Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-05-2016: Voorste Venne

Deel deze column:

Weer niet gelukt!

Het lijkt wel een “gebed zonder end”: het wil maar niet lukken met de Voorste Venne. Eind vorig jaar werd een stuurgroep opgetuigd onder voorzitterschap van kwartiermaker Hans Andersson. De stuurgroep ging enthousiast van start en direct werden twee werkgroepen geformeerd om de vaart er in te houden; één werkgroep ging zich bezig houden met de renovatie van het gebouw en de andere werkgroep ging aan de slag met de organisatie en exploitatie van het complex. Opdracht aan de stuurgroep: renovatie van het gebouw en het tot stand brengen van een bruisend, nieuw cultureel centrum met als taakstellend budget 5 miljoen. Maar de Stuurgroep heeft niet lang nodig om tot de conclusie te komen dat het voor die 5 miljoen niet gaat lukken. Al op 15 januari komt men tot de conclusie dat men voor dat bedrag niet aan de opdracht kan voldoen en dat men terug moet naar de raad en naar het college met de resultaten van dat onderzoek en met alternatieve scenario’s. Er volgt overleg met het college en met de coalitie, maar de politiek houdt de poot stijf. Op 21 april wordt het gehele proces behandeld in een openbare informatievergadering Samenleving; de conclusie van die vergadering is duidelijk. De politiek blijft vasthouden aan het budget van 5 miljoen.

Her en der is er kritiek geweest op de gang van zaken en met name over het feit dat er eerst overleg geweest is met de coalitiepartijen. Sommigen kwalificeerden dat als achterkamertjespolitiek. Niet terecht wat mij betreft. Immers dat budget was een keiharde afspraak in het coalitieakkoord en als je daarvan wil afwijken, dan ligt het voor de hand dat je eerst met die coalitiepartijen gaat overleggen. Coalitieoverleg is niet nieuw, dat is van alle tijden en deze kwestie heeft bij de coalitievorming best een belangrijke rol gespeeld. Als je dat coalitieakkoord eventueel zou willen aanpassen, dan is coalitieoverleg niet meer dan normaal.

Ook was er kritiek over het feit dat de stuurgroep überhaupt gewerkt heeft aan alternatieve scenario’s. Want de opdracht was toch duidelijk en andere scenario’s vielen daar niet onder. Daar is inderdaad wel iets voor te zeggen; aan de andere kant kun je het bieden van alternatieve scenario’s ook als een kans ter verbetering van bestaande plannen zien. Hoe dan ook, de periode gedurende welke hierover gediscussieerd is, heeft veel te lang geduurd en het besluit om bij het budget van 5 miljoen te blijven had veel eerder genomen kunnen worden. Daarmee zou het probleem overigens niet opgelost geweest zijn.

Probleem blijkt vooral het begrip bruisend cultureel centrum te zijn. Want wat houdt dat begrip nou precies in? Het antwoord op die vraag is puur subjectief, maar de stuurgroep is van mening dat je voor een echt bruisend centrum het gebouw van de Voorste Venne ingrijpend zou moeten aanpassen. Andersson geeft in zijn eindbericht van 13 mei aan dat die ingrijpende verbouwing ook best mogelijk is met “relatief bescheiden extra jaarlasten van 128.000 euro”. Maar je praat dan wel over investeringsbedragen van ca. 10 miljoen of meer. En dan nog moet je creatieve methoden toepassen (zoals annuïtair afschrijven) om op dat “bescheiden bedrag” uit te komen. Als je uitgaat van het beschikbare budget van 5 miljoen, dan kun je alleen maar de schil renoveren en isoleren en installaties vernieuwen en dan resteert er nog 1 miljoen voor inbouw en inrichting.

Voor Gemeentebelangen is renovatie van de Voorste Venne één van de belangrijkste thema’s van deze raadsperiode. En wij willen graag verder, maar ook wij houden vast aan die 5 miljoen. Het begrip “bruisend” zit voor ons niet in het gebouw, maar vooral in de wijze waarop diverse verenigingen en instellingen in het centrum zouden kunnen samenwerken. Natuurlijk, als er volop geld beschikbaar zou zijn, dan mag dat ook best een behoorlijke investering in het gebouw met zich meebrengen. Maar die financiën zijn er gewoon niet. De financiële positie, waarin de gemeente al enkele jaren verkeert, is niet van dien aard dat wij ons grote investeringen buiten de huidige begroting om kunnen veroorloven. En dan moet je roeien met de riemen die je hebt. Er zijn inwoners die dit kennelijk nog niet helemaal begrepen hebben en die bereid zijn om veel meer geld te investeren. Enkelen laten in ingezonden brieven weten dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de politiek hier niet meer geld voor beschikbaar wil stellen. Maar we krijgen ook veel reacties van mensen die daar heel anders over denken en die 5 miljoen eigenlijk al veel te veel vinden. Het blijft hoe dan ook gemeenschapsgeld. Als je 5 miljoen extra moet investeren zoals de stuurgroep eigenlijk voorstelt, dan mag je rekenen op extra kapitaallasten van pakweg 5% ofwel 250 duizend euro per jaar structureel. En dat vinden wij, gelet op de huidige financiële positie van de gemeente, gewoon onverantwoord.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 27 mei 2016

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

 

Nieuwe zaken & columns