Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

24-06-2016: Sporthal Dillenburg

Deel deze column:

Eindelijk een nieuwe sporthal!

Na jaren en jaren plannen maken is het dan eindelijk zo ver. Er ligt een plan dat naar alle waarschijnlijkheid goedgekeurd gaat worden door de raad en waarmee de gemeente nu aan de slag kan. Al jaren en jaren wordt er gepraat over vervanging van de oude sporthal Onder de Bogen aan de Prins Hendrikstraat in Drunen, een sporthal die tot op de draad versleten is. Al jaren wordt gezegd dat de situatie niet langer houdbaar is, maar het kwam er steeds maar niet van. Aanvankelijk werden plannen ontwikkeld samen met het aangrenzende d’Oultremontcollege, maar na lang onderhandelen haakte het bestuur van de school (Ons Middelbaar Onderwijs in Tilburg) toch weer af. De gemeente moest alleen verder. Daarna kwamen de besprekingen met gymnastiekvereniging SHJ. Ook die onderhandelingen hebben nog al wat tijd gevergd, o.a. omdat SHJ de financiering van een nieuwe eigen turnhal eerst rond moest krijgen. En toen dat eindelijk rond was kon de gemeente verder met de eigen plannen.

En dat eigen plan, dat ligt er dus nu, maar we zijn inmiddels al weer enkele jaren verder en de nieuwe tijd stelt ook weer nieuwe eisen, vooral op het gebied van duurzaamheid. In 2012, toen de raad voor de eerste keer over dit nieuwe plan sprak, dachten we al een zeer ambitieus duurzaamheidsniveau na te streven. Maar dat niveau van toen is inmiddels al weer hopeloos verouderd en de eisen die nu, twee jaar later, gesteld worden zijn van een veel hoger niveau. Om aan die veel hogere eisen te kunnen voldoen moet er stevig geïnvesteerd worden in LED-verlichting, een zonneboilersysteem en zonnepanelen. Inmiddels is de bouw van de hal aanbesteed en kan de rekening worden opgemaakt. En wat blijkt, de 5,3 miljoen die de raad heeft uitgetrokken is niet voldoende. De kosten komen 450 duizend hoger uit. Op zo’n investering niet zo’n kapitaal bedrag, zult u waarschijnlijk denken, maar het komt er wel weer bovenop. Het enige voordeel van deze extra investering is dat die zichzelf weer redelijk snel terugverdient; immers meer duurzaamheid leidt ook tot lagere energiekosten en dat hakt er tegenwoordig aardig in. Verder komt men ook tot de conclusie dat aanbestedingsvoordelen die in de afgelopen jaren steeds al bij voorbaat werden ingerekend weer tot het verleden behoren. De economie trekt aan, de activiteiten in de bouwwereld nemen weer toe en die aanbestedingsvoordelen kunnen we voortaan wel weer vergeten. Wat nog wel in het vat zit, dat is een subsidie op de duurzaamheidsmaatregelen en afgelopen dinsdag kregen we van het college te horen dat die subsidie er inderdaad aan zit te komen. Dat levert dan weer een kleine compensatie op voor de gestegen kosten. Overigens, als je voor 5,3 miljoen een mooie nieuwe sporthal kan bouwen, zou je dan voor eenzelfde bedrag niet de Voorste Venne behoorlijk kunnen opknappen, maar dat terzijde.

De verwachting is nu dat de bouw van de hal direct na de zomervakantie kan beginnen en dat de hal in het voorjaar van 2017 in gebruik genomen kan worden. De nieuwe hal gaat niet alleen Onder de Bogen vervangen, maar ook sporthal De Hoge Heide in Vlijmen. De hoofdgebruikers van de nieuwe sporthal Dillenburg (voorlopige werknaam), t.w. volleybalvereniging Minerva uit Vlijmen en de handbalverenigingen Avanti en Elshout zullen de verenigingsruimte samen gaan exploiteren, althans dat is de bedoeling. Daartoe zal nog wel wat overleg tussen gemeente enerzijds en de drie verenigingen anderzijds, maar ook tussen de drie verenigingen onderling noodzakelijk zijn. En zo zal er ook gesproken moeten worden met andere gebruikers zoals de scholen en diverse andere verenigingen die nu ook al gebruik maken van Onder de Bogen of De Hoge Heide. Want bouwen is een ding, maar exploitatie is weer een heel ander verhaal. Maar vooralsnog gaat er nu eindelijk gebouwd worden en kunnen we afscheid nemen van Onder de Bogen en De Hoge Heide, allebei sporthallen die meer dan 40 jaar oud zijn en die allebei hun maatschappelijk nut wel hebben opgeleverd.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 24 juni 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns