Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

25-06-2021: Voorjaarsnota

Deel deze column:

Onzekerheid troef

Afgelopen weken heb ik geschreven over de financiรซle ontwikkelingen in 2020 (jaarverslag 2020) en 2021 (eerste bestuursrapportage); deze week gaat het over de toekomstige ontwikkelingen, met name 2022 aan de hand van de Voorjaarsnota, die begin juli in de raad behandeld wordt. De Voorjaarsnota (VJN) is een belangrijk document dat als uitgangspunt gebruikt wordt voor de vaststelling van de begroting 2022 in november van dit jaar. Maar evenals vorig jaar is er ook nu grote onzekerheid over enkele toekomstige ontwikkelingen en die onzekerheid zit vooral in het overheidsbeleid.

De grote vraag in gemeenteland is namelijk: wat gaat er komende jaren precies gebeuren met de rijksvergoedingen voor de kosten in het sociaal domein, met name de jeugdzorg en wat zullen de gevolgen zijn van een herverdeling van de uitkering uit het gemeentefonds. Een en ander hangt samen met de vorming van een nieuw kabinet; het huidige demissionaire kabinet kan op deze punten geen beleid meer voeren en dat nieuwe kabinet laat naar het zich nu laat aanzien nog wel even op zich wachten. De verwachting is wel dat het rijk stevig over de brug zal komen bij de compensatie van de stijgende kosten Jeugdzorg en de herverdeling Gemeentefonds (de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten) pakt naar verwachting ook niet ongunstig uit voor onze gemeente Heusden. Maar dat is allemaal afwachten en bij het opstellen van de VJN mag met die twee ontwikkelingen nog geen rekening worden gehouden. Met die naar verwachting stijgende inkomsten mag je dus geen rekening houden, maar met stijgende uitgaven moet wel rekening worden gehouden. Ziedaar het dilemma waarmee we in de VJN geconfronteerd worden.

Het college heeft om die reden bij het opstellen van de VJN de beleidslijn van een sluitende meerjarenbegroting los gelaten. Het begrotingssaldo voor 2023 is zwaar negatief (-439.000), maar dat wordt dan wel gecompenseerd door positieve saldi in de andere drie jaren. Schrale troost daarbij is dat het positieve saldo in 2022 niet alleen zeer minimaal is (30.000 positief) maar vooral dat dat alleen maar veroorzaakt wordt door het wegvallen van de kapitaallasten van de GOL-maatregelen. Met dank aan de Raad van State die alsmaar geen uitspraak doet over de bezwaren en waardoor uitstel van de uitvoering onvermijdelijk is.

Voor enkele zaken worden toch nog bestedingen door het college voorgesteld. Bijvoorbeeld jaarlijks 50.000 euro voor de uitvoering van de VTH taken (vergunning, toezicht en handhaving) bij bedrijven. Dat bedrag zat al jaarlijks in de begroting, maar dan incidenteel; vorig jaar was het bedrag door het college geschrapt, maar via een amendement van onze fractie werd het alsnog in de begroting opgenomen. En nu neemt het college het dus structureel op in de meerjarenbegroting. Voor juridische capaciteit ondermijning en kamergewijze verhuur en BRP (Basis Registratie Personen) wordt 88.000 euro structureel uitgetrokken en voor operationeel toezicht kamergewijze verhuur in de komende twee jaren 66.000 euro. Tenslotte wordt structureel 50.000 euro extra budget opgenomen voor vervanging van bomen in de openbare ruimte.

Veel aandacht voor zaken die niet in de VJN opgenomen zijn en waar mogelijk toch nog extra geld voor nodig zal blijken te zijn. Met een stijging van de kosten in het sociaal domein is nog geen rekening gehouden en dat terwijl de Reserve Sociaal Domein al stevig is gedaald. De huisvesting van de ambtenaren in de gemeentehuizen zal wellicht in het post corona tijdperk aanpassing behoeven en ook over een herinrichting van de raadzaal wordt momenteel nagedacht. De bibliotheek Drunen gaat mogelijk verhuizen naar de Voorste Venne; het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is aan een herziening toe en wat moet er gebeuren met onze lokale omroep. Dan liggen er nog initiatieven voor een andere invulling van De Schroef in Drunen en De hoge heide in Vlijmen, ideeรซn over vergroening van het centrum van Drunen en nieuwe ontwikkelingen in de Kasteellaan Oudheusden, kortom diverse zaken die mogelijk om extra middelen vragen. En die extra middelen zullen er naar verwachting ook wel komen maar hoeveel en wanneer, dat is nog even de grote vraag en het antwoord op die vraag, dat komt uit Den Haag.

Drunen, vrijdag 25 juni 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

๐—›๐—ผ๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐˜ ๐—›๐—ฒ๐˜‚๐˜€๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ท๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei themaโ€™s

Lees meer