Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-04-2014: Energiebesparing levert geld op

Deel deze column:

25-04-2014:  Energiebeleid

Energiebesparing levert wat op

De kosten van energieverbruik zijn de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen. Niet alleen de prijzen van de energie zijn gestegen; ook de overheid plukt stevig mee via allerlei energiebelastingen en heffingen. Geen wonder dat energiebesparende maatregelen steeds meer in de belangstelling komen te staan. Of het nou gaat om isolatiemaatregelen of zonnepanelen, mensen willen best investeren als ze weten dat die investeringen ook terug verdiend gaan worden. Ook in de gemeente Heusden zie je natuurlijk die trend. Zo is er momenteel een lokale energiecoöperatie “Energiek Heusden” in oprichting en onlangs besloot het college nog om mee te werken aan een nieuw project “Energieadvies aan huis”.

energiebesparing

Dat laatste project loopt al enkele jaren in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. Wooncoöperatie Casade voert het project bij haar woningen uit, vaak in combinatie met groot onderhoud aan de huurwoningen. Mensen krijgen een zgn. energiecoach thuis op bezoek die hen kan helpen met de uitvoering van praktische energiebesparende maatregelen. Deze energiecoaches zijn mensen met een uitkering en worden via Baanbrekers gerecruteerd. Zo snijdt het mes aan twee kanten:  aan de ene kant ziet de huurder zijn woonlasten dalen en zijn wooncomfort toenemen; aan de andere kant draagt het project ook bij aan de re-integratie van mensen met een uitkering. De ervaringen tot nu toe in Waalwijk en Loon op Zand leren dat deze doelstellingen ook echt bereikt worden. Mensen geven aan dat de energierekening inderdaad lager is geworden, al is het natuurlijk altijd lastig om precies uit te rekenen hoeveel daarvan nou direct te relateren is aan de genomen maatregelen. En bij Baanbrekers heeft het project in ieder geval al geleid tot de uitstroom van enkele personen uit de uitkeringen.

Casade wil het project nu ook gaan uitvoeren in de gemeente Heusden.  De wooncorporatie in Heusden Woonveste wil daar graag aan meewerken en wil tenminste 40 huisbezoeken afnemen.  De gemeente Heusden heeft besloten om ook mee te gaan doen en wil eveneens 40 huisbezoeken afnemen. Voor de uitvoering hiervan zoekt men naar energiecoaches uit het Heusdens bestand bij Baanbrekers. De mogelijkheid om mee te doen aan het project zal actief aangeboden worden aan mensen met een HeusdenPas. De kosten  worden ingeschat op 100 euro per huisbezoek. Bewoners hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Het college heeft inmiddels besloten om in de vorm van een pilot voor een half jaar mee te gaan doen aan dit project. Ook de energiecoöperatie Energiek Heusden wordt bij de pilot betrokken. Sterker nog, de bedoeling is dat de energiecoöperatie dit project in een later stadium helemaal gaat overnemen, zodat de gemeente er geen bemoeienis en dus ook geen kosten meer aan heeft.

 

Drunen, vrijdag 25 april 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer