Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

26-06-2021: Voorjaarsnota Update

Deel deze column:

Meicirculaire is binnen

Gisteren schreef ik over een dilemma in de Voorjaarsnota: we hebben wel zicht op de stijging van de uitgaven in de komende jaren, maar over de belangrijkste inkomsten, de uitkering uit het Gemeentefonds, tasten we nog in het duister. Welnu, de spreekwoordelijke inkt was nog niet droog of er komt een raadsinformatiebrief op de digitale deurmat met daarin de resultaten uit de meicirculaire.

De informatie in die meicirculaire is van dien aard dat het wel de moeite loont om met een update op de tekst van gisteren te komen. De circulaire geeft namelijk aan dat Heusden dit jaar kan rekenen op een ruim 2,2 miljoen hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds en dat scheelt een slok op een borrel. Van die extra 2,2 miljoen is een relatief klein bedrag (129.000 euro) geoormerkt geld, de rest (ruim 2,1 miljoen) is in principe vrij besteedbaar. De stijging van de algemene uitkering heeft o.a. te maken met extra middelen voor de jeugdzorg (900.000), coronacompensatie (500.000) en een hogere uitkering uit het BTW-compensatiefonds (200.000).

Ook voor de meerjarenbegroting pakt de meicirculaire gunstig uit (zie foto); zo gunstig dat alle jaarschijven nu weer een positief saldo hebben.

Een en ander betekent dat er weer enige ruimte ontstaat om diverse zaken die in de Voorjaarsnota wel benoemd, maar nog niet verwerkt zijn, alsnog te realiseren. Bij de begrotingsbehandeling eind dit jaar komt dat ongetwijfeld aan de orde.

Drunen, zaterdag 26 juni 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns