Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

23-06-2017: Woningbouw

Deel deze column:

Ook in kleine kernen wordt gebouwd

Als het gaat over woningbouw in Heusden, dan denken we al snel aan de grote plannen die momenteel in uitvoering zijn, de Grassen en het Geerpark in Vlijmen en Dillenburg in Drunen. De verkoop van de bouwkavels op deze locaties loopt momenteel als een trein; de achterstand die in de afgelopen jaren in de bouw als gevolg van de crisis is opgelopen, wordt nu in rap tempo weer ingelopen. Dat die woningbouw vooral plaats vindt in de twee grote kernen van onze gemeente, dat ligt natuurlijk voor de hand, maar dat betekent niet dat er in de kleine kernen niets gebeurt.

Deze week werden in de informatievergadering Ruimte twee nieuwe plannen besproken om te komen tot woningbouw in Elshout en in Haarsteeg. In Elshout gaat het om het plan De Gorsen, gelegen tussen Kerkstraat en de Mayweg nabij de kerk en het kerkhof. Ontwikkelaar Tankens gaat hier maximaal 100 woningen bouwen. De gemeente heeft de nodige moeite gedaan om grond van de parochie te verwerven zodanig dat het nieuwe plan zou kunnen aansluiten bij de bestaande nieuwbouwwijk. Helaas is dat niet mogelijk gebleken; het parochiebestuur wilde wel meewerken, maar het bisdom wilde geen toestemming geven voor de verkoop van de gronden aan de gemeente. Het gevolg is dat er een gapend gat ontstaat tussen het nieuwe plan De Gorsen en de bestaande bebouwing aan de Omloop. Vanuit ruimtelijke ordening gedacht is dat natuurlijk niet goed, maar helaas, er kon geen overeenstemming bereikt worden tussen gemeente en bisdom. Maximaal 100 woningen dus, maar die worden niet allemaal tegelijk gebouwd. De woningbouwplanning van de gemeente gaat uit van gemiddeld zo’n 10 woningen per jaar en daarmee zou de looptijd van het plan dus uitkomen op 10 jaren.

In Haarsteeg draait het om het plan Victoria, een gebied van ca. 8 hectare waarop maximaal 161 woningen gebouwd mogen worden. Het gebied ligt tussen Mommersteeg en Kavelingweg ten zuiden van de Ambrosiushof. Ook hier geldt dat de bouw gefaseerd zou moeten plaats vinden. Volgens de woningbouwplanning worden hier t/m 2020 48 woningen gebouwd; in de jaren 2021 t/m 2025 81 en in de jaren daarna het restant. Dat betekent dus dat er gemiddeld zo’n 15 woningen per jaar gebouwd gaan worden.

Die fasering is wel belangrijk want je moet een relatief kleine kern niet overvallen met grote aantallen nieuwe woningen. Dat is voor een evenwichtige ontwikkeling van die kernen geen goede zaak. Aan de andere kant is het wel van groot belang dat er gebouwd wordt. Zo kunnen jongeren in hun eigen kern blijven wonen (als ze dat willen); als er niet gebouwd zou worden trekt de jeugd weg en slaat de vergrijzing nog erger toe dan nu al het geval is. Voorzieningen dreigen dan uit de dorpen te verdwijnen en ook de basisschool loopt leeg zodat ook daar opheffing op de loer ligt. Voor de vitaliteit van de kleine kernen is het dus van groot belang dat er elk jaar een beperkt aantal nieuwe woningen gebouwd wordt en dat is dan ook wat mij betreft de belangrijkste reden waarom woningbouw ook in de kleine kernen moet blijven plaats vinden. Niet alleen in Drunen en in Vlijmen, maar ook in Elshout en in Haarsteeg.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 23 juni 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer