Search
Close this search box.

Actuele Zaken & Columns.

28-09-2018: Ruimtelijk beleid

Deel deze column:

Vleeskuikenbedrijf Oosterseweg mag uitbreiden

Het vleeskuikenbedrijf aan de Oosterseweg in Elshout wil al jaren uitbreiden, maar tot nu toe wilde dat steeds maar niet lukken. Het bedrijf heeft nu al ruim 150.000 vleeskuikens en wil met ruim 80.000 kuikens uitbreiden. Dat zo’n uitbreiding tegenwoordig niet meer zonder blikken of blozen wordt goedgekeurd is zeer begrijpelijk. In de informatievergadering Ruimte van enkele weken terug en in de raadsvergadering van 18 september jl. werd dan ook uitgebreid over het plan gesproken. Vanuit ruimtelijk oogpunt kun je moeilijk bezwaren hebben. Het bouwvlak van het bedrijf wordt niet groter; alleen de vorm verandert. Dat daarbij de noordelijke grens een klein beetje opschuift was voor geen enkele fractie een punt van bespreking. Bovendien zorgt het bedrijf voor een goede landschappelijke inpassing:

Wel een probleem: de overlast die het bedrijf van tijd tot tijd veroorzaakt in de vorm van stankoverlast en, misschien nog wel belangrijker i.v.m. de volksgezondheid, de ammoniak- en de fijnstofemissie. In vorige plannen nam die emissie alleen maar toe en dat was voor het college toen aanleiding om geen medewerking aan de plannen te verlenen. Bij de nu voorliggende plannen is die situatie heel anders. Het bedrijf gaat nl. overschakelen op een nieuw huisvestingssysteem. In het raadsvoorstel was zelfs sprake van een innovatief systeem, maar tijdens de informatievergadering werd al duidelijk dat het toe te passen systeem helemaal niet zo innovatief was en dat het systeem zich in de praktijk al herhaaldelijk bewezen heeft. Dit nieuwe huisvestingssysteem wordt niet alleen toegepast in de nieuwe stallen, maar wordt nu ook in de al bestaande stallen toegepast. Daardoor neemt de totale uitstoot van ammoniak en fijnstof aanzienlijk af, volgens het raadsvoorstel met resp. 23% en 11%. Dat betekent dus een aanzienlijke verbetering t.o.v. de huidige situatie. Dat kan helaas niet gezegd worden van de geurbelasting; die zal mogelijk wel toenemen, maar blijft wel binnen alle normen die we daarvoor in Nederland kennen.

Toch bleven er bij de raadsleden veel vragen leven. Want die cijfers van -23% en -11% zijn op papier natuurlijk heel mooi, maar komt er in de praktijk ook iets van terecht? De ervaringen in de afgelopen jaren met luchtwassers zijn nou niet bepaald erg positief te noemen en wie garandeert ons dat dit nieuwe huisvestingssysteem wel goede resultaten gaat opleveren? En hoe wordt dat gecontroleerd? Vragen die het college als huiswerk na de informatievergadering meekreeg en die tijdens de raadsvergadering werden beantwoord. Daartoe kreeg de raad diverse stukken ter beschikking met veel technische informatie. Het nieuwe huisvestingssysteem werkt met warmtewisselaars en met coronadraden; verder zal ik u niet vermoeien met allerlei technische informatie, maar de deskundigen geven aan dat dit systeem inderdaad de genoemde resultaten moet kunnen halen. Bovendien is het college in overleg met de Omgevingsdienst en met de GGD om te komen tot een monitoringssysteem, waarbij de luchtkwaliteit permanent bijgehouden wordt. Ideaal zou daarbij zijn dat je ook over een nulmeting beschikt zodat vergelijking daarmee mogelijk wordt. Maar dat is in de praktijk bijna niet te doen en bovendien erg duur.

De ondernemer doet er dus alles aan wat in zijn vermogen ligt om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Sterker nog, de uitstoot van ammoniak en fijnstof gaat aanzienlijk omlaag zodat de milieubelasting aanzienlijk minder wordt. Dat was voor de fractie GroenLinks echter niet voldoende om medewerking aan het plan te verlenen. GroenLinks was de enige fractie die tegen de uitbreiding van het bedrijf stemde, ook nog eens een keer op basis van verkeerde argumenten. De woordvoerder ging er in zijn betoog van uit dat er met de bestaande stallen niets zou gebeuren. Dat is dus niet juist; het nieuwe huisvestingssysteem wordt ook toegepast in de al bestaande stallen. Dat leidt nou juist tot die milieuwinst en dat is nou net de belangrijkste reden waarom alle andere fracties wel bereid waren om de plannen te steunen. Daar komt nog bij dat de stal aan de Kapelstraat die nu nog voor veel overlast zorgt, na de uitbreiding aan de Oosterseweg niet meer gebruikt zal worden voor de huisvesting van kuikens. Een win-win situatie dus, wat mij betreft dan ook onbegrijpelijk dat juist GroenLinks tegen het voorstel stemde.

Kees Musters

Drunen, vrijdag 28 september 2018

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters

Nieuwe zaken & columns

Actuele Zaken

Supermarktdag zaterdag 22 juni

Komende zaterdag 22 juni, organiseert Gemeentebelangen een supermarktdag. Hierbij gaan de leden van de fractie op pad en zullen zij de verschillende kernen bezoeken om

Lees meer
Actuele Zaken

Openbare bijeenkomst Gemeentebelangen Maandag 10 juni, 20.00 uur

𝗛𝗼𝗲 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗛𝗲𝘂𝘀𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗿𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻? Bij deze nodigen wij jullie uit voor de openbare bijeenkomst Gemeentebelangen, waarbij met de fractieleden over allerlei thema’s

Lees meer