Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-03-2015: GOL

Deel deze column:

GOL een stapje dichterbij

Sommige processen duren lang. Vorige week schreef ik over het al jaren slepende Centrumplan Vlijmen; hopelijk kunnen er nu wel beslissende stappen genomen worden. Er zijn meer van die langlopende kwesties zoals bijvoorbeeld het GOL, u weet wel, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Al jaren wordt er over gesproken, geschreven en onderzocht. En we zijn nog lang niet aan het einde van dat proces. Maar in de afgelopen weken is er toch weer een belangrijke stap gezet. De provincie Noord-Brabant, die namens de gemeenten momenteel de regie over het project voert, heeft een notitie opgesteld, genaamd Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In die notitie worden alle deelprojecten op een rijtje gezet en wordt uitvoerig toegelicht hoe de Stuurgroep van het GOL-project tot deze keuze gekomen is. De Notitie wordt vergezeld van een achttal bijlagen met resultaten van onderzoeken die ten behoeve van de diverse deelprojecten zijn gedaan. Honderden en honderden pagina’s tekst die u allemaal kunt lezen op de site van de provincie. Dat geldt uiteraard ook voor de Notitie zelf; die kunt u trouwens ook lezen via de actueelpagina van onze site.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is als het ware de basis voor de nog uit te voeren M.E.R., de Milieu-Effect Rapportage. Daarnaast moet er nog een bestemmingsplanprocedure gevolgd gaan worden. Ook die zal door de provincie uitgevoerd worden, weliswaar onder een andere naam, nl. een zgn. PIP, een Provinciaal InpassingsPlan. Kortom, we hebben nog een hele weg te gaan voordat er echt van realisatie sprake is. Want bij al die rapportages en plannen zijn er weer mogelijkheden voor inspraak vooraf en bezwaar en beroep achteraf.

Afgelopen week konden inwoners al kennis maken met de meest actuele plannen bij een tweetal inloopbijeenkomsten. Tegelijkertijd kondigde de actiegroep Van Gol naar Beter aan, dat men met de nodige protestacties zal gaan komen. Men is al bezig met een petitie die inwoners kunnen ondertekenen en volgens een artikel in het Brabants Dagblad zijn er al een 600 handtekeningen opgehaald. Nou schijnt men het bij het tellen van die handtekeningen niet zo nauw te nemen, men gaat kennelijk niet uit van het aantal mensen dat de petitie ondertekent; de huisgenoten worden en passant ook maar even meegerekend, maar dat terzijde. Overigens heb ik in al die jaren dat ik in de politiek zit wel geleerd om de betekenis van die handtekeningenlijsten wat te relativeren. Mensen zetten vaak al een krabbeltje zonder ook maar enig besef te hebben van waar het over gaat.

In het betreffende artikel geeft de stichting ook aan dat er niet naar de alternatieve plannen van de stichting gekeken wordt en dat de GOL-Stuurgroep niet echt serieus wil luisteren naar de argumenten van de Stichting. Enkele dagen later wordt dat weer tegengesproken door medewerkers van de provincie; zij stellen dat er wel degelijk goed gekeken is naar die alternatieven en dat er wel degelijk serieus gesproken is met de stichting. Maar de uiteindelijke conclusie is dat de alternatieve plannen van de Stichting gewoon niet haalbaar zijn of niet voldoen aan de doelstellingen die met het GOL-project worden beoogd. En dan zie je vervolgens wat je zo vaak in dit soort situaties ziet: een actiegroep komt op voor bepaalde eigen belangen, meent die ook goed te kunnen verdedigen, wordt gehoord door stuurgroep en/of gemeenten, krijgt vervolgens haar zin niet en stelt dan dat men niet serieus genomen wordt. Met petities en andere acties probeert men dan toch het eigen gelijk op een andere manier te halen. Op zich allemaal rechtmatig en men zal alles doen om het proces zo lang mogelijk te rekken, maar dit soort zaken zorgt er nou voor dat bepaalde processen in Nederland zo ontzettend veel tijd vragen.

 

Die GOL-projecten zullen uiteindelijk best een keer gerealiseerd worden inclusief de westelijke randweg en het doortrekken van de Spoorlaan in Drunen en de oostelijke randweg in Vlijmen. Absoluut ook noodzakelijk om de verkeersstromen nu en in de toekomst op een goede en efficiënte manier af te wikkelen. Het is alleen erg jammer dat er zoveel tijd, geld en moeite gaat zitten in de voorbereidende processen en vervolgens in bezwaar- en beroepsprocedures in dit land. Besturen wordt zo langzamerhand wel erg lastig.

Drunen, vrijdag 27 maart 2015

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns