Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-03-2014: Wisseling van de wacht

Deel deze column:

Deze week staat in het teken van afscheid van de “oude” gemeenteraad en de installatie van de nieuwe raad. Afgelopen dinsdag namen elf raadsleden afscheid, de nieuwe raad die afgelopen donderdag geïnstalleerd werd telt dus ook elf nieuwkomers.

Gemeentebelangen nam afscheid van twee leden, Adri van den Hoven en Thé Herman. Adri heeft een lange staat van dienst. Al 32 jaren actief in de gemeentepolitiek, waarvan 16 jaar als raadslid en ook 16 jaar als wethouder. Zowel in de voormalige gemeente Drunen als in de huidige gemeente Heusden. Daarmee verdwijnt er natuurlijk een flink stuk ervaring uit onze fractie, maar elk nadeel heeft ook weer zijn voordeel. Er komt nieuw elan voor terug, een belangrijke verjonging in de persoon van ons nieuwe raadslid Annemarie Bok. Thé Herman is natuurlijk een ander verhaal; zijn afscheid is naar we mogen veronderstellen maar tijdelijk. Gemeentebelangen is immers de grootste fractie in de raad en heeft het voortouw bij de collegevorming. Het is niet onwaarschijnlijk te noemen dat wij dus een wethouder mogen leveren. Wim van Engeland is daarvoor onze eerste kandidaat en dan komt er dus weer een plaatsje vrij in de fractie. Thé is dan de eerste reserve.

Onder de elf afscheid nemende raadsleden was verder ook nog Tiny Aerts. Tiny zat 28 jaren in de raad en werd mede daarom afgelopen dinsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn meest opvallende uitspraak in zijn afscheidswoordje: “Politiek heeft mij eigen helemaal nooit geboeid; het politieke spel er om heen, dat vond ik wel leuk”.

Installatie Annemarie Bok
Installatie Annemarie Bok (foto Frans van Halder Brabants Dagblad)

Het politieke leven gaat verder en dus was er afgelopen donderdag wederom een raadsvergadering waarbij de nieuwe raad werd geïnstalleerd. Namens Gemeentebelangen twee nieuwe gezichten in de fractie, Wim van Engeland die de afgelopen vier jaren al wethouder was en nu nog steeds demissionnair. En zoals gezegd Annemarie Bok, een nieuwkomer in de politiek. Annemarie stond op de achtste plaats van onze kandidatenlijst, maar met 294 voorkeursstemmen werd ze toch gekozen.

Burgemeester Jan Hamming hield nog een korte welkomsttoespraak en waarschuwde de nieuwe raad dat er veel werk aan de winkel komt. Essentieel daarbij is de betrokkenheid van de burgers want participatie is cruciaal voor draagvlak van de besluitvorming, aldus de burgemeester. Integriteit is een kernvoorwaarde, zo ging Hamming verder, want de burger moet er ten alle tijd op kunnen vertrouwen dat de besluitvorming onafhankelijk en zonder belangenverstrengeling plaats vindt.

De eerste zaak die binnen de nieuwe fractie nu geregeld moet worden is de taakverdeling. Portefeuilles (en de daarmee samenhangende informatievergaderingen) moeten worden verdeeld, functies zoals voorzitterschap informatievergaderingen moeten worden ingevuld. Maar het belangrijkste werk is vooralsnog de vorming van een nieuw college. Morgen, zaterdag 29 maart begint de eerste oriënterende gespreksronde.

Drunen, vrijdag 28 maart 2014

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

 

Nieuwe zaken & columns