Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-06-2014: Voorjaarsnota 2014

Deel deze column:

In de afgelopen weken heb ik veel aandacht besteed aan het financiële beleid voor de komende jaren. De grondexploitatie trekt diepe sporen en daardoor wordt de reservepositie van de gemeente behoorlijk aangetast. Deze week eens wat minder aandacht voor de bezuinigingen, hoe belangrijk ook. Maar er staan meer zaken in de voorjaarsnota en die zijn het vermelden ook zeker waard. En natuurlijk was er nog die rekenfout.

Allereerst de Voorjaarsnota: aan de Tuinbouwweg/d’Oultremontweg zullen op korte en op langere termijn de nodige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid genomen gaan worden. Directe aanleiding hiervoor is het sterk toegenomen vrachtverkeer op deze weg, waardoor de verkeersveiligheid nog meer in het gedrang gekomen is. In de Voorjaarsnota is nu opgenomen dat er in eerste instantie een drietal verkeersremmende maatregelen gerealiseerd zullen worden in de vorm van verkeersdrempels. Die komen tussen de Meeuwaert en de Abt van Engelenlaan. In de tweede fase wordt er een vrijliggend fietspad aangelegd vanaf de Wolfshoek tot net voorbij het bedrijventerrein Meeuwaert; daarna wordt nog bekeken of er fietssuggestiestroken aangebracht moeten worden op het gedeelte tussen de Meeuwaert en de Abt van Engelenlaan. De maatregelen kunnen betaald worden uit de geldmiddelen die daarvoor in de exploitatie van het industrieterrein ’t Hoog zijn opgenomen.

Voorste Venne

Momenteel wordt er gewerkt aan een voorstel over de vraag hoe verder te gaan met de Voorste Venne. We gaan uit van een versoberde opzet waarbij de Voorste Venne vooral een lokale invulling krijgt en waarbij ook een gedeelte van het complex zal worden afgestoten. Het coalitieprogramma gaat uit van een maximale investering van 5 miljoen. Dat levert dan ook meteen een bezuiniging op van structureel 60 duizend aan afschrijving en rente. Er circuleren zo hier en daar nog steeds hardnekkige geruchten dat het hele complex gesloopt gaat worden, maar dat is dus beslist niet aan de orde. Over de Front Office in het gemeentehuis Drunen heb ik vorige week al uitvoerig geschreven. Niet sluiten dus, maar wel mogelijk een andere functie in de vorm van een zorgloket. Een ander voornemen uit de Voorjaarsnota is het realiseren van een aanzienlijke energiebesparing bij de gemeentelijke gebouwen. In de komende vier jaren willen we 15% op het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen besparen. Dat heeft nog geen financiële vertaling in de begroting gekregen; een grote financiële besparing verwacht ik ook eerlijk gezegd niet omdat we voor het realiseren van deze doelstelling ook aanzienlijke investeringen zullen moeten doen.

Met alle maatregelen die voor een belangrijk deel nog nader uitgewerkt moeten worden en met alle risico’s zoals die ook in zowel jaarrekening als voorjaarsnota beschreven zijn hopen we in ieder geval toch te bereiken dat:

1. de reservepositie van de gemeente op termijn op orde blijft;
2. Het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil blijft en niet kapot bezuinigd wordt;
3. de lokale lastendruk op een acceptabel niveau blijft, dus geen grote stijgingen van de gemeentelijke lasten zoals de OZB;
4. de risico’s op de grondexploitatie redelijk zijn afgedekt;
5. de transities in het sociale domein verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Daarbij kun je natuurlijk nooit uitsluiten dat er nieuwe ontwikkelingen optreden die ook weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken. Zo bleek in de afgelopen dagen dat de stille reserves van de gemeente Heusden a.g.v. een stelselmatige rekenfout al enkele jaren veel te hoog worden ingeschat. De waarde van de pachtgronden van de gemeente Heusden wordt in het jaarverslag 2013 berekend op 32,6 miljoen, maar nu is gebleken dat het bedrag veel lager moet zijn, nl. 23,3 miljoen. Uit het jaarverslag kun je die fout niet afleiden. Dat werd pas duidelijk nadat Heusden Transparant een specificatie van de berekening van die boekwaarde had opgevraagd. Het feit dat die waarde veel lager blijkt te zijn heeft overigens geen directe gevolgen. Het is wat dat betreft vergelijkbaar met de waarde van je huis: je denkt jarenlang een huis van pakweg 2½ ton te hebben totdat een taxateur jou komt vertellen dat je huis 2 ton waard is. Vervelend maar niet meer dan dat. Voor de gemeente Heusden betekent het dat het weerstandsvermogen, d.i. het vermogen om toekomstige tegenvallers op te vangen, al jarenlang veel lager is dan we dachten. Los hiervan, het blijft natuurlijk een rekenfout die we op dit niveau niet verwachten en die ook niet mag voorkomen. Zelfs de externe accountant heeft die foutieve cijfers elk jaar weer keurig in zijn accountantsverslag overgenomen.

 

Drunen, vrijdag 27 juni 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer