Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

26-10-2018: Baanbrekers

Deel deze column:

Uitstekende resultaten bij Baanbrekers

Enkele weken terug verscheen de tweede Bestuursrapportage van Baanbrekers; daaruit blijkt dat het begrote resultaat van Baanbrekers, dat bij de eerste Bestuursrapportage al in positieve zin was bijgesteld, wederom gunstiger uitvalt dan verwacht. Het begrote resultaat voor 2018 komt volgens de tweede BERAP 1,8 miljoen gunstiger uit dan eerder verwacht en wordt nu begroot op 2,4 miljoen positief. Met de aantekening dat Baanbrekers al 1,2 miljoen heeft ingeboekt voor aanvulling van de Algemene reserve; het werkelijke resultaat komt dus eigenlijk uit op 3,6 miljoen positief.

Daarbij passen echter wel enkele kanttekeningen. Uit de nieuwe rapportage, die betrekking heeft op de eerste 8 maanden van 2018, blijkt dat een belangrijk voordeel zit bij de bijstandsuitkeringen. Het beschikbare (BUIG-) budget neemt ten opzichte van de primaire begroting behoorlijk toe; Baanbrekers denkt nu 771.000 meer aan budget te krijgen dan aanvankelijk begroot. Daar komt als extra voordeel nog bij dat de uitkeringslasten bij Baanbrekers sneller dalen dan landelijk. De totale uitkeringen worden nu 387.000 euro lager begroot.
Het aantal uitkeringen is in 2018 inmiddels al gedaald van 1.600 aan het begin van dit jaar tot 1.540 eind augustus en men verwacht dat dit aantal aan het einde van het jaar verder gedaald zal zijn naar rond de 1.500. Daarmee presteert Baanbrekers beter dan bijvoorbeeld de sociale dienst in Tilburg maar ook beter dan landelijke cijfers. Dat heeft ongetwijfeld te maken met een streng toelatingsbeleid aan de poort, maar er is ook een aanzienlijke uitstroom van klanten gerealiseerd. De gunstige economische ontwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol, maar dat geldt ook op andere plaatsen in Nederland. Chapeau dus voor Baanbrekers; Baanbrekers doet het op dit punt erg goed.

Maar zoals gezegd: daar passen wel een paar kanttekeningen bij. Zo is er een belangrijk voordeel ingeboekt voor de bedrijfsvoering: de lasten voor bedrijfsvoering en overhead vallen 630.000 euro lager uit dan begroot. Bij nadere analyse blijkt dat o.a. te komen door een vacaturevoordeel (dus incidenteel), maar ook voor een belangrijk deel door uitgesteld onderhoud van de gebouwen. Voor besparing op meerjarig onderhoud is een bedrag van 366 duizend euro ingeboekt en de vraag is natuurlijk of dit reëel is?
Een ander vraagteken dat bij de cijfers gezet kan worden betreft de zgn. “slimmer opties”, dit zijn nog te nemen maatregelen die tot een flinke kostenbesparingen zouden moeten leiden. Maar die maatregelen zijn nog niet allemaal uitgevoerd; voor 2018 staat nog een bedrag van 725.000 euro in de boeken dat nog niet gerealiseerd is. Voor de komende jaren gaat het hierbij zelfs om bedragen rond de 1,7 miljoen en in de bestuursrapportage worden nu vraagtekens bij het realiteitsgehalte van deze “slimmer opties” gesteld. Men gaat deze opties nog eens tegen het licht houden en de kans is dus kennelijk aanwezig dat die “slimmer opties” niet zo slim blijken te zijn.

Een derde kanttekening betreft dochteronderneming RueLong BV, de voormalige WML, en sinds enkele jaren een 100% dochter van Baanbrekers. Ruelong houdt zich onder de meer bekende naam WML Facilitair vooral bezig met groenonderhoud, schoonmaak en beveiliging. Maar de bedrijfsresultaten vallen tegen. Niet omdat er geen werk meer zou zijn, maar het blijkt steeds moeilijker om al het werk met het beschikbare personeel uit te voeren. WML Facilitair ziet steeds meer personeelsleden uitstromen naar het reguliere bedrijfsleven met als gevolg dat men het werk alleen nog maar kan uitvoeren door extra personeelscapaciteit in te huren. En inhuur van personeel is erg duur. Men is druk bezig om minder rendabele contracten af te stoten en projecten meer rendabel te maken door aanpassing van het prijsniveau. Maar of dat op korte termijn voldoende effect zal opleveren is de vraag. Voor 2018 verwacht men nu een negatief resultaat van 419.000 euro en dat komt uiteraard geheel voor rekening van Baanbrekers.

De komende maanden staan in het teken van Baanbrekers 2.0. De vraag is: hoe gaat Baanbrekers verder? Hoe ziet de toekomst voor deze organisatie er uit? Een traject dat enkele jaren terug al is ingezet en dat ingegeven werd door slechte financiële resultaten in de crisisjaren. Inmiddels gaat het veel beter met Baanbrekers; men bereikt uitstekende resultaten wat de in- en uitstroom van klanten betreft en ook de financiële resultaten zijn uitstekend en veel beter dan enkele jaren terug nog voor mogelijk werd gehouden. Nu dreigt een ander probleem: de doelstelling is namelijk dat zoveel mogelijk mensen naar regulier werk uitstromen, maar dat heeft als neveneffect dat er steeds minder mensen binnen de organisatie werkzaam zijn. En dat kan niet anders dan gevolgen hebben voor de diverse bedrijfsactiviteiten. De komende maanden zal de discussie hierover ongetwijfeld weer gevoerd gaan worden.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 26 oktober 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer