Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-04-2017: Voorste Venne

Deel deze column:

Gaat het dan toch nog lukken?

De renovatie van de Voorste Venne: een project dat inmiddels al vele jaren loopt en waar al veel over gezegd en geschreven is. Steeds weer nieuwe plannen en even zo vaak gingen die plannen dan weer niet door. November vorig jaar lag er weer een verbouwingsplan, een plan dat veel bijval kreeg en dat zich beperkte tot het carré van de Voorste Venne en dat uitgaat van zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van de diverse ruimten. Een nieuwe entree aan de oostzijde van het complex (aan de parkeerplaats op het Afrikaplein) en met een centrale horecaruimte. De gebruikers waren erg ingenomen met het nieuwe plan; de politiek was enthousiast en dus kon worden overgegaan tot de aanbesteding van de renovatie. Want nieuwe plannen moeten wel betaald worden en de gemeenteraad bleef vasthouden aan het maximale budget van 5 miljoen euro voor deze verbouwing.

Aan die aanbesteding deden vijf bedrijven mee, maar ze haakten bijna allemaal weer af onder het motto dat men het voor die 5 miljoen euro niet kon realiseren. Waarschijnlijk speelde daar het herstel van de economie en daarmee het binnenhalen van meer aantrekkelijke opdrachten ook een rol. Even leek het er op dat het weer niet zou lukken, maar eind maart bleek er toch één aannemer te zijn die de opdracht wilde uitvoeren. Aannemer BMV uit Veldhoven was bereid de order te accepteren maar dan wel onder de voorwaarde dat er “enige optimalisaties in het bouwprogramma” zouden kunnen plaats vinden. Dat betekende dus opnieuw praten en overleggen en na veel wikken en wegen lijkt het nu dan toch te gaan lukken, als de gemeenteraad op 15 mei tenminste akkoord gaat. Want het budget dat de raad altijd als strikte grens heeft neergezet, 5 miljoen, wordt net niet helemaal gehaald. Voor de verbouwing wordt nu een budget gevraagd van 5,2 miljoen, maar ja, moet je deze kans laten lopen bij een overschrijding van 4%? De raad beslist zoals gezegd op 15 mei.

Er is meer nodig dan alleen verbouwing van het complex; als de verbouwing klaar is moet het ook nog worden ingericht. Daarvoor heeft het college nu iets meer dan één miljoen euro voor uitgetrokken. Dat lijkt ontzettend veel voor alleen maar de inrichting van het gebouw, maar het gaat niet alleen om wat tafels en stoelen. Er is meer nodig dan alleen meubilair om het gebouw te kunnen gebruiken zoals licht en geluid, horecavoorzieningen, akoestische voorzieningen e.d. Samen met de gebruikers is men tot een voorstel met dit bedrag als uitkomst gekomen. Rekening houdend met BTW en met voorbereidingskosten komt het totale bedrag van de investering uit op een kleine 7 miljoen. Uitgaande van afschrijving op basis van annuïteiten (op zich niet gebruikelijk bij gemeentelijke investeringen, maar als kapitaallasten al dan niet volledig gedekt moeten worden uit huurinkomsten wordt er wel vaker op basis van annuïteiten gewerkt) blijven de jaarlijkse lasten voor afschrijving en rente (430 duizend euro per jaar) binnen het bedrag dat in de begroting hiervoor is opgenomen.

Voor de exploitatie van het nieuwe complex trekt het college op dit moment 190 duizend euro extra uit. Stichting De Voorste Venne heeft samen met de gemeente een exploitatieopzet gemaakt. Als men rekening houdt met een huurprijs van een ton, dan komt de exploitatie uit op een tekort van dat bedrag van 190 duizend euro. De gemeenteraad zal later dit jaar in de Voorjaarsnota dan ook extra geld beschikbaar moeten stellen.

Volgende week wordt er in een extra informatievergadering over dit voorstel gesproken, op 15 mei beslist de gemeenteraad en bij een positieve besluitvorming kan er dan eindelijk begonnen worden met de verbouw. In september denkt men aan de slag te kunnen zijn en in het voorjaar van 2018 hoopt men dan de verbouwing afgerond te hebben.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 28 april 2017

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns