Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-09-2019: Steenenburg

Deel deze column:

Restauratie kasteel loopt vertraging op

De restauratie van het “Roze Kasteel”, het kasteel d’Oultremont in het nieuwe landgoed Steenenburg, loopt opnieuw vertraging op. In september 2018 nam de gemeenteraad het besluit tot renovatie van de buitenschil van het gebouw. Aan de binnenkant gebeurt vooralsnog helemaal niks in afwachting van een definitieve bestemming van het gebouw. Maar de buitenkant was na jaren van matig of geen onderhoud dermate slecht dat een renovatie dringend noodzakelijk was en geen verder uitstel kon lijden. Kosten van het project werden begroot op een bedrag van 1,2 miljoen tot 1,4 miljoen (er werd een ruime marge aangehouden omdat je bij een dergelijke renovatie nooit weet welke verrassingen je in het werk tegen komt). Destijds werd gerekend met een provinciale subsidie van maximaal vier ton; die subsidie is inmiddels ook verleend.

De renovatiewerkzaamheden zijn begin dit jaar daadwerkelijk gestart en aanvankelijk verliepen die heel voorspoedig. Toen een aantal raadsleden in maart dit jaar op werkbezoek ging bleek dat alles keurig volgens de planning verliep. Maar daar kwam al snel verandering in. In juli bleek al dat er tegenvallers waren en de eerste planning werd niet gehaald. De oplevering werd verschoven naar november 2019. Onlangs kregen we wederom bericht van het college over de meest recente stand van zaken en daaruit blijkt dat ook die datum niet gehaald zal worden. De oplevering staat nu gepland voor februari 2020 met daarbij nog een mogelijke uitloop van 7 of 8 weken afhankelijk van weersomstandigheden in de komende winter.

Die nieuwe vertraging is o.a. ontstaan door problemen met de roze verf die in de tijd van het Land van Ooit op de muren van het kasteel werd aangebracht. Die verf bleek niet alleen heel moeilijk te verwijderen, maar bovendien zijn de muren ook door de verf aangetast. De gebruikte verf was helemaal niet geschikt als muurverf, de muren konden niet meer ademen. Een deskundig adviesbureau moest er aan te pas komen om te bepalen hoe daar het beste mee kon worden omgegaan. Een gedeelte van het gebouw is opgetrokken met IJsselsteentjes en de baklaag van die steentjes blijkt te zijn aangetast door de destijds gebruikte verfsoorten.
De roze kleur is met veel moeite overal verwijderd (hoewel zo hier en daar nog verfresten zichtbaar bleven). Vervolgens was de vraag welke kleuren dan wel gebruikt moesten worden. De Monumentencommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werden geconsulteerd en uiteindelijk werd gekozen voor verschillende kleuren voor het kasteel. Die keuze is niet alleen gebaseerd op historisch onderzoek zoals fotomateriaal e.d., maar er zijn ook proefmonsters aangebracht. De foto bij dit artikel geeft een indruk van de kleuren zoals die gekozen zijn.
De begroting ging ruim een jaar geleden uit van 1,2 tot 1,4 miljoen; tot op heden gaan we ervan uit dat de werkelijke kosten ook binnen de begroting zullen blijven. De provinciale subsidie van vier ton is inmiddels toegezegd en kan dus van die kosten worden afgetrokken, zodat de gemeente uiteindelijk ca. 1 miljoen voor de restauratie moet uitgeven. Dat geld moet worden terugverdiend vanuit de exploitatie-opzet van het plan Steenenburg, o.a. door verkoop van het kasteel. In afwachting van de oplevering wordt dan ook al volop gezocht naar een mogelijke bestemming van het gebouw.

Drunen, vrijdag 27 september 2019

Kees Musters

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns