Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-04-2018: Provinciaal Toezicht

Deel deze column:

Heusden voldoet nog niet op alle fronten

Afgelopen week ontvingen we het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017 van de provincie. In dat Jaarverslag geeft de provincie aan hoe het staat met de kwaliteit van het openbaar bestuur bij de Brabantse gemeenten. Daarbij kijkt de provincie naar een zestal zaken die bij het openbaar bestuur en met name dan de gemeenten relevant zijn. Zo beoordeelt men hoe de gemeente omgaat met het archief- en informatiebeheer en of de gemeente de raad afdoende en op tijd informeert. Men kijkt uiteraard ook naar de begroting; is die begroting structureel sluitend? Een ander punt van aandacht wordt gevormd door de statushouders: voldoet de gemeente aan haar taakstelling bij de huisvesting van deze doelgroep. De Monumentenzorg wordt beoordeeld; met name de vraag of de gemeente beschikt over een monumentencommissie en of die voldoende onafhankelijk en deskundig kan opereren. Men kijkt naar het omgevingsrecht (milieuvergunningen, toezicht en handhaving); wordt er elk jaar tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsplan en een jaarverslag op dit gebied geproduceerd. En tenslotte kijkt men op het gebied van ruimtelijke ordening naar de bestemmingsplannen. Worden de bestemmingsplannen al dan niet tijdig geactualiseerd. Op al die punten krijgen de gemeenten een kwalificatie toebedeeld: voldoet, voldoet gedeeltelijk of voldoet niet.

Als je kijkt naar de beoordelingen in 2017, dan valt op dat bij 75% van alle beoordelingen de kwalificatie “voldoet” werd toegekend en dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen was dat percentage slechts 47%.
Als we kijken naar de resultaten van onze gemeente Heusden, dan kunnen we stellen dat Heusden het op de helft van de genoemde criteria goed doet en de kwalificatie “voldoet” krijgt. Bij het financieel toezicht voldoet Heusden gedeeltelijk aan de eisen van de provincie, maar dat geldt voor bijna de helft van de Brabantse gemeenten. Bovendien is dat probleem met de begroting 2018 eigenlijk alweer opgelost.
Ook in de categorie Omgevingsrecht had Heusden de zaken nog niet helemaal op orde. De benodigde documenten werden niet op tijd aangeleverd en dan krijg je ook de kwalificatie “voldoet gedeeltelijk”. En bij de Ruimtelijke Ordening heeft Heusden nog niet alle bestemmingsplannen op orde en daardoor krijgt Heusden ook hier niet de gewenste kwalificatie. Er zijn dus nog zaken waar de gemeente aan moet werken.

Er zijn overigens niet veel gemeenten die echt op alle fronten aan alle eisen voldoen. Dat zijn er nl. slechts zes: de gemeenten Alphen-Chaam, Geldrop-Mierlo, Grave, Moerdijk, Oss en Woudrichem. Zij kregen dan ook de welverdiende complimenten van de provincie, waarvan akte.

 

Kees Musters

Drunen, vrijdag 27 april 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns