Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

27-10-2017: Armoedebeleid

Deel deze column:

De Klijnsmagelden in Heusden

Staatssecretaris Jette Klijnsma stelde vorig jaar extra gelden beschikbaar om bij het armoedebeleid de doelgroep, mensen met de laagste inkomens, beter te bereiken. Het gaat dan met name om de kinderen van ouders met lage inkomens. In de praktijk blijkt namelijk dat deze kinderen vaak niet mee kunnen doen met allerlei maatschappelijke activiteiten. Er is geen geld voor een computer, er is geen geld voor zwemlessen, het schoolreisje is veel te duur en allerlei schoolactiviteiten zijn ook vaak niet betaalbaar. De staatssecretaris vond het nodig om extra geld beschikbaar te stellen; dat extra geld gaat in eerste instantie naar de gemeenten en die moeten er voor zorgen dat het geld ook op de juiste plaatsen terecht komt.

In de gemeente Heusden hebben we al sinds jaar en dag de zgn. HeusdenPas. Iedereen die daarvoor in aanmerking komt kan een maximale bijdrage van 150 euro per jaar krijgen voor deelname aan diverse sociaal-culturele of sportieve activiteiten, denk bijvoorbeeld aan de contributie van de sportvereniging. Bovendien komt iedereen met een HeusdenPas in aanmerking voor de zgn. gemeentepolis: een door de gemeente gesloten collectieve ziektekostenverzekering, die een aanzienlijke besparing op de verzekeringspremie kan opleveren. Om in aanmerking te komen voor de HeusdenPas moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de bestaande regeling is er een inkomenstoets en een vermogenstoets. Huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsgrens komen voor deze regeling in aanmerking. Bovendien zijn er voor diverse doelgroepen ook vermogensgrenzen gesteld.

Dat wil de gemeente nu aanzienlijk gaan vereenvoudigen. De Verordening HeusdenPas wordt daartoe ingetrokken en de regeling HeusdenPas wordt onder de Bijzondere Bijstand van de Participatiewet geschoven. Voor de verstrekkingen op de HeusdenPas heeft dat verder geen gevolgen, de inkomenstoets van 110% van het bijstandsinkomen blijft ook van toepassing, maar de vermogenstoets vervalt. De inkomenstoets is een relatief eenvoudige handeling, de gemeente (lees: Baanbrekers) kan via een simpele raadpleging van SUWINET, de databank die speciaal voor dit soort doeleinden is ingesteld, de aanvraag op inkomen controleren. De aanvrager van de HeusdenPas moet hiervoor wel toestemming verlenen, maar dat gebeurt door ondertekening van het aanvraagformulier. Overigens krijgt het grootste deel van de doelgroep automatisch recht op de HeusdenPas, denk aan mensen met een uitkering, mensen die gebruik maken van de Voedselbank of van schuldhulpverlening; in die gevallen hoeft er geen aanvraag of toetsing meer plaats te vinden.

De nieuwe regeling HeusdenPas wordt nu gecombineerd met de besteding van de bovengenoemde Klijnsmagelden. Daartoe wordt het zgn. kindpakket geïntroduceerd. Ouders van minderjarige kinderen krijgen de mogelijkheid om een beroep op deze extra gelden te doen. Ook hier een inkomensgrens, maar niet dezelfde: geldt voor de HeusdenPas een grens van 110%; bij deze regeling is dat opgehoogd naar 120%. Uit dat kindpakket kunnen bijvoorbeeld de zwemlessen betaald worden, of een internet- of krantenabonnement, maar ook bepaalde uitgaven die voor school noodzakelijk zijn. Iedereen die recht heeft op een HeusdenPas kan automatisch ook een beroep doen op deze regeling. Maar er zijn ook ouders die met hun inkomen net boven die 110%-grens voor de HeusdenPas uitkomen, maar beneden de genoemde 120%. Zij kunnen een aanvraag indienen bij Stichting De Schroef dan wel stichting Leergeld.

De toegang tot de genoemde voorzieningen wordt eenvoudiger en dat is een belangrijk voordeel van deze aanpassing in het armoedebeleid. Het raadsvoorstel met betrekking tot deze materie staat volgende week dinsdag op de raadsagenda. Naar verwachting zal de raad dit beleid ook goedkeuren.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 27 oktober 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer