Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

23-05-2014: Wonen de Langstraat

Deel deze column:

De regionale samenwerking tussen Heusden, Waalwijk en Loon op Zand krijgt steeds meer vorm. Op het gebied van de woningbouw werken de drie gemeenten samen in een werkgroep “Wonen de Langstraat”. Die werkgroep is al enkele jaren actief en heeft nu een werkplan 2014 opgesteld. De situatie op de woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De crisis op de woningmarkt is genoegzaam bekend, de verkoop van woningen is in de afgelopen jaren praktisch tot het nulpunt gedaald  en de bouw van nieuwe woningen is bijna stil gevallen. Gelukkig zijn er wel tekenen van herstel; afgelopen week weer een bericht dat het aantal verkochte woningen in Nederland weer fors is toegenomen. De eerste vier maanden van dit jaar werden 40 duizend woningen verkocht, een stijging van 34% t.o.v. vorig jaar. En ook de prijzen zijn voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Maar het zal toch nog jaren duren voordat we de crisis weer te boven zijn. Tegelijkertijd is er het besef dat de drie gemeenten wel degelijk één lokale woningmarkt vormen. Samenwerking ligt dan voor de hand; met concurrentie tussen de drie gemeenten wordt het niet echt beter, zeker niet op de lange termijn. Met samenwerking kun je elkaar versterken.

De intergemeentelijke samenwerking in 2013 heeft al de nodige resultaten opgeleverd. Zo is er gewerkt aan een Woningbouwmonitor, een sturingsinstrument waarmee de nieuwste ontwikkelingen op de woningmarkt worden bijgehouden, zowel op lokaal niveau als op Langstraatniveau. Die monitor moet het mogelijk maken om als bestuur direct te reageren op nieuwe trends, bijvoorbeeld door aanpassing van het woningbouwprogramma. Ander voorbeeld: er is een toolbox “Beweging op de woningmarkt” opgesteld. In die toolbox staan diverse maatregelen die gemeenten in hele Nederland nemen om de verkoop van woningen te stimuleren. Zo is er ook een toolbox “Bestaande voorraad” waarin opgenomen de instrumenten die ingezet kunnen worden voor een duurzame en levensloopgeschikte woningvoorraad. De gemeenten gaan ook onderzoeken wat er kan en moet gebeuren met de woningvoorraad in het kader van wonen en zorg. Vergrijzing, zelfredzaamheid (denk aan de decentralisaties in het sociale domein) en langer zelfstandig wonen zijn daarbij belangrijke thema’s.

Woningmarktanalyse

De Woningbouwmonitor 2013 bevat ook een interessante analyse van de woningmarkt in de gemeente Heusden. Men maakt daarbij onderscheid in diverse deelmarkten zoals Duur, Middelduur en Goedkoop en daarnaast de tweedeling in grondgebonden woningen  en appartementen (in beide gevallen zowel koop als huur). Zo ontstaan er dus 12 deelmarkten die vervolgens de kwalificatie risicovol, beperkt risico en kansrijk krijgen toegewezen. Zo wordt de bouw van goedkope grondgebonden koop- en huurwoningen kansrijk geacht. De bouw van dure grondgebonden koopwoningen valt echter in de categorie “risicovol” en dat geldt ook voor de bouw van dure en middeldure koopappartementen. Als je nou naar het woningbouwprogramma 2013-2017 van de gemeente Heusden kijkt, dan blijkt dat het aandeel “kansrijke woningen” aanzienlijk kleiner is dan in de gehele Langstraat; het aandeel met beperkt risico is met 34% zelfs het hoogste van de drie gemeenten en dat wordt vooral veroorzaakt door de grondgebonden middeldure koopwoningen. Ook het aandeel risicovolle woningen is in Heusden groter dan in de andere twee gemeenten en dan hebben we het voornamelijk over dure grondgebonden woningen. Kennelijk bouwen we in de gemeente Heusden dus te dure woningen!

Voor 2014 heeft de werkgroep diverse zaken op de agenda staan. Zaken die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet worden uiteraard ook nu weer opgenomen zoals de Regionale Woningmonitor. Verder wil men in 2014 een promotiecampagne opstarten om het wonen in de Langstraat op de kaart te zetten. Ook wordt er, evenals in voorgaande jaren, weer een zgn. sleutelbijeenkomst georganiseerd waarbij de drie Langstraatgemeenten zich proberen te profileren als koplopers op het gebied van samenwerking, afstemming en monitoring. Ook wordt er weer gewerkt aan de al genoemde toolboxen, waarbij de eerste actie zal zijn het invoeren van de zgn. Huistest, een internet applicatie waarbij vooral senioren kunnen testen in hoeverre hun woonomgeving levensloopbestendig is. Verder zal de werkgroep extra aandacht gaan besteden aan de woon-zorgproblematiek. De werkgroep wil gaan verkennen welke maatregelen en acties noodzakelijk zijn om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken en welke overige partijen daarbij een rol kunnen spelen (denk daarbij aan zorgorganisaties en corporaties).

Natuurlijk hangt er aan de intergemeentelijke samenwerking ook een kostenplaatje. Voor de gemeente Heusden komt dat neer op zo’n 15 duizend euro per jaar. Dat is op zich niet zo veel en bovendien, zonder gemeentelijke samenwerking zou de rekening wel eens veel verder kunnen oplopen.

Drunen, vrijdag 23 mei 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns