Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-01-2019: Steenenburg

Deel deze column:

Bestemmingsplan nieuwe stijl?

Volgende week komt in de informatievergadering Ruimte het bestemmingsplan Steenenburg voor een eerste bespreking aan de orde. De afgelopen weken heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen, iedereen kon een zienswijze indienen en die zienswijzen worden nu door het college van een reactie voorzien. Die reactie komt dan met het al dan niet bijgestelde plan opnieuw aan de orde in een volgende informatievergadering.

Het belangrijkste doel van het bestemmingsplan Steenenburg is uiteraard om de ontwikkelingen zoals genoemd in de eerder vastgestelde stad-landvisie mogelijk te maken. Het gaat dan om een high tech bedrijvencampus met een onderzoekscentrum en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Verder gaat het om de realisatie van in totaal 226 woningen en de revitalisering van ecologische en cultuurhistorische waarden in het gebied. Allemaal belangrijke punten, maar er is nog een ander bijzonder aspect aan dit bestemmingsplan. Het is voor de eerste keer dat er in een bestemmingsplan expliciet aandacht wordt besteed aan duurzaamheidsbeleid. Voor de eerste keer komen we in een bestemmingsplan een artikel tegen dat speciaal gericht is op de bevordering van een duurzame invulling van het gebied. Ik heb het over artikel 22 dat wat mij betreft helaas de titel Overige Regels heeft gekregen, maar dat veel beter betiteld had kunnen worden met bijvoorbeeld “Duurzaam beleid”.

In artikel 22.1 gaat het om de visie op de ontwikkelingen in dit gebied. De landschappelijke waarden moeten worden vergroot en beter afleesbaar worden. Ingrepen in het gebied moeten gepaard gaan met vergroting van de cultuurhistorische gelaagdheid en ecologische waarden. Er moet een samenhangend “landschappelijk casco” ontstaan dat de basis moet bieden voor de totstandkoming van een multifunctioneel gebied. En niet het minst belangrijk: het kasteel en de bijbehorende kasteeltuin worden gerestaureerd.

In artikel 22.2 wordt iedereen, die op enigerlei wijze betrokken is bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied, een algemene zorgplicht opgelegd. Als minimale randvoorwaarde geldt dat bij alle ontwikkelingen de bestaande kwaliteit van de bebouwing en de bebouwde omgeving gehandhaafd moet blijven.

In artikel 22.3 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan duurzame ontwikkeling. Zo wordt aandacht besteed aan het behoud van bomen in relatie tot het gebruik van zonnepanelen; windinstallaties worden mogelijk gemaakt, maar wel aan regels gebonden, het gebruik van laadpalen zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein wordt nader geregeld en dat geldt ook voor de warmte-koude opslag.

Overigens worden ook elders in het bestemmingsplan nieuwe regels opgenomen die een duurzame ontwikkeling van het gebied moeten bevorderen. Zo moeten parkeerplaatsen in een gedeelte van het park verdiept worden aangelegd; hemelwater moet op eigen terrein opgevangen worden; er is een speciale regeling opgenomen om de omgeving van de Kasteellaan te beschermen en in stand te houden. Er is een regeling opgenomen voor bouwwerken ten behoeve van duurzame energie. Als er energieneutraal wordt gebouwd, dan mogen er ook meer m2 bebouwd worden. Kortom, in het bestemmingsplan wordt aan een duurzame ontwikkeling van de directe leefomgeving speciale aandacht geschonken en dat is voor zover ik weet de eerste keer dat dat in Heusden gebeurt. Ook in dit opzicht is dit dus een bijzonder bestemmingsplan, wellicht een eerste opmaat naar een omgevingsplan nieuwe stijl, zoals in de toekomstige omgevingswet ook wordt bedoeld.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 25 januari 2019

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer