Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-05-2021: Vesting Heusden

Deel deze column:

De vestingwallen gaan verzakken

Dat was even schrikken afgelopen weekend toen we de besluitenlijst van de collegevergadering van 18 mei openden. Adviesbureau Fugro heeft onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de vestingwallen en de conclusies liegen er niet om. De stabiliteit van de wallen laat erg te wensen over en het gevolg daarvan laat zich raden:  scheuren in de grond en zo hier en daar ook grondverzakkingen waardoor de wallen ineen dreigen te zakken. Voordat je het weet liggen de wallen in de gracht, zou je kunnen zeggen. Nou, zo acuut is het probleem nou ook weer niet, maar toch, als de gemeente alle aanbevelingen van het adviesbureau naar behoren gaat uitvoeren, dan vergt dat een investering van bijna 9 miljoen. Dat is een investeringsbedrag dat niet rechtstreek uit de begroting betaald hoeft te worden, maar de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente) komen wel ten laste van de begroting en dat bedrag kan oplopen naar zo’n vier ton.

De investering komt niet helemaal uit de lucht vallen. Al enkele jaren zijn er klachten over scheuren in de wallen, verzakkingen e.d. Reden voor het college om in december 2018 Fugro, een erkend bureau op dit gebied, opdracht te geven om een onderzoek te doen naar de stabiliteit van de wallen. In 2019 stelde de raad via een bestuursrapportage een bedrag van 142.000 euro beschikbaar, aanzienlijk meer dan de 75.000 die er aanvankelijk voor begroot was. Voor dat bedrag zou er ook een maatregelenplan opgesteld worden. En nu ligt er dus een uitvoerige rapportage met die alarmerende inhoud. Het probleem is tweeledig. In het verleden zijn houten beschoeiingen langs de oevers aangebracht, maar die beschoeiingen blijken niet overal in staat de grond vast te houden. Er ontstaat een uitspoeling van de grond waardoor de wallen dreigen in te zakken. De aangedragen oplossing daarvoor is het plaatsen van damwanden, die de grond wel tegen kunnen houden. Maar dat is wel een dure maatregel. Verder zijn de wallen zelf ook niet altijd even stabiel. Die stabiliteit wil men verbeteren door zgn. vernageling van de grond, d.w.z. men slaat een groot aantal grondankers in de grond die de stabiliteit moeten garanderen. Overigens, ook met beheersmaatregelen valt al enige verbetering te behalen. Bijvoorbeeld niet met zware landbouwmachines de wallen gaan maaien, maar begrazing met schapen. Maar die maatregel werkt kennelijk niet afdoende.

Als alle wallen en beschoeiingen direct moeten worden aangepakt, dan is er zoals gemeld een investering van 9 miljoen noodzakelijk. Maar dat geld is binnen de huidige begroting niet beschikbaar. In de jaarlijkse gemeentebegroting is voor onderhoud van de wallen een bedrag van 60.000 euro uitgetrokken. Het college heeft nu besloten om de meest acute problemen aan te pakken (wallen en ravelijn aan de westzijde). Dat kan binnen de huidige begroting betaald worden uit het beschikbare budget. Maar voor de langere termijn is er nog veel meer geld nodig. In de komende Voorjaarsnota zal een en ander terugkomen en dan zullen we kunnen zien om welke bedragen het precies gaat.
Het advies van Fugro is in ieder geval om de problemen structureel aan te pakken en daar voldoende middelen voor vrij te maken. En dat maatregelenplan, waarover ik eerder sprak, dat hebben we nog niet beschikbaar, maar dat zal wellicht nog komen.

Drunen, vrijdag 28 mei 2021

Kees Musters

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters           

Nieuwe zaken & columns