Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

26-05-2017: Jaarrekening 2016

Deel deze column:

Herstel financiële positie ingezet

De tijd van de jaarrekening is weer aangebroken, ook voor de gemeente Heusden. Voor het eerst sinds jaren vertoont de jaarrekening weer eens een overschot. In de afgelopen jaren was dat wel anders:

2013      een tekort van 7,5 miljoen
2014      een tekort van 2,8 miljoen
2015      een tekort van 337.000 euro

En over 2016 dus een overschot van 610.000 euro.
Die negatieve resultaten in de afgelopen jaren waren vooral te wijten aan de grote verliezen op de diverse grondexploitaties. Jaar in, jaar uit moesten er grote bedragen aan de voorzieningen worden toegevoegd om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen. In 2016 was dat eigenlijk niet anders. Wederom moest er een bedrag van 1,452 miljoen opzij worden gezet om verliezen op de grondexploitatie op te vangen, dit keer voornamelijk voor de Poort van Heusden. Zonder deze verliesneming zou het resultaat dus meer dan 2 miljoen positief zijn geweest. Maar ook dat geeft dan weer een vertekend beeld, want evenals voorgaande jaren zijn er vele budgetten in de begroting 2016 die nog niet besteed zijn en die pas in 2017 alsnog tot uitgaven zullen leiden, de zgn. budgetoverheveling. Het gaat dan om een bedrag van 1,252 miljoen. Als we dat bedrag dan ook nog verrekenen dan komen we op een gezuiverd resultaat uit van 810.000 euro positief. Hoe dan ook, het feit dat de gemeente na jaren weer een positief resultaat kan melden is goed nieuws. Het geeft aan dat er langzaam maar zeker weer een herstel van de gemeentelijke financiën is ingezet.

Dat laatste blijkt ook uit de balans per 31 december 2016. De schuldpositie is in de loop van het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald. De langlopende schuld daalde van 148,2 miljoen naar 143,0 miljoen; het eigen vermogen steeg van 19,1 miljoen naar 26,3 miljoen. De verhouding eigen vermogen – vreemd vermogen is daarmee nog altijd zeer slecht te noemen, maar toch, er is een kentering terwijl die verhouding in de afgelopen jaren alleen maar steeds slechter werd. Dat herstel heeft uiteraard vooral te maken met de opleving van de economie; met name de woningmarkt trekt aan en dat merken we ook in Heusden. Er wordt weer volop gebouwd; de gemeente kan weer meer grond verkopen en daarmee de veel te grote grondpositie eindelijk weer eens gaan afbouwen. Maar dat is niet het enige effect; ook de opbrengst van de bouwleges zie je stijgen. Uit de jaarrekening blijkt dat die opbrengst ruim 350.000 euro hoger ligt dan eerder in de begroting werd verwacht. Een andere belangrijke meevaller was de uitkering uit het Gemeentefonds, een meevaller van 266.000 euro. Daar tegenover staat een tegenvaller van 144.000 euro als gevolg van een lagere opbrengst onroerende zaakbelasting.

De Jaarrekening 2016 zal met de 1e bestuursrapportage 2017 en met de Voorjaarsnota besproken worden in een extra raadsvergadering op 27 juni a.s.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 26 mei 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer