 2020 verwacht. Niettemin toch een positief geluid in een tijd waarin de kosten van het sociaal domein (denk aan jeugdzorg en de WMO-uitgaven) de pan uit rijzen.

De oorzaken van het positieve resultaat? Naast het al genoemde positieve effect bij uitvoering van de TOZO-maatregelen kunnen we stellen dat Baanbrekers het uitstekend doet als het gaat om uitstroom van bijstandsklanten. Een van de hoofddoelstellingen is mensen naar regulier werk begeleiden en daarmee of voorkomen dat een uitkering รผberhaupt noodzakelijk is of ervoor zorgen dat de uitkeringsduur zo kort mogelijk is. En daar slaagt men erg goed in. Het uitkeringsbestand nam in 2020 wel toe (van 1407 naar 1444 uitkeringen), maar dat is aanzienlijk minder dan op grond van landelijke ontwikkelingen verwacht mocht worden. En het beschikbare rijksbudget voor al die uitkeringen is gebaseerd op landelijke ontwikkelingen. Gevolg: Baanbrekers houdt geld over en dat draagt aanzienlijk bij aan het positieve resultaat. Die beperkte toename van het uitkeringenbestand betekent niet dat er geen werk aan de winkel was. De instroom in 2020 (850 mensen) was namelijk groter dan het jaar ervoor, maar men slaagt er in om ook een aanzienlijke uitstroom te realiseren. Bijna een kwart van de mensen die een uitkering toegewezen krijgen zijn binnen drie maanden weer aan het werk. In 2020 zien we dat in de periode tot 31 augustus het aantal uitkeringen aanzienlijk toenam, maar in de laatste 4 maanden is er dan weer een daling.

Het feit dat het resultaat van Baanbrekers sterk afhankelijk is van het beschikbare rijksbudget voor bijstandsuitkeringen komt doordat de gemeenten die budgetten tot nu toe een op een doorbetalen aan Baanbrekers. Al jaren wordt er over gesproken om dat anders te gaan doen: een wijziging van de gemeenschappelijke regeling tussen de drie gemeenten. Dat gaat er nu op korte termijn van komen want tegelijk met de jaarrekening en de begroting is er nu ook een voorstel om die gemeenschappelijke regeling op dit punt aan te passen. De totale kosten op dit terrein worden volgens dat voorstel anders verdeeld. Een ingewikkeld verhaal maar in het kort en zeer vrij vertaald: de uitkeringen die Baanbrekers aan inwoners betaalt worden direct toegerekend aan de betreffende gemeente waarin die inwoners wonen en de gemeenschappelijke uitvoeringskosten worden verdeeld aan de hand van een nieuwe verdeelsleutel. Niet meer aan de hand van het aantal inwoners, maar voortaan aan de hand van het aantal uitkeringen uit elke gemeente. De gemeenteraden moeten nog wel een akkoord geven over het nieuwe voorstel en daarna zal het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de nieuwe regeling vaststellen.

Drunen, vrijdag 23 april 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer