Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-02-2015: Baanbrekers

Deel deze column:

Ruim 3 miljoen verlies in 2014

Baanbrekers gaat het jaar 2014 vermoedelijk afsluiten met een verlies van bijna 3,3 miljoen, althans dat blijkt uit de bestuursrapportage over het vierde kwartaal die afgelopen maandag in een bestuursvergadering werd behandeld. Het definitieve resultaat over 2014 wordt natuurlijk pas bekend bij de vaststelling van de jaarrekening later dit jaar, maar er zullen naar verwachting geen grote verschillen meer optreden. De begroting over 2014 sloot destijds met een tekort van 1,9 miljoen maar dat werd gaandeweg het jaar al bijgesteld tot 3,4 miljoen verlies. Uiteindelijk blijft Baanbrekers daar dus nog net iets onder.

Eén van de belangrijkste oorzaken is dat er een fors nadeel is ontstaan op de bijstandsuitkeringen. De uitkering van het Rijk viel om te beginnen al veel lager uit (nadeel van 1,8 miljoen); het aantal bijstandsgerechtigden nam echter fors toe van 1514 aan het begin van het jaar naar 1608 eind december. Deze twee factoren zorgen er al voor dat er op de bijstandsuitkeringen een nadeel van 832 duizend euro ontstaat. Ook op de bijzondere bijstand was er een nadelig resultaat van 80 duizend euro.

De omzet van de diverse PMC’s (Product Markt Combinatie) Verpakken, Wasserij, Twiddus Cleanroom, Detacheringen en Broikes is aanzienlijk toegenomen. Dat lijkt op zich een gunstige ontwikkeling maar de kosten om deze omzet te realiseren nemen nog sneller toe. Baanbrekers is bezig om ten aanzien van deze activiteiten een kosten/baten analyse op te stellen. Men streeft uiteraard naar een verbetering van het resultaat van deze activiteiten, maar dan moet je eerst wel de juiste gegevens hebben. Die zijn met het huidige financiële pakket nog niet goed vast te stellen, maar daar komt binnenkort verandering in.

Een andere belangrijke tegenvaller zijn de kosten van het gesubsidieerd personeel; deze vallen ruim 8 ton hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Uit een nadere analyse van dit bedrag blijkt dat de kosten gewoon veel te laag begroot zijn. Oorzaak daarvan is de complexiteit en de onduidelijkheid van de inrichting van de Financiële Administratie van oud-WML. Over WML gesproken, in die hoek zit ook nog een forse tegenvaller. Gerekend werd op een winstuitkering vanuit WML-Facilitair, het 50%-dochterbedrijf van Baanbrekers (de andere 50% is in handen van Vebego). Maar de resultaten bij WML-Facilitair over 2014 vallen tegen en men heeft besloten om geen winst uit te keren. Voor Baanbrekers een tegenvaller van 270 duizend euro.

Ook in voorgaande jaren waren er tekorten bij Baanbrekers, zij het iets minder fors. Die tekorten konden toen nog opgevangen worden vanuit de beschikbare reserves. Maar de reservepot is inmiddels helemaal leeg. Het liquiditeitstekort in 2014 kon nu gedeeltelijk worden opgevangen door een teruggaaf van omzetbelasting 2008 t/m 2012 van 1,2 miljoen. Dat was dus een behoorlijke meevaller. Daarnaast hebben de drie gemeenten in december een bedrag van 2 miljoen als voorschot op het negatief resultaat 2014 uitbetaald om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen. Ook voor de komende jaren worden nog aanzienlijke tekorten verwacht. Er ligt een Strategisch Beleidsplan om te komen tot een structurele verbetering van de resultaten; dat is een zeer ambitieus plan, maar zelfs als die ambities ook allemaal gerealiseerd worden, dan nog verwacht men pas in 2018 zwarte cijfers te kunnen schrijven. Tot die tijd zullen de drie gemeenten nog geconfronteerd worden met aanzienlijke exploitatietekorten. Dat Strategisch Beleidsplan met bijgestelde meerjarenbegroting wordt overigens binnenkort in de drie gemeenteraden behandeld.

 

Drunen, vrijdag 27 februari 2015 Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns