Actuele Zaken & Columns.

26-02-2016: Glasvezel

Deel deze column:

Glasvezel buitengebied komt er aan!

De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Heusden is weer een stapje dichterbij. Het college heeft enkele weken terug besloten om in zee te gaan met de coöperatie Langstraatglas in oprichting. Deze organisatie is onderdeel van Midden-Brabantglas (ook nog in oprichting). Langstraatglas i.o. is druk bezig met het werven van leden in onze regio. Dat doet men in samenwerking met ZLTO Oostelijke Langstraat en inmiddels is wel duidelijk dat er veel belangstelling is vanuit het buitengebied. Ook wel begrijpelijk want ondernemers in het buitengebied maken tegenwoordig voor hun bedrijfsvoering intensief gebruik van internet. Een supersnelle verbinding via glasvezel is dan uiteraard van groot belang.

Diverse organisaties zijn bezig met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de provincie Noord-Brabant. In de regio Noord-oost waar Heusden ook deel van uitmaakt is Agrifood Capital druk bezig om een en ander te coördineren. De regio heeft o.a. een projectleider voor dit doel aangesteld. De meeste gemeenten in deze regio kiezen voor samenwerking met het commerciële bedrijf MABIB (Maatschappij voor Breedband Initiatief Brabant). De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij helpt bij de financiering van glasvezelprojecten d.m.v. leningen en werkt samen met MABIB. Aan Midden-Brabantglas worden echter geen leningen verstrekt. Mabib vraagt aan de deelnemende gemeenten om samen een projectbureau in te richten dat de aanleg van de glasvezel zou moeten begeleiden. Bovendien wil men dat alle gemeenten hun legesverordeningen op dit punt harmoniseren en een gedeelte van de legesopbrengst gebruiken om het projectbureau te financieren. De gemeente Heusden kiest er nu voor om samen te werken met de coöperatie Midden-Brabant en dan zijn beide vragen ook niet meer aan de orde.

Er is veel belangstelling, zo blijkt uit de voorinschrijvingen. 60% van de bewoners van het buitengebied heeft zich al aangemeld en te verwachten valt dat bij concrete aanleg dat percentage nog aanzienlijk zal oplopen. Een mooi voorbeeld dus van een burgerinitiatief en dat is ook de belangrijkste reden waarom de gemeente Heusden hiervoor kiest. Men kiest immers voor schaalverdieping in het openbaar bestuur, d.w.z. men wil de samenwerking met inwoners (individuele inwoners, maar ook bedrijven en instellingen) intensiveren en burgerinitiatieven spelen daarbij een grote rol. Burgerinitiatieven ondersteunen, zo mogelijk faciliteren en in ieder geval enthousiasmeren, dat past volledig in het moderne openbare bestuur. Het college heeft dan ook besloten om Langstraatglas als een burgerinitiatief te beschouwen en daarmee aan de slag te gaan. Overigens is inmiddels gebleken dat Langstraatglas en MABIB verder ook willen samenwerken om tot een goed sluitend netwerk in onze provincie te kunnen komen. De gemeente Heusden gaat dan ook van harte meewerken aan dit project, maar dat betekent niet dat Heusden er ook veel geld in gaat stoppen. Uiteindelijk wordt de rekening wel daar gelegd waar die ook thuis hoort, namelijk bij de bedrijven in het buitengebied.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 26 februari 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 25 september, 20.00 uur

𝗢𝗽𝗲𝗻𝗯𝗮𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 Maandag 25 september organiseert Gemeentebelangen een openbare bijeenkomst. Het thema van de avond is Stichting Leergeld Heusden. Stichting leergeld richt zich

Lees meer
Actuele Zaken

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering d.d. 04-07-2023 Betoog Gemeentebelangen Voorjaarsnota 2023 Begroting en meicirculaire:Hoewel de meicirculaire in de onlangs gestuurde raadsinformatiebrief een positieve ontwikkeling laat zien voor de komende

Lees meer