Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

26-11-2021: Uitspraak RvS GOL

Deel deze column:

Het betoog slaagt niet

Dat zijn de vier woorden die wel erg vaak voorkomen in de uitspraak  van de Raad van State over de ingediende beroepen tegen de GOL-plannen. Die uitspraak werd afgelopen woensdag gepubliceerd en die drie woorden gebruikt de Raad van State om aan te geven dat het ingediende beroep (of bezwaar zo u wilt) ongegrond is ofwel wordt afgewezen. En dat is precies wat er gebeurde met bijna alle ingediende bezwaren. En dat waren er vele; de Raad van State heeft 88 bladzijden nodig om alle bezwaren te weerleggen en dat gebeurt dan ook zeer nauwgezet.

We zitten al lang op die uitspraak van de Raad van State te wachten. De GOL-plannen werden al in juni 2018 door de provincie vastgesteld, later in september 2018 gewijzigd. In juli 2020 gebeurde dat nog eens. Daarna kon er gedurende een zestal weken beroep worden aangetekend en van die mogelijkheid hebben velen gebruik gemaakt. Verschillende organisaties zoals de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen, de stichting Van Gol naar Beter, de bewonersvereniging Vijfhoevenlaan, de Waalwijkse Ondernemers Federatie en de Vereniging Het Groene Hart hebben bezwaren ingediend, maar er waren ook diverse particulieren die beroep aantekenden.
De meeste bezwaren zijn in de afgelopen jaren al breed uitgemeten en in de publiciteit geweest. Zo is de genoemde Federatie fel tegen het afgraven van de spoordijk tussen Drunen en Waalwijk, stichting van Gol naar Beter kwam met een alternatieve oplossing voor het verkeersknooppunt in de Baardwijkse Overlaat en zag ook liever geen nieuwe randweg langs de Heidijk verschijnen. Ook het Groene Hart verzette zich tegen ingrepen in het buitengebied. De bewonersgroep Vijfhoevenlaan ziet liever geen nieuwe randweg aan de oostkant van Vlijmen die al het verkeer via de Vijfhoevenlaan naar Vlijmen leidt. En zo heeft ieder wel zijn belangen. Nu, november 2021, bijna anderhalf jaar na de laatste vaststelling van de plannen door de provincie ligt er dan eindelijk een uitspraak over al die bezwaren. En die bezwaren worden op een grotere en een kleine uitzondering na bijna allemaal van tafel geveegd. Overigens is er sprake van een tussenuitspraak; de definitieve uitspraak laat nog even op zich wachten want dan moet eerst de stikstofproblematiek nog opgelost worden.

Die kleine uitzondering betreft een kavelruil met een agrariër maar dat zal op korte termijn wel tot een oplossing komen en mogelijk is dat al opgelost. Dat kunnen we niet zeggen van het stikstofprobleem. Wat dat betreft wordt het hele GOL-dossier voortdurend ingehaald door nieuwe wetgeving en moeten de plannen steeds weer daaraan aangepast worden. De aanvankelijk vastgestelde plannen waren nog gebaseerd op de PAS-wetgeving, ofwel het Programma Aanpak Stikstof. Maar die wetgeving werd vervolgens weer vervangen door nieuwe regelgeving zodat de plannen eigenlijk al vanaf het begin verouderd waren. Ook de nieuwe regeling kon in soortgelijke projecten bij de rechtbank geen stand houden. Die nieuwe regeling hield alleen rekening met de neerslag van stikstof binnen een straal van 5 kilometer. De GOL-plannen werden daarop opnieuw doorgerekend en er werd bijvoorbeeld een boerderij aan de Kanaalweg opgekocht om de stikstofneerslag daar te doen verdwijnen. Een deel van die weggevallen stikstofdepositie mocht in de GOL-plannen verrekend worden. Maar toen kwam er weer een andere rechterlijke uitspraak waarbij  gesteld werd dat ook met stikstofdepositie buiten die grens van 5 kilometer rekening moest worden gehouden. En dat zat niet in de nu voorliggende GOL-plannen. De provincie krijgt nu een half jaar de tijd om dat alsnog voor elkaar te krijgen en als dat lukt, dan zal de Raad van State nog een definitieve uitspraak doen en is de weg vrij naar uitvoering van de GOL-plannen. Het zal na al die jaren van plannen maken en discussies voeren uiteindelijk ook wel eens tijd worden, want het GOL-project is er om diverse problemen aan te pakken en die schreeuwen om een oplossing. Los daarvan, de kosten van de GOL-plannen lopen door al dit uitstel ook al aardig op.

Drunen, vrijdag 26 november 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns